چرا مقایسه میان فیلم‌های Joker و John Wick‌ منطقی نیست؟

چرا مقایسه میان فیلم‌های Joker و John Wick‌ منطقی نیست؟

کارگردان جوکر قیاس اشتباهی انجام داد

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
دوست داشتید، نظر دهیدx