نقد فیلم چاقی – ظاهری چاق با فیلمنامه‌ای نحیف

نقد فیلم چاقی – ظاهری چاق با فیلمنامه‌ای نحیف

عشق، احتیاج به مراقبت و رسیدگی دارد

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x