تبعیض اقلیتی چگونه بر سیاست‌گذاری ناشران بازی‌های ویدیویی سایه می‌اندازد؟

تبعیض اقلیتی چگونه بر سیاست‌گذاری ناشران بازی‌های ویدیویی سایه می‌اندازد؟

تاخیر در مرگ مؤلف

۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ۳.۳ ذخیره
12
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x