نقد فیلم 1917 – شاعری در خرابه‌ای به نام جنگ

نقد فیلم 1917 – شاعری در خرابه‌ای به نام جنگ

هنر، سیاست و جنگ در یک جا به هم می‌رسند: بر سر نعش یکدیگر!

۲۸ دی ۱۳۹۸ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x