اشتباه بزرگ Star Wars Jedi: Fallen Order که هیچکس متوجه‌اش نشد

اشتباه بزرگ Star Wars Jedi: Fallen Order که هیچکس متوجه‌اش نشد

سازندگان ظاهراً درک درستی از کارکرد «نیرو» ندارند

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۵ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x