چگونه با یک رشته کمبو ارون بلک نیمی از جان حریف را در مورتال کامبت 11 بگیریم؟

چگونه با یک رشته کمبو ارون بلک نیمی از جان حریف را در مورتال کامبت 11 بگیریم؟

گرمای سوزان گلوله‌هایم را حس کن!

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۳ ذخیره
بدون دیدگاه
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x