آیا واقعا وزیر ارتباطات در مساله خاموشی سرورهای سایت‌های دانلود فیلم هیچ‌کاره است؟

آیا واقعا وزیر ارتباطات در مساله خاموشی سرورهای سایت‌های دانلود فیلم هیچ‌کاره است؟

چرا دادستانی دستور خاموشی این سرورها را داد؟

۱۱ مهر ۱۳۹۸ ذخیره
21
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x