آیا دنیای گیم دیگر به E3 نیازی دارد؟

آیا دنیای گیم دیگر به E3 نیازی دارد؟

صنعتی که دیگر نیاز به نمایشگاه‌های بزرگ ندارد

۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۵ ذخیره
4
0
دوست داشتید، نظر دهیدx
()
x