نقد فیلم Yesterday – جهانِ بدونِ بیتلز

نقد فیلم Yesterday – جهانِ بدونِ بیتلز

فیلمی متفاوت درباره محبو‌ب‌ترین گروه راک قرن بیستم

۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x