۸ بازی بزرگی که به خاطر نظر هواداران تغییر کردند!

۸ بازی بزرگی که به خاطر نظر هواداران تغییر کردند!

گاهی اوقات توسعه‌دهنده واقعا به حرف‌هایمان گوش می‌دهند

۱۵ مهر ۱۴۰۱ ۴.۳ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x