چرا اکس‌باکس سری اکس بعد از دو سال بازی انحصاری بزرگی ندارد؟

چرا اکس‌باکس سری اکس بعد از دو سال بازی انحصاری بزرگی ندارد؟

چه برایمان آوردی اسپنسر؟

۲۹ آبان ۱۴۰۱ ۴.۱ ذخیره
31
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x