نگاهی به انیمیشن Turning Red – اثر جدید پیکسار

نگاهی به انیمیشن Turning Red – اثر جدید پیکسار

پیکسار، موشکافانه به موضوع بلوغ زنان پرداخته است

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۴.۱ ذخیره
35
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x