آیا فیلم مورتال کامبت به اندازه بازی‌ها باکیفیت خواهد بود؟

آیا فیلم مورتال کامبت به اندازه بازی‌ها باکیفیت خواهد بود؟

سازندگان فیلم که از خود مطمئنند

۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x