راهنمای والدین

آیا Fortnite برای فرزند من مناسب است؟ شایان ضیایی ۱۳ ساعت قبل 0
1 stars
0
آیا Fortnite برای فرزند من مناسب است؟

فرزندم دست از سرم برنمی‌داره، Fortnite دانلود کنم یا نکنم؟

شایان ضیایی ۱۳ ساعت قبل 0
1 stars
0
آیا Resident Evil 2 Remake برای فرزند من مناسب است؟

«فرزندم دست از سرم برنمی‎داره، Resident Evil 2 بخرم یا نخرم؟!»

شایان ضیایی ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ 1
1 stars
0
آیا Assassin’s Creed: Odyssey برای فرزند من مناسب است؟

فرزندم دست از سرم برنمی‌داره، Assassin’s Creed: Odyssey بخرم یا نخرم؟!

شایان ضیایی ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ 0
1 stars
0
آیا Days Gone برای فرزند من مناسب است؟

فرزندم دست از سرم برنمی‎داره؛ Days Gone بخرم یا نخرم؟!

نیما فرشین ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ 0
1 stars
0
آیا Mortal Kombat 11 برای فرزند من مناسب است؟

برای فرزندم مورتال کامبت بخرم یا نه؟

نیما فرشین ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1
1 stars
0
آیا بازی Rainbow Six Siege برای فرزند من مناسب است؟

فرزندم دست از سرم بر نمی‌داره؛ Rainbow Six Siege بخرم یا نخرم؟

شایان ضیایی ۱ خرداد ۱۳۹۸ 2
1 stars
0
آیا Apex: Legends برای فرزند من مناسب است؟

فرزندم دست از سرم برنمی‌داره، Apex: Legends دانلود کنم یا نکنم؟!

شایان ضیایی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 0
1 stars
0
آیا بازی Red Dead Redemption 2 برای فرزند من مناسب است؟

فرزندم دست از سرم برنمی‎داره، Red Dead Redemption 2 بخرم یا نخرم؟!

شایان ضیایی ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 2
1 stars
0
ورود
بارگذاری...
ثبت نام
بارگذاری...