چگونه بیس های مناسب برای کسب تروفی در Clash of Clans بسازیم؟

چگونه بیس های مناسب برای کسب تروفی در Clash of Clans بسازیم؟

برای کسب تروفی بیشتر چه کار کنم؟

۷ تیر ۱۳۹۸ ذخیره
بدون دیدگاه
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x