چگونه می‌توانیم یک بازی‌ بسازیم و همزمان شاهد مرگ آن باشیم؟

چگونه می‌توانیم یک بازی‌ بسازیم و همزمان شاهد مرگ آن باشیم؟

دارد صدایت می‌زند بشنو صدایم را

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ۴.۸ ذخیره
13
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x