برجسته‌ترین تفاوت‌های پایان مانگا و انیمه‌ی Attack on Titan

برجسته‌ترین تفاوت‌های پایان مانگا و انیمه‌ی Attack on Titan

بهبودهایی که روی خاستگاه انجام شد

۴ هفته پیش ۴.۲ ذخیره
3
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x