چگونه فاز ۵ و ۶ مارول می‌توانند سالن‌های سینما را نابود کنند؟

چگونه فاز ۵ و ۶ مارول می‌توانند سالن‌های سینما را نابود کنند؟

یک ناجی که باعث نابودی می‌شود

۱ هفته پیش ۳.۴ ذخیره
4
0
دوست داشتید، نظر دهیدx