پایان هزاره سوم اساطیر ایران؛ آخرین پادشاهان کیانی

پایان هزاره سوم اساطیر ایران؛ آخرین پادشاهان کیانی

از خون فریدون تا بزرگ‌ترین پادشاه ایران در اوستا

۲۴ فروردین ۱۴۰۲ ۴.۲ ذخیره
3
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x