چرا سری سایلنت هیل در خطر قرار گرفته است؟

چرا سری سایلنت هیل در خطر قرار گرفته است؟

نقشه‌های کونامی می‌تواند دی‌ان‌ای سری را نابود کند

۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x