چرا فیلم شیر شاه منتقدان را دچار دوگانگی کرده است؟

چرا فیلم شیر شاه منتقدان را دچار دوگانگی کرده است؟

نگاهی به فلسفه و دلیل ساخت آخرین لایواکشن دیزنی

۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱.۵ ذخیره
بدون دیدگاه
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x