مصاحبه با نولان: Tenet تلفیق ژانر جاسوسی و سفر در زمان است

مصاحبه با نولان: Tenet تلفیق ژانر جاسوسی و سفر در زمان است

مبارزه از آخر به اول

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x