آیا زمین در دنیای استار وارز وجود دارد؟

آیا زمین در دنیای استار وارز وجود دارد؟

جایگاه این کره آبی و سبز در هیاهوی کهکشانی دورِ دور

۱۷ اسفند ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x