نقد انیمه Angel’s Egg – پرنده‌ای که هرگز بازنگشت

نقد انیمه Angel’s Egg – پرنده‌ای که هرگز بازنگشت

بازبینیِ یک انیمه قدیمیِ ژاپنی با درون‌مایه دینی

۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۳.۵ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x