نگاهی به روند تکاملی جوکر در فیلم‌ها – پادشاه دلقک‌ها درخشان‌تر از همیشه

نگاهی به روند تکاملی جوکر در فیلم‌ها – پادشاه دلقک‌ها درخشان‌تر از همیشه

از کنراد فایت تا واکین فینیکس

۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۵ ذخیره
6
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x