ویراستار دی‌سی تلاش داشت تا جلوی ورود هارلی کویین به پیوستگی بنیادین را بگیرد

ویراستار دی‌سی تلاش داشت تا جلوی ورود هارلی کویین به پیوستگی بنیادین را بگیرد

دنی اونیل چندان هوادار معشوقه‌ی جوکر نبود

۷ روز پیش ۵ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x