عرضه مشکل‌دار Red Dead Redemption 2 روی پی‌سی توهینی به پی‌سی گیمرها بود

عرضه مشکل‌دار Red Dead Redemption 2 روی پی‌سی توهینی به پی‌سی گیمرها بود

این حق پی‌سی گیمرها نبود!

۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱ ذخیره
13
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x