یادداشتی بر فیلم Once Upon a Time in Hollywood – پست‌مدرن، تارانتینو و مغلطه روایی

یادداشتی بر فیلم Once Upon a Time in Hollywood – پست‌مدرن، تارانتینو و مغلطه روایی

آیا این فیلم غیر تارانتینویی‌ است یا خیر؟

۹ دی ۱۳۹۸ ذخیره
6
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x