نقد فیلم جاده قدیم – بازی با زخم تجاوز

نگاهی به شیوه فیلمسازی منیژه حکمت

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ذخیره
12
0
دوست داشتید، نظر دهیدx
()
x