انیمیشن Turning Red چگونه در تئوری جهان مشترک پیکسار قرار می‌گیرد؟

انیمیشن Turning Red چگونه در تئوری جهان مشترک پیکسار قرار می‌گیرد؟

نقطه مشترک پاندا قرمز خشمگین و دایناسور سبز مهربان

۲۶ اسفند ۱۴۰۰ ۳.۷ ذخیره
14
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x