چرا مارتین اسکورسیزی باید یک فیلم ابرقهرمانی بسازد؟

چرا مارتین اسکورسیزی باید یک فیلم ابرقهرمانی بسازد؟

«باشه، خودم انجامش می‌دم»

۱ ماه پیش ۳.۳ ذخیره
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x