چرا Spider-Man با یک خط پیوند نوشته می‌شود؟

چرا Spider-Man با یک خط پیوند نوشته می‌شود؟

پس بنویسیم «اسپایدر-من» و «مرد-عنکبوتی»؟

۸ مهر ۱۴۰۲ ۴.۸ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x