جشنواره فیلم کن ۲۰۲۱؛ هفت فیلمی که پتانسیل درخشش دارند

جشنواره فیلم کن ۲۰۲۱؛ هفت فیلمی که پتانسیل درخشش دارند

از قهرمان تا The French Dispatch

۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۵ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x