Avatar

مهدی طلوع

مهدی نوجوان گیکیست که از بد روزگار در دبیرستان گیر افتاده.اما عشقش به نویسندگی و مخصوصا نویسندگی کامیک و مانگا باعث میشود به هر دری برای ماندن در این دنیا بزند. حرفه ی اصلی اش نویسندگی کامیک است،اما دستی در طراحی هم دارد و شب و روز درحال بازی و دیدن انیمه های مختلف است. به همین دلیل نوشتن در مورد آنان برای او امری حتمی و اجباری به شمار میرود. در ضمن می تواند تمام روز از فضایل استن لی بزرگ برایتان بگوید!

ورود
بارگذاری...
ثبت نام
بارگذاری...