ثبت بازخورد

لطفا میزان رضایت خود را از ویجیاتو انتخاب کنید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
اصلا راضی نیستم
واقعا راضی‌ام
چطور میتوانیم تجربه بهتری برای شما بسازیم؟

نظر شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه ما را در توسعه بهتر و هدفمند‌تر ویجیاتو همراهی می‌کنید
از شما سپاسگزاریم.

جواب بازی فندق
آموزش بازی

جواب بازی فندق | نگاهی به پاسخ مراحل ۱ تا ۸۸۳

راستش را بخواهید، امروزه بازی‌های پازل محور و حدس کلمه یکی از بهترین ژانرها در میان عناوین ویدئویی به شمار می‌روند که در میان گیمرهای ایرانی از محبوبیت بی‌حد و مرزی برخوردارند. این بازی‌ها به ...

احسان حسین خواه
نوشته شده توسط احسان حسین خواه | ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۰

راستش را بخواهید، امروزه بازی‌های پازل محور و حدس کلمه یکی از بهترین ژانرها در میان عناوین ویدئویی به شمار می‌روند که در میان گیمرهای ایرانی از محبوبیت بی‌حد و مرزی برخوردارند. این بازی‌ها به سبب گیم‌پلی هیجانی و چالش بر‌انگیزی که ارائه کرده‌اند، موفق شدند تا تجربه‌ای بی‌نظیر روی موبایل داشته باشند و موبایل گیمرها نیز از تجربه این سبک از بازی‌ها نهایت لذت را می‌برند. همچنین این بازی‌ها سال‌هاست که در میان ما گیمرها حضور دارند و طبیعتا بازی‌سازهای ایرانی نیز در تلاش بودند که بازی‌های حدس کلمه خوبی را بسازند که فندق یکی از آن‌هاست و ما نیز در این مقاله نگاهی به جواب بازی فندق خواهیم داشت.

فندق یک بازی پازل محور با المان‌های حدس کلمه است که برای اولین‌بار توسط استودیوی پلاس ناین گیمز دردسترس گیمرهای ایرانی قرار گرفت. این بازی به سبب گیم‌پلی خلاقانه‌ای که داشت، فورا مورد ستایش قرار گرفت و ما نیز در این مقاله نگاهی به جواب بازی فندق از مراحل ۱ تا ۸۸۳ خواهیم داشت.

اگر شما هم از طرفداران بازی آمیرزا هستید " جواب بازی امیرزا " را از دست ندهید.

جواب بازی فندق از مرحله ۱ تا ۱۰۰


فندق مرحله 1
۱. دو ← دود
۲. سد ← سبد
۳. شب ← شیب
۴. آش ← ماش ← شام
۵. خل ← لخت ← تلخ
۶. ریش ← شیر
۷. لپ ← پل ← پلو ← پول
۸. یخ ← سی ← خیس ← سیخ
۹. رز ← مرز ← رزم ← رمز
جواب مرحله 10 تا 14
۱۰. شک ← یک ← کش ← شیک ← کیش
۱۱. نقد ← دفن ← قند ← فندق
۱۲. باک ← بابک ← کباب
۱۳. برگ ← گره ← بره ← برگه ← گربه
۱۴. حفظ ← حفاظ ← حافظ
جواب مرحله 15 تا 24
۱۵. محل ← حمل ← میل ← لحیم ← حلیم
۱۶. کاه ← هوا ← آهک ← کوه ← آهو ← کاوه ← کاهو
۱۷. خرد ← رخت ← ترد ← دختر ← درخت
۱۸. بد ← آب ← ابد ← ادب ← باد
۱۹. کشو ← شکر ← کور ← شور ← روکش ← کشور
حل بازی فندق مرحله 20
۲۰. سفر ← افسر ← فارس
۲۱. شرف ← فرش ← شوفر ← فروش
۲۲. لجن ← لگن ← لنج ← گنج ← جنگل
۲۳. رنج ← آجر ← آرنج ← نجار
۲۴. ستم ← اسم ← اتم ← مات ← تاس ← امت ← تماس ← ماست
جواب مرحله 25 تا 29
۲۵. آخر ← ابر ← خبر ← خراب ← بخار
۲۶. تیر ← ترک ← تیرک ← کتری
۲۷. بال ← لقب ← بقا ← قلب ← قالب ← قلاب
۲۸. شفا ← اشک ← کشف ← کاشف ← شکاف ← کفاش
۲۹. خرس ← سرخ ← خسرو ← خروس
جواب مرحله 30 تا 39
۳۰. اسم ← قسم ← ساق ← قاسم ← سماق
۳۱. سهم ← ماه ← مهسا ← ماسه
۳۲. پا ← پر ← سپر ← پسر ← پارس
۳۳. شهر ← هوش ← رشوه ← شوهر ← شوره
۳۴. سال ← مال ← ملس ← سالم ← سلام
۳۵. شرق ← رقم ← مشق ← قمر ← قشم ← مشرق
۳۶. کرد ← کار ← آرد ← کدر ← کارد ← اردک ← راکد
۳۷. کسر ← سیر ← کرسی ← ریسک ← سیرک
۳۸. هند ← آهن ← دهان ← دانه
۳۹. آبی ← باز ← زیبا ← بازی
جواب مرحله 40 تا 49
۴۰. تور ← متر ← ترم ← تورم ← مترو
۴۱. ساز ← راز ← گرز ← گاز ← ارز ← گراز ← زاگرس
۴۲. گوش ← رخش ← گور ← خوش ← شوخ ← خرگوش
۴۳. مین ← موم ← یمن ← مینو ← میمون
۴۴. اسب ← بار ← سرب ← سبز ← برس ← سراب ← بازرس ← سرباز
حل بازی فندق مرحله 45
۴۵. شال ← شغل ← الاغ ← شاغل ← شغال ← آشغال
۴۶. بشر ← رشت ← شتر ← ترش ← شربت
۴۷. روی ← صوت ← توری ← صورت ← وصیت ← تصویر ← صورتی
۴۸. اره ← هنر ← رهن ← نهر ← تنها ← انتر ← ترانه ← تهران
۴۹. آلو ← وان ← اول ← ویلا ← وانیل ← لیوان
جواب مرحله 50 تا 54
۵۰. تار ← آفت ← فکر ← کتف ← کارت ← کافر ← راکت ← تفکر ← کفتر ← کفتار
۵۱. وال ← گلو ← گاو ← واگن ← انگل ← گالن ← النگو
۵۲. تیر ← تبر ← ترب ← بیت ← برکت ← کبری ← تبریک ← کبریت
۵۳. بها ← همت ← مته ← بام ← تباه ← مهتاب
۵۴. مار ← منع ← نما ← رمان ← مانع ← عمان ← عمران
جواب مرحله 55 تا 59
۵۵. فاز ← زهر ← زره ← رفاه ← هزار ← زهرا ← زرافه
۵۶. رنگ ← نرخ ← چرخ ← چنگ ← خنگ ← خرچنگ
۵۷. دین ← آدم ← امید ← دنیا ← دامن ← دینام ← میدان
۵۸. نرم ← چمن ← ماچ ← چرم ← چنار ← چمران
۵۹. بال ← آبی ← بیل ← گلاب ← گلابی
جواب مرحله 60 تا 69
۶۰. پتو ← توپ ← نیت ← تیپ ← تیوپ ← پوتین
۶۱. وام ← موش ← پشم ← شامپو
۶۲. خرم ← میخ ← خمیر ← مریخ
۶۳. قرن ← یار ← قیر ← قرآن ← یرقان ← قناری
۶۴. عدس ← دیس ← عید ← سعید ← سعدی
۶۵. ننگ ← منگ ← ننه ← نهنگ ← منگنه
۶۶. نصب ← بنا ← بانو ← صابون
۶۷. متن ← نما ← ضامن ← ضمانت
۶۸. شاه ← وبا ← شهاب ← آشوب ← باهوش
۶۹. یاس ← سیل ← کلاس ← سیکل ← اسکی ← کلیسا
جواب مرحله 70 تا 74
۷۰. کما ← ملک ← کلم ← کلام ← کالا ← کمال ← مالک ← املاک
۷۱. نوه ← جیوه ← هویج ← یونجه
۷۲. زین ← وزن ← تیز ← زینت ← ونیز ← زیتون
۷۳. وان ← نور ← ران ← ناو ← روان ← نوار
۷۴. سکو ← بوس ← سبک ← باک ← ساک ← اسب ← واکس ← بوکس ← کوبا ← کابوس
جواب مرحله 75 تا 79
۷۵. موش ← شام ← ورم ← مار ← امر ← واشر ← شمار ← مشاور
۷۶. باج ← بها ← باجه ← جذاب ← جاذبه
۷۷. پنج ← رنج ← پره ← پهن ← پنجه ← پنجره
۷۸. کشت ← شدت ← دشت ← تشک ← شکست ← دستکش
۷۹. آلو ← لبو ← ابرو ← بلوار
جواب مرحله 80 تا 89
۸۰. بنا ← اسب ← نجس ← باج ← جنس ← سنجاب
۸۱. رشد ← کره ← دکه ← کدر ← کرد ← دره ← شهرک ← درشکه
۸۲. لاف ← فلک ← فال ← کال ← سفال ← فلاسک
۸۳. نام ← امن ← طاق ← منطق ← مناطق
۸۴. سنا ← مسن ← سیم ← مینا ← نسیم ← یاسمن ← سینما ← سیمان
۸۵. چمن ← دما ← نمد ← دامن ← چمدان
۸۶. زیر ← زری ← زجر ← ریز ← زرین ← زنجیر
۸۷. اتو ← سنت ← اوت ← وات ← توان ← وانت ← سونا ← ساتن ← ستوان
۸۸. اتم ← مست ← ستم ← حسام ← مساحت ← تمساح
۸۹. قبر ← برق ← عرق ← قهر ← عرب ← ربع ← بره ← عقرب ← عقربه
جواب مرحله 90 تا 100
۹۰. بید ← آبی ← ادا ← آداب ← آبادی
۹۱. بدن ← بند ← برد ← نبرد ← بندر
۹۲. ماه ← مزه ← مزد ← ماده ← همزاد
۹۳. چاپ ← پوچ ← چوپان
۹۴. پرش ← شرور ← پرشور ← پرورش
۹۵. ننگ ← ریگ ← نگین ← نیرنگ
۹۶. کار ← کمر ← نمک ← کنار ← کمان ← مکار ← رمان ← کرمان
۹۷. شنا ← نیش ← ناشی ← شانه ← شاهین
۹۸. حیا ← نوح ← حوا ← حنا ← حاوی ← نواحی ← حیوان
۹۹. ترس ← سوت ← تنور ← ستون ← سنتور
۱۰۰. تار ← زور ← راز ← روز ← تراز ← آرزو ← وزارت ← ترازو

بازی فندق جواب از مرحله ۱۰۱ تا ۲۰۰


۱۰۱. نوه ← نود ← دوده ← دنده ← دونده
۱۰۲. بور ← تور ← برکت ← کبوتر
۱۰۳. چای ← خال ← خالی ← خیال ← یخچال
۱۰۴. پست ← پیت ← پیچ ← چیپس ← پستچی
۱۰۵. سوا ← اوج ← سویا ← یاسوج
۱۰۶. شور ← پیر ← پیرو ← یورش ← پیشرو ← شیپور
۱۰۷. هوا ← آهو ← بها ← بانو ← انبه ← انبوه
۱۰۸. پسر ← توپ ← سوپ ← روس ← پوست ← پرتو ← پرستو
۱۰۹. هشت ← هفت ← شته ← رشته ← شهرت ← فرشته
جواب مرحله 110 تا 119
۱۱۰. ابر ← ابرو ← ربات ← باروت
۱۱۱. قاب ← عقب ← عبا ← عقاب
۱۱۲. ضر ← مضر ← ضمیر ← مریض
۱۱۳. مهر(ماه) ← جام ← جرم ← اهرم ← ماهر ← مجرا ← جامه ← مهاجر
۱۱۴. باز ← ارز ← آزار ← بارز ← ابزار ← بازار
۱۱۵. بار ← آرد ← دار ← رام ← مراد ← مربا ← مدار ← درام ← مادر ← مبدا ← رامبد ← مرداب
۱۱۶. تاس ← سرخ ← تخس ← تراس ← آخرت ← ساخت ← اختر ← راست ← خسارت ← استخر
۱۱۷. وام ← سرم ← امور ← رسوا ← سمور ← راسو ← سرما ← سماور
۱۱۸. ترش ← شتر ← تبر ← برش ← رشت ← شهر ← ترب ← بشر ← شربت ← رتبه ← بهشت ← برشته
۱۱۹. کوه ← هوش ← کشف ← کفش ← شکوه ← شکوفه
جواب مرحله 120 تا 129
۱۲۰. چاه ← قاچ ← چاق ← طاق ← طاقچه
۱۲۱. لیف ← لاف ← فال ← فیلم ← فامیل
۱۲۲. فنس ← فنا ← ناف ← سونا ← فانوس
۱۲۳. سنگ ← هنر ← سنگر ← نرگس ← سرنگ ← گرسنه ← سرهنگ
۱۲۴. ترس ← راست ← رسته ← آستر ← ستاره
۱۲۵. ریا ← یار ← انار ← آریا ← یاران ← ایران
۱۲۶. دور ← رود ← ورود ← دورو ← خودرو
۱۲۷. رهن ← نهر ← راه ← اره ← پاره ← پریا ← پینه ← پنیر ← آینه ← پناه ← پایه ← پیراهن
۱۲۸. شاد ← آتش ← شاهد ← دهات ← شهدا ← هشتاد ← شهادت
۱۲۹. میل ← پیل ← مدل ← پلید ← دیپلم
جواب مرحله 130 تا 139
۱۳۰. درس ← دسر ← آدرس ← سردر ← سردار
۱۳۱. کیش ← شیب ← کاشی ← شاکی ← آبکش ← شکیبا
۱۳۲. ناو ← شیوا ← یواش ← شنوا ← ناشی ← آویشن
۱۳۳. کشو ← آلو ← اشک ← وال ← لاک ← کاوش ← لواش ← لواشک
۱۳۴. خار ← کاخ ← خاک ← آخر ← خوک ← خاور ← خوراک
۱۳۵. سیب ← آسیب ← آسیا ← آسیاب
۱۳۶. سیر ← سریع ← وسیع ← عروس ← عروسی
۱۳۷. بنا ← آبان ← انبر ← انبار ← باران
۱۳۸. دما ← دام ← داد ← مداد ← امداد ← داماد
۱۳۹. بیم ← بام ← آیه ← مایه ← ماهی ← بیمه ← بامیه
جواب مرحله 140 تا 149
۱۴۰. دیر ← دوا ← دیو ← یاور ← دریا ← رویا ← داور ← دارو ← راوی ← اردو ← دیوار ← رادیو
۱۴۱. ابر ← باد ← آبی ← دبیر ← بیدار ← ردیاب
۱۴۲. قله ← اهل ← قلم ← قمه ← قلمه ← لقمه ← ماله ← مقاله ← ملاقه
۱۴۳. سال ← سیل ← بیل ← سبیل ← لباس ← سیبل ← سیلاب ← ابلیس
۱۴۴. انگ ← برگ ← ارگ ← گران ← نگار ← بانگ ← آبرنگ
۱۴۵. زین ← لنج ← لجن ← لنز ← جیب ← لیز ← زبل ← زینب ← نجیب ← بنجل ← زنبیل ← زنجبیل
۱۴۶. فاق ← یقه ← قیف ← فقیه ← قیافه ← قافیه
۱۴۷. پوک ← پتک ← پاکت ← تکاپو ← کاپوت
۱۴۸. گیس ← ریگ ← یاس ← گاری ← ساری ← اسیر ← گریس ← سیگار
۱۴۹. گاو ← لگد ← گدا ← گلو ← گود ← گول ← الگو ← دولا ← گودال
جواب مرحله 150 تا 159
۱۵۰. ناز ← وزن ← موز ← زمان ← نماز ← زانو ← آزمون.
۱۵۱. آهو ← گره ← گروه ← گوهر ← گواه ← گهواره.
۱۵۲. تمر ← متر ← تورم ← مترو ← تومور ← موتور.
۱۵۳. وات ← اوت ← کارت ← تکاور.
۱۵۴. وان ← تاب ← ناب ← نبات ← نوبت ← بتون ← باتون ← بوتان.
۱۵۵. لات ← فلک ← تلف ← کتف ← آفت ← کلفت ← فلاکت ← کفالت.
۱۵۶. شوک ← کاوش ← پوشک ← پوشاک.
۱۵۷. لنت ← ولت ← نفت ← فلوت ← تلفن ← تونل ← تفلون.
۱۵۸. فاز ← نفر ← فنر ← عارف ← رعنا ← فراز ← فرناز ← عرفان ← زعفران.
۱۵۹. ختم ← خام ← تخم ← اخم ← خمر ← آخرت ← خمار ← خرما ← خاتم ← مختار.
جواب مرحله 160 تا 169
۱۶۰. شنا ← ننه ← نان ← آهن ← نشان ← شانه ← نهان ← نشانه.
۱۶۱. عمر ← رفع ← عفو ← مور ← عمو ← عرف ← معرف ← معروف.
۱۶۲. ریش ← آتش ← شیر ← آرش ← آتی ← تراش ← شیار ← ارتش ← ترشی ← آشتی ← تایر ← اتریش.
۱۶۳. بست ← دست ← دسر ← سبد ← سرب ← سرد ← درست ← بستر ← دربست.
۱۶۴. کاج ← آجر ← رنج ← کنج ← آرنج ← نجار ← نارنج ← نارنجک
۱۶۵. هند ← دین ← دنیا ← دانه ← آینه ← هادی ← دایه ← ایده ← ناهید ← آینده
۱۶۶. بقا ← جنب ← باج ← قاب ← ناب ← آقا ← ناجا ← نقاب ← اجاق ← باجناق
۱۶۷. هار ← سری ← ریه ← هراس ← سیاه ← سایه ← سیاره
۱۶۸. کما ← کام ← واکس ← مسکو ← ماسک ← مسواک
۱۶۹. میت ← تیم ← سیم ← تقی ← قیمت ← قسمت ← مقیم ← تیمم ← تقسیم ← مستقیم
جواب مرحله 170 تا 179
جواب بازی فندق مرحله ۱۷۰. امت ← عمل ← علم ← ملت ← علت ← عام ← عالم ← املت ← عامل ← تعامل ← علامت
۱۷۱. رنگ ← فنر ← نفر ← فنگ ← فرنی ← فرنگی
۱۷۲. مژه ← رژه ← پدر ← مژده ← مرده ← درهم ← پرده ← پژمرده
۱۷۳. رقم ← قبر ← برق ← قهر ← مهر ← قمر ← رمق ← مقبره
۱۷۴. درک ← کدو ← خدا ← کود ← وارد ← راکد ← کادو ← دکور ← خوراک ← خودکار
۱۷۵. سوت ← تپه ← توپ ← هوس ← سوپ ← پوست ← پسته ← پوسته
۱۷۶. جدا ← جسد ← داس ← سند ← جنم ← مسن ← دنج ← سمج ← نماد ← دامن ← جامد ← سجاد ← مسجد ← سنجد ← دماسنج
۱۷۷. دیس ← دیه ← تهی ← دسته ← تهیدست
۱۷۸. سفر ← نفس ← فنس ← رها ← سفره ← سرفه ← رفاه ← فارس ← رسانه ← فرانسه
۱۷۹. اتو ← تور ← روس ← سوت ← راس ← سوار ← اورست ← روستا
جواب مرحله 180 تا 189
۱۸۰. اصل ← خاص ← اهل ← خال ← خلاص ← خالص ← خاله ← خلاصه
۱۸۱. پاس ← سپر ← پسر ← سوا ← پروا ← پارس ← پارو ← پاسور
۱۸۲. قسم ← قوی ← موسی ← مقوی ← موسیقی
۱۸۳. اشک ← آشنا ← انشا ← اشکان ← کاشان
۱۸۴. سال ← کال ← ساک ← الک ← ساکت ← یکتا ← کاست ← تاکسی ← اسکلت ← کلیسا ← اسکیت ← استیک ← استیل ← لاستیک
۱۸۵. جور ← هوا ← جار ← رواج ← جوهر ← وراج ← جارو ← جواهر
۱۸۶. شام ← شمع ← منع ← عمد ← منش ← دعا ← دانش ← معدن ← داعش ← دشمن ← معاد ← عمدا ← دشنام ← شمعدان
۱۸۷. اهل ← حال ← سلاح ← ساحل ← اسلحه
۱۸۸. رمز ← مزه ← زره ← رزم ← زهر ← عمه ← هرمز ← عمره ← مرزه ← مزرعه
۱۸۹. پاک ← کاپ ← پست ← پتک ← نکات ← تکان ← کتان ← تانک ← پاتک ← ساکن ← پستان ← پستانک
جواب مرحله 190 تا 200
۱۹۰. فنر ← نور ← نفر ← فروغ ← روغن ← فرغون
۱۹۱. درز ← رود ← روز ← دره ← هدر ← داور ← دراز ← زهرا ← دوره ← روده ← زرده ← آرزو ← آزرده ← دروازه
۱۹۲. اتم ← علی ← ملات ← ملیت ← علیم ← مایع ← عیال ← تمایل ← تعامل ← تعلیم ← متعالی ← عملیات.
۱۹۳. تنگ ← تنش ← نشت ← گشت ← ناگت ← انگشت.
۱۹۴. مری ← مار ← کمر ← کرم ← کریم ← اکرم ← ریکا ← امیر ← یاری ← کیمیا ← یاکریم.
۱۹۵. بنا ← آبی ← وان ← ناو ← وبا ← یون ← بانو ← بیان ← یابو ← بینوا..
۱۹۶. آدم ← مدل ← ملس ← مدت ← تماس ← ماست ← سالم ← سلام ← تامل ← مدال ← سلامت ← دستمال.
۱۹۷. بوس ← اسب ← بوت ← سنا ← تاب ← وانت ← ستون ← سونا ← توان ← تونس ← ستوان ← تناسب ← تناوب ← بوتان ← بوستان.
۱۹۸. بور ← روی ← کور ← کریم ← کبری ← کبیر ← مرکب ← بومی ← مربی ← کویر ← میکرو ← روبیک ← میکروب.
۱۹۹. نیم ← یمن ← ولی ← نیلو ← مینو ← لیمو ← میلیون.
۲۰۰. هنر ← نهر ← رهن ← رنج ← جین ← ریه ← هجری ← نیره ← جیره ← نیجریه.

جواب بازی فندق مرحله ۲۰۱ تا ۳۰۰


۲۰۱. گود ← نود ← دفن ← نفس ← گند ← سود ← سوگند ← گوسفند.
۲۰۲. بید ← بند ← برد ← بدن ← دور ← نبرد ← نیرو ← بندر ← درون ← نوید ← بندری ← بیرون ← دوربین.
۲۰۳. محو ← حکم ← محک ← حکمت ← موکت ← حکومت.
۲۰۴. وقت ← قوت ← قوی ← قوا ← تقی ← تقوا ← قاتی ← یاقوت.
جواب مرحله 205 تا 209
۲۰۵. زبل ← بغل ← لبه ← غزل ← غاز ← زاغ ← باغ ← غلبه ← اغلب ← آبله ← بالغ ← زغال ← غزال ← زباله ← بزغاله.
۲۰۶. شوم ← نوش ← موش ← دوش ← دشمن ← شنود ← دمنوش.
۲۰۷. رشت ← ترش ← شتر ← نشر ← رانش ← نگرش ← ناشر ← انتر ← گرانش ← نگارش ← شناگر ← انگشتر.
۲۰۸. تمر ← ترم ← مری ← رحم ← تیر ← حرم ← رحمت ← حریم ← حرمت ← ترحم ← تحریم.
۲۰۹. نمک ← مین ← نیک ← کیک ← کمان ← نیما ← مکان ← امین ← کمین ← یکان ← کمانک ← مکانیک
جواب مرحله 210 تا 219
۲۱۰. سرم ← رسم ← ورم ← سوم ← مسیر ← مسری ← مرسی ← موسیر
۲۱۱. هند ← آیه ← یاد ← دیو ← دین ← دهان ← دیوان ← اندوه ← ادویه ← دیوانه
۲۱۲. نام ← زین ← یزد ← مزد ← ناز ← میز ← ایمن ← امید ← زیان ← ایزد ← زمین ← زمان ← نماز ← میدان ← دینام ← میزان ← آنزیم ← نامزدی
۲۱۳. تلف ← ریل ← فیل ← رتیل ← لیتر ← فیلتر.
۲۱۴. هدا ← گدا ← گاز ← آگاه ← اهدا ← آزاد ← آزاده ← زادگاه
۲۱۵. ریگ ← گرو ← گلو ← گوی ← لیگ ← یورو ← گوریل ← ویرگول.
۲۱۶. رخت ← تار ← فرخ ← آفت ← فاخر ← افترا ← خرافات ← افتخار
۲۱۷. فوت ← فوق ← وقف ← افق ← وفا ← تقوا ← وفات ← توقف ← فتوا ← توافق
۲۱۸. خرم ← درد ← مدد ← خرد ← خرمن ← مخدر ← مردد ← خردمند
۲۱۹. آتش ← تشک ← کیش ← کشت ← شیک ← کاشی ← شاکی ← کاشت ← کشتی ← شکایت.
جواب مرحله 220 تا 229
۲۲۰. شکر ← شور ← کار ← آوا ← شکار ← روکش ← آوار ← کشور ← اراک ← واشر ← آشکار ← کارواش
۲۲۱. دور ← رود ← رشد ← شوخ ← خوش ← خیر ← دیش ← شیخ ← رویش ← شوخی ← خویش ← رشید ← خروش ← خرید ← درویش ← خورشید
۲۲۲. زود ← زوج ← موز ← موج ← مجوز ← مزدوج.
۲۲۳. شاد ← ادب ← شدت ← شاه ← بها ← شهد ← دشت ← دبه ← تباه ← شتاب ← شهاب ← تابش ← ابهت ← هشتاد ← شهادت ← تشابه ← شباهت ← بهداشت
۲۲۴. تیر ← ترک ← تیرک ← کتری ← حرکت ← حیرت ← تحرک ← تحریک
۲۲۵. شهر ← اره ← آهو ← پرش ← راه ← هوش ← پره ← پشه ← پاره ← شوهر ← شوره ← پوشه ← رشوه ← هاشور ← شاهپور
۲۲۶. سفر ← راس ← ترس ← سفت ← افسر ← فارس ← تاسف ← راست ← تراس ← سفارت
۲۲۷. ران ← سرو ← ساس ← سار ← روان ← راسو ← نوار ← رسوا ← نارس ← سارس ← نارو ← سانس ← سوسن ← سروان ← سنسور ← سانسور
۲۲۸. آرش ← کشو ← اوج ← آجر ← جوش ← جوک ← کرج ← کاج ← کاور ← کاوش ← کورش ← شورا ← جاروکش ← جوشکار
۲۲۹. آرا ← شعر ← عشا ← شرع ← عرش ← شعرا ← شعار ← شعور ← شروع ← شاعر ← اشعار ← اعشار ← عاشورا
جواب مرحله 230 تا 239
۲۳۰. فال ← ولت ← آفت ← وال ← وات ← الف ← آلو ← اول ← لبو ← فلوت ← بلوا ← بلوف ← بافت ← تابلو ← فوتبال
۲۳۱. چاه ← چاپ ← چاره ← پاره ← چهار ← پارچ ← پاچه ← آچار ← پارچه ← چهارپا
۲۳۲. کاه ← آهک ← زیپ ← کپی ← پیک ← پایه ← کاهی ← پیاز ← کازیه ← پاکیزه
۲۳۳. بار ← ارز ← پاس ← ابر ← زبر ← ساز ← راز ← سرب ← سبز ← پرز ← بارز ← سراب ← سرباز ← بازرس ← بازپس ← بازپرس
۲۳۴. دست ← سوت ← شوت ← سخت ← تخس ← خشت ← سوخت ← دوست ← دوخت ← دستخوش
۲۳۵. ران ← کار ← تاک ← کلر ← کارت ← کنترل ← کارتن ← تانکر ← کلانتر
۲۳۶. قار ← فقر ← فرق ← قیر ← آریا ← ایفا ← فارق ← افقی ← فراق ← فقیر ← رفقا ← رفیق ← فقرا ← ارفاق ← آفریقا
۲۳۷. هتل ← شته ← هشت ← تله ← تلخ ← لخت ← لخته ← شلخته
۲۳۸. لاک ← مال ← کال ← ملک ← کپل ← کلم ← پیل ← پلک ← کمپ ← کامل ← کمال ← مالک ← کلام ← پلاک ← مایل ← کمیل ← لامپ ← پیام ← پیامک ← المپیک
۲۳۹. آتی ← یاس ← سست ← ایست ← سایت ← تاسیس ← سیاست.
جواب مرحله 240 تا 249
۲۴۰. جان ← جشن ← دنج ← جواد ← جادو ← دانش ← شنوا ← جوان ← وجدان ← دانشجو
۲۴۱. ضبط ← نبض ← آبان ← باطن ← طناب ← انضباط
۲۴۲. خار ← آخر ← خدا ← نرخ ← شاخ ← خشن ← خراش ← ارشد ← نادر ← خارش ← درخشان
۲۴۳. نان ← نقی ← نوین ← نانو ← قانون ← یونان ← قانونی ← قوانین
۲۴۴. کتب ← باک ← نوک ← کوبا ← باکو ← بانک ← کتاب ← تنبک ← بوتان ← تناوب ← باتون ← تنباکو
۲۴۵. گاو ← رنج ← نور ← جنگ ← گنج ← جگر ← نگار ← جارو ← گران ← نوار ← واگن ← جانور ← انگور ← جنگاور
۲۴۶. مات ← عام ← جام ← تاج ← جمع ← عاج ← تجمع ← جامع ← جماعت ← اجتماع.
۲۴۷. اشک ← آرش ← ترک ← ارتش ← تراش ← اراک ← کارت ← راکت ← ترکش ← تشکر ← کشتار ← اشتراک
۲۴۸. رای ← یار ← ریا ← خوی ← رویا ← یاور ← اخیر ← خاور ← راوی ← خیار ← اخوی ← اخروی ← اواخر ← خاویار.
۲۴۹. وزن ← نوه ← وزنه ← نیزه ← زینب ← ونیز ← بیوه ← بوزینه
جواب مرحله 250 تا 259
۲۵۰. پلو ← پول ← هلو ← پهن ← پله ← لپه ← آهن ← پناه ← پهلو ← نوپا ← ناله ← پونه ← لانه ← پهلوان
۲۵۱. دسر ← مرد ← دمر ← گرد ← مرگ ← گرم ← مگس ← سدر ← سردر ← مدرس ← مسگر ← سرگرم ← سرگرد ← سردرگم
۲۵۲. مین ← امن ← ماه ← هما ← وام ← نهم ← نما ← آینه ← ماهی ← مایه ← نیمه ← مایو ← میهن ← نامه ← میوه ← منها ← همایون.
۲۵۳. سنا ← شنا ← آشنا ← نشان ← شانس ← آسان ← انسان ← ناشناس
۲۵۴. شهر ← شرم ← مهر ← شمر ← خشم ← شخم ← شرخر ← خرمشهر
جواب مرحله 255 تا 264
۲۵۵. قلم ← چاق ← ماچ ← قلق ← چماق ← چلاق ← قلچماق
۲۵۶. هفت ← لیف ← تهی ← فله ← لیته ← فیله ← تیله ← فتیله
۲۵۷. سکه ← نسل ← لکه ← کنه ← کهن ← کله ← کلاس ← سالن ← کلاه ← کاسه ← هلاک ← نهال ← اسکله ← کهنسال.
۲۵۸. سیر ← مری ← ریز ← سری ← زری ← مرز ← سیم ← مسن ← نرم ← زرین ← نسیم ← سرزمین
۲۵۹. طاق ← عطا ← قطع ← طاقت ← قاطع ← قطعات ← تقاطع
۲۶۰. بنا ← ناو ← آبی ← یون ← ربا ← انبر ← ابرو ← بانو ← روبان ← ویران ← بینوا ← بوران ← ناوبر ← بورانی
۲۶۱. مور ← آرم ← یار ← امر ← آهو ← مهیا ← مهار ← ماهر ← اهرم ← امور ← هموار ← مهیار ← امریه ← ارومیه
۲۶۲. آقا ← قاب ← لقب ← قلب ← نقل ← القا ← بالا ← بالن ← باقلا ← ناقلا ← اقبال ← انقلاب
۲۶۳. ساک ← سال ← آهک ← اهل ← الک ← کلک ← کاه ← کلاه ← کلاهک ← کالسکه
۲۶۴. مست ← متر ← سمت ← ستم ← جسم ← سمج ← جرم ← تجسم ← تاجر ← رستم ← اجرت ← سماجت ← جسارت ← مستاجر
جواب مرحله 265 تا 269
۲۶۵. دما ← آرد ← آدم ← فرد ← ترد ← فدا ← مدت ← مفت ← مراد ← مدار ← دفتر ← مادر ← درام ← فردا ← مفرد ← مترادف
۲۶۶. میل ← تیم ← ملت ← ریل ← لیر ← ترم ← مدل ← رتیل ← لیتر ← دریل ← دلیر ← مدیر ← تردمیل
۲۶۷. جدا ← درج ← رواج ← وارد ← وراج ← اردو ← گردو ← جادوگر
۲۶۸. دین ← دیگ ← پند ← گونی ← پوند ← پیوند ← پودینگ ← دوپینگ
۲۶۹. سند ← خرس ← سرد ← روس ← سرخ ← سخن ← خون ← خروس ← خسرو ← سرود ← نخود ← سرخود ← خرسند ← خونسرد
جواب مرحله 270 تا 279
۲۷۰. ملس ← سیم ← لمس ← ملت ← تیم ← سیل ← میت ← سطل ← لیست ← مسلط ← طلسم ← تسلط ← تسلیم ← مستطیل
۲۷۱. ناس ← بست ← بند ← بدن ← تند ← نبات ← نسبت ← باند ← تناسب ← آبستن ← دبستان
۲۷۲. رهن ← ریه ← هنر ← رای ← انار ← ناهار ← یارانه ← رایانه
۲۷۳. رنگ ← تنگ ← انگ ← گاری ← تایر ← انتر ← گیرا ← یگان ← تینر ← گیتار ← گرانیت
۲۷۴. سوپ ← ولت ← پتو ← پست ← پوک ← کول ← سکو ← لوس ← تپل ← پوست ← توکل ← سکوت ← پولک ← کپسول ← تلسکوپ
۲۷۵. دیو ← سود ← دیس ← سرو ← دروس ← سفید ← یوسف ← فرید ← ردیف ← سفیر ← فرود ← رسید ← روسفید ← فردوسی
۲۷۶. هوا ← نبش ← بانو ← آشوب ← شانه ← انبه ← شنبه ← انبوه ← باهوش ← نوشابه
۲۷۷. کما ← نان ← کام ← دام ← نمد ← نمک ← کمد ← دامن ← کمان ← نماد ← نادم ← اندک ← دکان ← مانند ← نمناک ← مانکن ← نمکدان
۲۷۸. سنت ← تاس ← نشت ← تنه ← ساتن ← تنها ← نشست ← تشنه ← نشسته ← شناسه ← نشاسته
۲۷۹. کهن ← فنا ← کفا ← فنس ← کسف ← کنه ← ناف ← کفن ← ساکن ← کافه ← کاهن ← نسکافه
جواب مرحله 280 تا 289
۲۸۰جواب بازی فندق مرحله . بام ← بیل ← بال ← آبی ← مبل ← لیمو ← لابی ← یابو ← ویلا ← آلبوم ← لوبیا ← موبایل
۲۸۱. درب ← ننگ ← برد ← برگ ← نبرد ← گردن ← درنگ ← بندر ← گنبد ← گردنبند
۲۸۲. صفا ← صاف ← صفر ← صرف ← نصف ← ناصر ← صفرا ← انصاف ← انصراف
۲۸۳. نظر ← ناظر ← نظارت ← انتظار
۲۸۴. روی ← زیر ← پری ← روز ← پیر ← زور ← پیرو ← وزیر ← پریز ← پرویز ← پیروی ← پیروز ← پیروزی
۲۸۵. رام ← مار ← کار ← مکار ← ریکا ← اکرم ← کریم ← آرام ← آمار ← آمریکا
۲۸۶. لگن ← لنز ← گول ← گله ← زنگ ← گوزن ← نزول ← زنگوله
۲۸۷. ترب ← تبر ← بیت ← ربا ← ریا ← ربات ← برکت ← اکبر ← رکاب ← بیات ← کبریت ← ترکیب ← تبریک ← بیکار ← باریک ← باتری ← تاریک ← رکابی ← تریاک ← باکتری
۲۸۸. آبی ← بنا ← گناه ← آهنگ ← بانگ ← نگاه ← آگهی ← گیاه ← یگانه ← بیگانه
۲۸۹. جنس ← نجس ← نجف ← آسان ← ناجا ← اسفنج ← اسفناج
جواب مرحله 290 تا 300
۲۹۰. علت ← عدل ← عادل ← عادت ← ادعا ← عدالت ← تعادل ← اعتدال
۲۹۱. امت ← اسم ← اتم ← ماست ← تماس ← سرما ← سفارت ← مسافر ← مسافت ← متاسف ← مسافرت ← اتمسفر
۲۹۲. نشر ← پرش ← ران ← ریش ← شیر ← نیش ← ناشر ← ناشی ← شیار ← پریا ← پنیر ← رانش ← پریشان
۲۹۳. ریل ← دار ← دیر ← یاد ← بید ← بدل ← دریا ← ریال ← دلبر ← دبیر ← دلار ← دیار ← دلیر ← دریل ← یلدا ← ردیاب ← دریبل ← بیدار ← دلربا ← اردبیل
۲۹۴. فال ← لاف ← فضل ← فضا ← فاضل ← بالا ← الفبا ← فاضلاب
۲۹۵. وفا ← هوا ← آهو ← فدا ← هدف ← هالو ← دولا ← آلوده ← فولاد ← فالوده
۲۹۶. بنا ← تاب ← نیت ← آنی ← نیک ← تانک ← یکتا ← یکان ← کتان ← نکبت ← نیابت ← کابینت
۲۹۷. یمن ← نیم ← نام ← مهم ← نامه ← نیمه ← مایه ← منها ← ایمن ← مینا ← نیما ← امین ← مهمان ← مهمانی
۲۹۸. منش ← موش ← ورم ← نور ← نرمش ← روشن ← نمره ← منور ← منشور ← مشهور ← مهرنوش
۲۹۹. کرم ← کمر ← رسم ← کسر ← مسری ← مرسی ← کسری ← سیرک ← کرسی ← ریسک ← کمیسر ← کریسمس
۳۰۰. شاه ← کاه ← کشک ← شانه ← کاهش ← شکاک ← اشکنه ← کهکشان

جواب بازی فندوق مرحله ۳۰۱ تا ۴۰۰


۳۰۱. هند ← کره ← کرد ← هدر ← گند ← دره ← کدر ← دکه ← رده ← گره ← کند ← کنده ← رنده ← گرده ← نرده ← کندر ← گنده ← نکره ← گردنه ← کرگدن
۳۰۲. پسر ← سپر ← پیر ← کیش ← شریک ← سرکش ← پرسش ← شکسپیر
۳۰۳. ادا ← دقت ← صدق ← قصد ← صدا ← اتاق ← صادق ← تقاص ← صداقت ← صدقات ← اقتصاد
۳۰۴. ناب ← سنا ← اسب ← تست ← آبان ← استان ← باستان ← تابستان
۳۰۵. بیت ← ادب ← باد ← ابد ← آباد ← آداب ← آیات ← آبادی ← ابیات ← ابتدا ← دیابت ← ادبیات.
۳۰۶. مال ← وال ← وام ← آلو ← ناو ← وان ← الان ← املا ← امان ← اموال ← ملوان ← مولانا.
۳۰۷. اوت ← اتو ← وانت ← توان ← نوبت ← بتون ← بوتان ← توانا ← تاوان ← اتوبان.
۳۰۸. شکر ← شیک ← آرش ← چای ← ریا ← چرک ← چاک ← چکش ← شاکی ← کاشی ← شاکر ← چاکر ← چریک ← شکارچی.
۳۰۹. ماچ ← چاپ ← پیچ ← چرم ← پارچ ← امیر ← پیام ← آمپر ← پرچم ← مارپیچ.
۳۱۰. باز ← فاز ← زبل ← لیف ← فلز ← لیز ← زلف ← بازی ← زیبا ← آبزی ← فایل ← فلزیاب.
جواب مرحله 310 تا 319
۳۱۱. پول ← سال ← پلو ← پوچ ← چلو ← سوال ← چپول ← چالوس ← چپاول ← چاپلوس
۳۱۲. گرم ← ریگ ← ارگ ← گیر ← گام ← گریم ← گرما ← شمار ← گرایش ← گرامی ← گرمایش.
۳۱۳. وبا ← لبو ← آویز ← بلوز ← لوزی ← زیلو ← ویزا ← بازو ← زالو ← لوبیا ← زولبیا.
۳۱۴. بره ← ابر ← ریشه ← شراب ← بیشه ← بینش ← بارش ← شیره ← بهار ← شاهین ← نشریه ← باهنر ← نبیره ← شیربها ← شهربانی.
۳۱۵. عار ← نصر ← صرع ← عصر ← عصا ← رعنا ← عنصر ← نعره ← عرصه ← عناصر ← عصاره ← عصرانه
۳۱۶. خار ← آخر ← خرم ← مهر ← پره ← اخم ← خام ← خمار ← پاره ← خرما ← خمره ← پخمه ← خامه ← خمپاره.
۳۱۷. ترک ← کور ← تور ← مته ← کوه ← کته ← تکه ← مکه ← مترو ← تورم ← موکت ← کوره ← توهم ← متروکه.
۳۱۸. آتش ← هشت ← آشتی ← ایست ← سایه ← هیات ← سیاه ← شاسی ← تیشه ← ستایش ← شایسته.
۳۱۹. ساک ← سدر ← داس ← درس ← کدر ← انس ← کادر ← آدرس ← راکد ← کارد ← اردک ← کنار ← کساد ← اسکنر ← اسکندر.
جواب مرحله 320 تا 329
۳۲۰. شوم ← میش ← یون ← مین ← میهن ← هومن ← میوه ← مینو ← شیوه ← منشی ← شومینه
۳۲۱. سفر ← دور ← رود ← دسر ← هرس ← سرفه ← دوره ← سفره ← روده ← سوره ← فردوس ← فرسوده.
۳۲۲. مزد ← درد ← داد ← زرد ← دزد ← درز ← مردد ← آزار ← دراز ← مزار ← زمرد ← داماد ← امداد ← مرداد ← مدارا ← درآمد ← دامدار ← مادرزاد
۳۲۳. عوض ← وضع ← عرض ← عضو ← رضا ← عوضی ← راضی ← ضایع ← عوارض ← عوارضی.
۳۲۴. غار ← دوغ ← دور ← داغ ← غده ← دارو ← داور ← ارده ← دروغ ← آروغ ← غوره ← داروغه
۳۲۵. لات ← الک ← لاک ← پتک ← شال ← شکل ← تپش ← پشت ← پاکت ← پاتک ← شاتل ← تلاش ← پشتک ← پشکل ← شکلات ← پلاکت ← لاکپشت.
۳۲۶. شوک ← وزش ← کشور ← کاوش ← ورزش ← کاور ← شرور ← رزرو ← ارزش ← زرشک ← کشاورز ← ورزشکار.
۳۲۷. نمک ← نرم ← ناز ← کمان ← رمان ← مکان ← زمان ← نماز ← مرکز ← نازک ← کرمان ← نمکزار.
۳۲۸. بشر ← شام ← بیم ← شیب ← مربی ← مربا ← امشب ← بیمار ← ابریشم.
۳۲۹. لگن ← سگا ← لنت ← سنگ ← لنگ ← نسل ← گسل ← ساتن ← انگل ← گالن ← سالن ← گلستان.
جواب مرحله 330 تا 339
۳۳۰. دست ← زود ← سود ← یزد ← دیو ← تیز ← دیس ← سید ← سوز ← دوست ← سوتی ← زیست ← دویست ← دوزیست
۳۳۱. تاک ← راس ← تار ← سار ← ترس ← نارس ← کارت ← راست ← تکان ← راکت ← تراس ← ساکت ← نکات ← کاست ← تانکر ← کنسرت ← کارتن ← ترسناک.
۳۳۲. رهن ← بار ← بها ← اره ← نهم ← امر ← انبر ← مهار ← بهمن ← بهنام ← مهران ← بهرام ← مهربان ← برنامه.
۳۳۳. شاد ← شهد ← رشد ← زهر ← زرده ← زهرا ← شهدا ← ارشد ← شاهد ← هزار ← ارشه ← آزرده ← هشدار ← شهرزاد.
۳۳۴. رود ← دوا ← دسر ← سوت ← دود ← راسو ← رسوا ← درست ← سودا ← تردد ← سواد ← درود ← دستور ← روستا ← دادرس ← دستاورد
۳۳۵. عشق ← نقش ← نعش ← آشنا ← عاشق ← نقاش ← نقشه ← اشعه ← قانع ← عاشقانه
۳۳۶. شهر ← هوش ← هلو ← دوش ← هول ← دله ← شوهر ← رشوه ← شوره ← رودل ← لودر ← دلشوره
۳۳۷. فکر ← کفر ← اراک ← کفار ← کافر ← فرار ← کاما ← مکرر ← افکار ← کارفرما
۳۳۸. سیم ← سیر ← سهم ← ساری ← سیما ← اسیر ← سهام ← سهیم ← همسر ← سرمه ← سیاره ← سرمایه
۳۳۹. دین ← مدت ← یمن ← منت ← متن ← دینی ← دایی ← یتیم ← آیین ← تمدن ← تامین ← امنیت ← تایید ← دینامیت
جواب مرحله 340 تا 349
۳۴۰. دیه ← هیچ ← چاره ← ایده ← دایه ← هادی ← چیده ← چادر ← دچار ← دریچه ← دایره ← دریاچه.
۳۴۱. قبر ← برق ← ساق ← بقا ← برس ← نقاب ← قنات ← سرقت ← براق ← سارق ← باقر ← سابق ← سبقت ← تقارن ← قربان ← رقابت ← قبرستان
۳۴۲. خوش ← شوخ ← مزه ← زخم ← خزه ← موزه ← خوشه ← خوشمزه
۳۴۳. کرد ← بور ← باک ← کدو ← کبد ← باکو ← ابرو ← رکود ← کادو ← کبود ← دکور ← بودا ← بارکد ← دارکوب
۳۴۴. مور ← موز ← مرزه ← روزه ← مرور ← زیره ← رموز ← هیزم ← مویز ← رزومه ← روزمره ← مهرورزی
۳۴۵. برگ ← ریگ ← گاز ← گرز ← گاری ← گریز ← گراز ← زاری ← رازی ← بزرگ ← آبگیر ← بازیگر.
۳۴۶. اسب ← بست ← سرب ← سبد ← ستار ← دارت ← ربات ← بستر ← دستار ← دربست ← سرداب ← داربست
۳۴۷. خال ← ملخ ← روال ← خاور ← امور ← مولا ← اخمو ← خالو ← مورخ ← خرمالو.
۳۴۸. خاک ← ختم ← تخم ← کاخ ← رخت ← مدرک ← ماکت ← دکتر ← مرتد ← متکا ← خدمات ← مدارک ← کرامت ← دکترا ← تدارک ← تراکم ← دمکرات ← خدمتکار.
۳۴۹. چرخ ← خیر ← چرت ← چتر ← خیت ← اختر ← چرخه ← خیره ← چیتا ← تاخیر ← تاریخ ← خیرات ← تیاره ← تاریخچه.
جواب مرحله 350 تا 359
۳۵۰. هوس ← سطر ← وسط ← ساوه ← واسط ← طاهر ← واسطه ← ارسطو ← ساطور ← اسطوره.
۳۵۱. سکو ← کتک ← کوک ← سکوت ← واکس ← کوکا ← کاسکت ← کاکتوس.
۳۵۲. مرغ ← غیر ← مدار ← مرید ← یغما ← دماغ ← مدیر ← دریغ ← مرغداری.
۳۵۳. توپ ← سخت ← سوپ ← پخت ← پوست ← سوخت ← ساخت ← پاسخ ← استوا ← خواست ← سخاوت ← اختاپوس.
۳۵۴. تنگ ← ارگ ← نگار ← ترنگ ← ناگت ← لنگر ← تالار ← گلنار ← تلنگر ← انتگرال.
۳۵۵. هنر ← نظم ← رمان ← ناظم ← منها ← نامه ← نظام ← مظان ← مظنه ← مهران ← مناظر ← منظره ← نظاره ← مناظره.
۳۵۶. قمر ← لیر ← مقر ← مال ← رمق ← رقم ← کلر ← قلک ← مایل ← کمیل ← ملاک ← قیام ← قالی ← قمری ← قایم ← قمار ← لایق ← کالری ← اقلیم ← قلمکاری.
۳۵۷. آهک ← کنه ← کهن ← هند ← آهن ← شانه ← دکان ← اندک ← دانه ← دانش ← کاهن ← دنده ← شهدا ← اشکنه ← آکنده ← کشنده ← دانشکده.
۳۵۸. هوش ← بدن ← نوه ← نود ← نبش ← دبه ← شنبه ← شنود ← بنده ← شهود ← بدنه ← دنبه ← بهنوش ← دوشنبه.
۳۵۹. آفت ← کتف ← کیف ← کتری ← کفتر ← ریکا ← تفکر ← تایر ← کافی ← تیرک ← کفری ← کیفر ← یافت ← تاریک ← تریاک ← کفتار ← کفایت ← ترافیک
جواب مرحله 360 تا 369
۳۶۰. گاو ← گرو ← رنگ ← نور ← گور ← گربه ← نوار ← برگه ← گونه ← روبان ← انگور ← ناوبر ← هارون ← نگاره ← روانه ← روباه ← بنگاه ← آهنگر ← گروهان ← گروهبان.
۳۶۱. جام ← تیم ← عام ← آیات ← تجمع ← مایع ← جامع ← جمعیت ← جماعت ← اجتماع ← مایعات ← اجتماعی.
۳۶۲. لبو ← بیل ← بلا ← لابی ← لولا ← بلال ← لیلا ← لالا ← ایول ← بالا ← اوایل ← اولیا ← آلبالو ← والیبال.
۳۶۳. ریش ← شهر ← ریه ← شمر ← میش ← شرم ← مری ← مهره ← مهریه ← همیشه ← همشیره ← همشهری.
۳۶۴. رشت ← متر ← تمر ← شتر ← مشت ← رتیل ← ترشی ← لوتی ← توری ← مشتی ← رولت ← متولی ← تیمور ← مشتری ← مشورت ← لیموترش
۳۶۵. اهل ← لمس ← اسم ← ماله ← مهسا ← ماسه ← ملوس ← سوله ← لامسه ← ماسوله.
۳۶۶. روی ← ریش ← شیوه ← ریشه ← یورش ← رویش ← شهریور.
۳۶۷. دین ← چدن ← چین ← دنیا ← دینی ← چیدن ← آیین ← چینی ← چایی ← دنیوی ← دیوان ← داوینچی.
۳۶۸. دام ← نام ← داغ ← نما ← دامن ← نماد ← نادم ← دماغ ← اغما ← دانا ← داغان ← ادغام ← اندام ← دامغان.
۳۶۹. پری ← پیر ← پره ← پشه ← نیش ← شیره ← شهین ← شهره ← پینه ← نهره ← نیره ← نشریه ← شهریه ← هنرپیشه.
جواب مرحله 370 تا 379
۳۷۰. آجر ← جوش ← آرنج ← جوشن ← اجنه ← هاجر ← جهان ← جواهر ← هنرجو ← جوانه ← شناور ← ناجور ← جوشان ← نوشهر ← هاشور ← هجران ← جانور ← جشنواره.
۳۷۱. دوم ← رنج ← جرم ← اوج ← جادو ← مواد ← جدار ← مجرد ← نجوم ← جامد ← درمان ← مرجان ← دوران ← مجاور ← نمدار ← مانور ← مندرج ← نامرد ← دورنما ← نمودار ← ارجمند ← جوانمرد.
۳۷۲. اشک ← کشو ← وزش ← ارز ← روز ← ورزش ← شیوا ← وزیر ← کویر ← آرزو ← زیور ← زیرک ← واریز ← شیراز ← زکریا ← کیارش ← کشاورز ← کشاورزی.۳۷۳. سود ← سنا ← نوا ← سند ← سونا ← سواد ← سینا ← نوید ← سودا ← سویا ← یونس ← اسید ← ادیسون.
۳۷۴. خار ← شیر ← آرش ← رخش ← خیار ← اشیا ← اخیر ← شیار ← آریا ← خارش ← خراش ← ارشیا ← آرایش ← خشایار.
۳۷۵. بیت ← آغل ← لغت ← تیغ ← غیب ← اغلب ← بلیت ← غایب ← بیتا ← لغات ← غالب ← بیات ← بالغ ← لابی ← تبلیغ ← لغایت ← تبلیغات
۳۷۶. کلم ← میت ← ملک ← کول ← ملت ← ولت ← وکیل ← متکی ← کولر ← کویت ← متلک ← کولی ← تکمیل ← متروک ← ملکوت ← کیلومتر
۳۷۷. پاس ← یاس ← سینا ← آسیا ← پایان ← اسپانیا.
۳۷۸. ستم ← رسم ← رام ← مست ← امیر ← رستم ← آستر ← ایست ← مسیر ← سیما ← ساری ← سرما ← تیمار ← سمیرا ← سرایت ← میترا ← ترسیم ← ریاست ← ماتریس ← تیمسار.
۳۷۹. پول ← زیپ ← پیل ← لنز ← نزول ← گوزن ← زیلو ← لوزی ← نیلو ← گونی ← پلنگ ← زگیل ← پونز ← لزگی ← نزولی ← یوزپلنگ
جواب مرحله 380 تا 389
۳۸۰. نیک ← پاک ← پیت ← تیپ ← یکان ← اکیپ ← کیان ← یکتا ← کتان ← تکان ← تیپا ← پیکان ← کاپیتان.
۳۸۱. نشت ← تنش ← آیین ← نشان ← آنتن ← ناشی ← آشتی ← آتشین ← نیایش ← نشانی ← ناتنی ← انیشتین.
۳۸۲. ابر ← بره ← آبی ← رها ← آمار ← مربی ← مربا ← بیمه ← آرام ← رهیاب ← ابهام ← ایهام ← امریه ← ارابه ← مهیار ← اهرام ← بامیه ← آرایه ← آبیار ← ابراهیم.
۳۸۳. اتو ← ناو ← تمنا ← وانت ← مینو ← امین ← مینا ← ایمن ← متان ← متون ← مونا ← نیما ← توان ← مایو ← متین ← تومان ← مانتو ← تامین ← امنیت ← ویتنام.
۳۸۴. بشر ← باد ← واشر ← داور ← باور ← آشوب ← دارو ← درود ← اردو ← شراب ← بارش ← شبدر ← بودا ← ابرو ← ارشد ← دشوار ← شوربا ← داشبورد.
۳۸۵. بال ← طلب ← طول ← دولا ← طالب ← باطل ← دوبل ← بلوط ← داوطلب.
۳۸۶. رهن ← ران ← هوا ← امان ← نمره ← هومن ← آوار ← منها ← منور ← هموار ← روانه ← ناهار ← آرمان ← آواره ← ماورا ← هامون ← ماهان ← ناروا ← راهنما ← ناهموار.
۳۸۷. تیر ← توت ← سوتی ← سرور ← ترور ← روسری ← توریست ← تروریست.
۳۸۸. اره ← مهر ← آیه ← نهی ← نیمه ← امریه ← آرمین ← رامین ← ارمنی ← مهران ← مهیار ← اهریمن.
۳۸۹. گره ← جگر ← درج ← جنگ ← دنج ← گرد ← نادر ← جاده ← گران ← آهنگ ← نرده ← گناه ← درجه ← درنگ ← جهاد ← گنجه ← هنجار ← گردان ← جداره ← گردنه ← درگاه ← نگهدار ← جهادگر ← جهانگرد.
جواب مرحله 390 تا 400
۳۹۰. سدر ← دیر ← دیس ← درسا ← دایر ← آدرس ← رسید ← ساری ← آسیا ← دارا ← سیار ← اسیر ← سردر ← آریا ← دیار ← دریا ← سارا ← سردار ← رادار ← اسرار ← ایراد ← سرایدار.
۳۹۱. نمک ← فوک ← کفور ← فرنی ← فوری ← کمین ← نیرو ← منفی ← نیکو ← کریم ← نوکر ← منکر ← نیمرو ← منفور ← مرفین ← میکروفن
۳۹۲. ارگ ← یار ← نگار ← خیار ← یگان ← گران ← گاری ← گیرا ← نگین ← ناخن ← خانگی ← آخرین ← نگران ← نیرنگ ← نارنگی ← ناخنگیر.
۳۹۳. دوا ← دانه ← نهاد ← دهنه ← نانو ← دهان ← نهان ← اندوه ← دهانه ← هندوانه.
۳۹۴. بدل ← بید ← دریل ← یلدا ← یاری ← دبیر ← دلبر ← دایی ← لابی ← دریا ← لیبی ← بردیا ← بیدار ← دریبل ← دلربا ← ردیاب ← اردبیل ← بیلیارد.
۳۹۵. منع ← میان ← امین ← نیما ← مهین ← معین ← معنی ← عامه ← عمان ← میهن ← معنا ← مینا ← نیمه ← مایع ← مهیا ← ماهی ← مایه ← مانع ← منها ← معاینه
۳۹۶. مهار ← بهار ← گربه ← گرما ← برگه ← ماهر ← راهب ← مربا ← اهرم ← مهراب ← گمراه ← همگرا ← بهرام ← گرمابه.
۳۹۷. کمر ← کفا ← مکرر ← مرور ← اکرم ← کاور ← فورا ← امور ← مکار ← کافر ← کافور ← ماکروفر.
۳۹۸. مکه ← کاه ← کینه ← زیان ← نیزه ← کمان ← زمین ← نازک ← کاهی ← کنیز ← نماز ← همزن ← نیاز ← هیزم ← کنایه ← مهناز ← آنزیم ← کیهان ← میزان ← زمانه ← زمینه ← مکانیزه.
۳۹۹. پری ← نگار ← یکان ← گاری ← پیکر ← پنیر ← کران ← گران ← کیان ← پریا ← یگان ← پارک ← گیرا ← یکرنگ ← پیکان ← پارکینگ
۴۰۰. سخن ← سار ← آدرس ← رخنه ← خرده ← رنده ← دانه ← ساده ← نسخه ← نرده ← خانه ← سخره ← نارس ← خنده ← سرنخ ← خرسند ← رانده ← رسانه ← خرناس ← سردخانه

جواب های بازی فندق از مرحله ۴۰۱ تا ۵۰۰


۴۰۱. رشت ← تاب ← ترد ← ترب ← شدت ← برد ← دشت ← شرب ← تراش ← شربت ← شتاب ← ارتش ← تابش ← درشت ← بشارت ← رشادت ← برداشت ← ارتشبد.
۴۰۲. نهر ← ریز ← زین ← سنگ ← زره ← گیس ← زنگ ← گریس ← سنگر ← نسیه ← سینه ← سرنگ ← گیره ← زرنگ ← گریه ← گرسنه ← سرهنگ ← گزینه ← سرنیزه ← سنگریزه
۴۰۳. سوم ← نوک ← نسیم ← موسی ← مسکن ← سینک ← مسکو ← سمنو ← سومین ← مسکونی
۴۰۴. هما ← لکه ← کله ← هلاک ← مالک ← کمال ← کلمه ← ملکه ← مکمل ← مکالمه
۴۰۵. قاب ← تاس ← قسم ← آقا ← ماست ← قسمت ← سماق ← قاسم ← قامت ← اقسام ← اقامت ← مسابقات
۴۰۶. هوا ← رده ← هار ← دره ← دوره ← روند ← دورو ← روده ← روان ← نارو ← ارده ← ورود ← دوران ← اروند ← هارون ← وارونه ← هوانورد
۴۰۷. بها ← غار ← راه ← باغ ← غرب ← غوره ← غروب ← غبار ← روباه ← آبغوره
۴۰۸. رضا ← تار ← عار ← آرا ← عرض ← تعرض ← اعضا ← تعارض ← اعتراض
۴۰۹. زور ← سری ← روز ← وزن ← زرین ← سوزن ← سینی ← زیرین ← رویین ← زیرنویس
جواب مرحله 410 تا 419
۴۱۰. بنا ← نگر ← زبر ← انگ ← انار ← بانگ ← بارز ← زبان ← برنز ← انبار ← ابراز ← بازار ← ابزار ← باران ← ارگان ← ارزان ← زابرا ← بزرگان ← گازانبر ← بازرگان
۴۱۱. سحر ← حبس ← ابدا ← آباد ← سراب ← ساحر ← حساب ← سرداب ← آبدار ← حسابدار
۴۱۲. آخر ← برگ ← خنگ ← نرخ ← خبر ← انبر ← بخار ← خراب ← آبرنگ ← رگبار ← خبرگان ← خبرنگار
۴۱۳. شام ← نمد ← مدد ← ماش ← نان ← شنا ← دامن ← دشمن ← منشا ← مداد ← مانند ← دشنام ← دندان ← دانشمند
۴۱۴. دسر ← آوا ← ساز ← زرد ← سرد ← سزا ← سواد ← سوار ← وارد ← سارا ← راسو ← آرزو ← سرود ← آزاد ← آواز ← دروس ← زودرس ← وادار ← سزاوار ← داروساز
۴۱۵. ساک ← سیم ← وام ← سکو ← کما ← کام ← واکس ← ماسک ← اسکی ← مسواک ← مساوی ← مایوس ← سیامک ← اسکیمو
۴۱۶. فنا ← نجف ← آجر ← ناف ← جان ← نفس ← نفر ← سفر ← فنر ← فجر ← افسر ← نجار ← فارس ← اسفنج ← نارنج ← فنجان ← فسنجان ← رفسنجان
۴۱۷. آتش ← اشک ← کار ← تشک ← شکر ← پرش ← راکت ← تشکر ← کاشت ← کارت ← ترکش ← شکار ← پشتک ← پاتک ← شرکت ← کشتار ← شراکت ← شاپرک ← پارکت ← پشتکار
۴۱۸. تاج ← اوج ← وجه ← وات ← جهت ← تاجر ← رواج ← اجرت ← وراج ← جوهر ← جرات ← اجرا ← توجه ← جارو ← هجرت ← آواره ← اجاره ← جواهرات
۴۱۹. فدا ← فرد ← وفا ← دره ← گدا ← آهو ← گود ← گاف ← گوهر ← گواه ← گردو ← رفاه ← گروه ← فرود ← فردا ← دورگه ← فواره ← گوارد ← فرهاد ← فرودگاه
جواب مرحله 420 تا 429
۴۲۰. سنا ← کنس ← ساس ← سانس ← اسکن ← آسان ← اساس ← سکانس ← ساسان ← اسکان ← اسانس ← اسکناس.
۴۲۱. بها ← ماه ← بام ← مسح ← حبه ← سهام ← مهسا ← ماسه ← حسام ← مباح ← حماسه ← محاسبه.
۴۲۲. خرس ← یار ← سیخ ← خیس ← خیک ← آخرت ← کرسی ← سیرک ← آستر ← ریخت ← سایت ← سرخک ← کرخت ← تاکسی ← تاریک ← اسکیت ← استیک ← استخر ← خسارت ← تسخیر ← خاکستر ← خاکستری.
۴۲۳. رهن ← قیر ← ننه ← قهر ← یقه ← قطر ← قرن ← نطق ← نقطه ← نقره ← طریق ← قطره ← طنین ← قرینه ← قرنیه ← قرنطینه
۴۲۴. خشن ← نما ← شاخ ← خشم ← شخم ← خام ← بخش ← خاش ← شهاب ← انبه ← هاشم ← ماشه ← شبنم ← شاخه ← نخبه ← خشاب ← خانم ← مشابه ← هخامنش ← بخشنامه.
۴۲۵. باک ← مار ← مات ← کرم ← تبر ← ترم ← اکبر ← برکت ← مرکب ← کتاب ← مکتب ← تمبر ← مرتب ← مکاتب ← مراتب ← مرتکب ← متکبر ← مبتکر ← مبارک ← مرکبات.
۴۲۶. فال ← فوت ← فیل ← لیف ← آلو ← تلف ← ویلا ← وفات ← یوسف ← تاسف ← سوال ← سفال ← فلوت ← فتوا ← تاول ← فسیل ← استیل ← ولایت ← وسایل ← تلافی ← تساوی ← تالیف ← فوتسال ← فستیوال.
۴۲۷. وان ← سکه ← تنه ← سنت ← کهن ← تونس ← تانک ← ستون ← کاوه ← کاهو ← کاسه ← نکته ← کوسه ← سکته ← کوتاه ← ستوان ← واکسن ← کوهان ← سوهان ← سکونت ← کاسته ← کوهستان.
۴۲۸. شور ← گوش ← شرف ← فرش ← شوهر ← شوفر ← رشوه ← شورا ← فروش ← فشار ← هاشور ← گوارش ← شاهرگ ← فروشگاه.
۴۲۹. کنه ← کاخ ← کره ← هنر ← خنک ← نکره ← خانه ← کنار ← اراک ← انکار ← کرانه ← کارخانه
جواب مرحله 430 تا 439
۴۳۰. نور ← ترس ← راس ← راست ← نوار ← انتر ← تراس ← رسوا ← تنور ← سنتور ← اورست ← سروان ← روستا ← رستوران.
۴۳۱. آنی ← ناو ← قوا ← قوی ← سینا ← سویا ← سونا ← یونس ← سیاق ← آسیا ← ساقی ← قیاس ← قناس ← ایوان ← ناقوس ← اقیانوس.
۴۳۲. لاک ← کال ← الک ← لال ← کالا ← الکل ← کزاز ← زلال ← زالزالک.
۴۳۳. نقد ← قند ← قوه ← قصه ← قوچ ← نقص ← صدقه ← نوچه ← صندوق ← صندوقچه
۴۳۴. رهن ← دین ← دور ← دیو ← نود ← نوه ← رژه ← نیرو ← نوید ← نرده ← درون ← نروژ ← ویژه ← هیدروژن.
۴۳۵. سرم ← سیب ← سرب ← برس ← مسیر ← مسری ← مرسی ← مربی ← بررسی ← سرمربی
۴۳۶. خرد ← رود ← هدر ← خرده ← روده ← چرخه ← دوره ← خوره ← خورده ← دوچرخه.
۴۳۷. گام ← گرم ← مرگ ← ناب ← نمک ← کمر ← منگ ← بانگ ← بانک ← رمان ← مربا ← مکان ← نگار ← گمان ← منبر ← کربن ← گرمکن ← بانمک ← کمرنگ ← آبگرمکن
۴۳۸. جور ← روس ← خرس ← سرخ ← هرج ← سرو ← خرج ← خسرو ← خروس ← سوره ← جوخه ← خروج ← جسور ← سرجوخه.
۴۳۹. دار ← شیر ← ریا ← رشد ← دیش ← یورش ← یاور ← رویش ← رویا ← یارو ← یواش ← رشید ← راوی ← شیدا ← شیاد ← رادیو ← دشوار ← دیوار ← درویش ← داریوش
جواب مرحله 440 تا 449
۴۴۰. رنگ ← ارگ ← روا ← چنگ ← انار ← واگن ← چنار ← آچار ← ناچار ← چوگان ← گوارا ← ناگوار ← گاوچران
۴۴۱. ماه ← وضع ← عمه ← عمو ← هضم ← ضمه ← واضع ← عوام ← موضع ← معاوضه
۴۴۲. هار ← هدف ← اردو ← فردا ← فرار ← راهرو ← فراورده
۴۴۳. شاه ← آهن ← شته ← هشت ← ترش ← نشت ← نشر ← تره ← تنها ← تشنه ← رشته ← ناشر ← رسته ← رانش ← شانس ← هراس ← سرشت ← شهرت ← شناسه ← ترانه ← نشسته ← ستاره ← تهران ← راسته ← تراشه ← نشاسته ← سرشانه ← شهرستان.
۴۴۴. زری ← میل ← ریل ← میز ← لیز ← آرم ← رازی ← زاری ← ریال ← امیر ← آزار ← املا ← لیزر ← لازم ← مزایا ← الزام ← میرزا ← مالزی ← ایلام ← الزامی ← مازیار ← آلزایمر
۴۴۵. فکر ← کسر ← کفش ← شفا ← کفا ← کشف ← شکم ← شمس ← سرکش ← کفار ← شمار ← شکاف ← کاشف ← کرفس ← مسافر ← سفارش ← مراکش ← مسافرکش
۴۴۶. اتو ← کند ← کود ← تند ← کدو ← تانک ← دکان ← اندک ← کتان ← کودن ← کندو ← کودتا ← تکواندو.
۴۴۷. امت ← شام ← چای ← ماچ ← چشم ← شیما ← آیات ← اشیا ← آشتی ← مشتی ← تماشا ← تماشاچی.
۴۴۸. لیر ← شال ← آریا ← ارزش ← شیار ← ریزش ← لرزش ← شیلا ← ارشیا ← شیراز ← آرایش ← آلایش ← شالیزار
۴۴۹. تور ← دمر ← نرم ← مدت ← ورم ← نثر ← مورد ← مترو ← تورم ← مروت ← ثروت ← ندرت ← موثر ← تمدن ← مونث ← مدرن ← تندرو ← ثروتمند.
جواب مرحله 450 تا 459
۴۵۰. پهن ← خان ← چاپ ← چاه ← خانه ← پناه ← پاچه ← چانه ← چاخان ← چاپخانه.
۴۵۱. ابر ← درس ← سدر ← بدن ← سند ← دارت ← نبات ← نسبت ← بندر ← نادر ← نبرد ← تناسب ← دربست ← آبستن ← سربند ← دربان ← داربست ← دبستان ← انبردست
۴۵۲. کور ← اوت ← ترک ← تاک ← ترور ← کاتر ← تکاور ← تکرار ← تورات ← تراکتور.
۴۵۳. نیم ← مسن ← یمن ← مین ← مایو ← ایمن ← نیما ← سیما ← مونس ← یاسمن ← سینما ← سیمان ← ناموس ← سونامی
۴۵۴. شکر ← سران ← سارا ← نارس ← ساکن ← شانس ← اشکان ← آشکار ← کاشان ← کارشناس
۴۵۵. فضا ← دفن ← فرض ← نوار ← اردن ← دوران ← اروند ← فروند ← فوران ← فضانورد
۴۵۶. ریگ ← گیر ← امر ← مری ← گیرا ← گرما ← کریم ← ریکا ← گریم ← گمرک ← گرامی ← کیمیا ← یاکریم ← کیمیاگر
۴۵۷. صدا ← خدا ← هند ← خاص ← رصد ← نهاد ← دهان ← خنده ← ناصر ← صادر ← صخره ← رصدخانه
۴۵۸. رنگ ← مهر ← گرز ← ناز ← گاز ← مزه ← گره ← نگاه ← نامه ← آهنگ ← گناه ← نمره ← گراز ← زمان ← هزار ← زرنگ ← هرمز ← مرزه ← آهنگر ← مهران ← مناره ← هنگام ← راهزن ← همگان ← همرنگ ← هرمزگان.
۴۵۹. پاس ← پست ← تاس ← پتک ← پکن ← ساکت ← ساتن ← کاست ← پاکت ← استان ← پستان ← استکان ← پستانک ← پاکستان.
جواب مرحله 460 تا 469
۴۶۰. پره ← هوش ← پشه ← گور ← گرو ← شوره ← گوهر ← پوشه ← گوشه ← پژوهش ← پروژه ← پژوهشگر
۴۶۱. بنا ← ادب ← بند ← ابد ← آبی ← بید ← نبی ← بیخ ← دنیا ← نایب ← ناخن ← بیان ← بینا ← باند ← خندان ← بنیان ← بنیاد ← یخبندان
۴۶۲. لنگ ← گرد ← لگد ← شنل ← دلار ← رانش ← درنگ ← دانش ← نگرش ← گردن ← گالن ← ارشد ← لنگر ← انگل ← گشاد ← لادن ← گردش ← شگرد ← نگارش ← گردان ← نارگل ← گرانش ← شناگر ← شاگرد ← گلدان ← شالگردن.
۴۶۳. پلک ← پیس ← سال ← کپی ← پیل ← کپل ← پیک ← تپل ← یکتا ← کلیپ ← ایست ← کلاس ← لیست ← سیکل ← پیست ← پلاک ← پلیس ← پلاکت ← کلیسا ← کسالت ← اسکلت ← لاستیک ← پاستیل ← پلاستیک
۴۶۴. مور ← نهم ← نام ← هومن ← مهیا ← امین ← میهن ← مایه ← میوه ← ماهی ← مانور ← هموار ← نیمرو ← ویران ← اهریمن ← همایون ← ارومیه ← ورامین ← هارمونی ← موریانه
۴۶۵. پشت ← کشو ← توپ ← کشت ← شیک ← شوک ← پیت ← شوت ← پوک ← پتو ← سکوت ← کویت ← پشتک ← سوتی ← پوست ← تیوپ ← شکست ← کشتی ← پوشک ← پشتی ← پیوست ← پیشکسوت
۴۶۶. یار ← برد ← دیر ← آرد ← چرب ← دیار ← دریا ← دربی ← دبیر ← چادر ← آداب ← دچار ← چربی ← ایراد ← آبادی ← اداری ← آبیار ← آبدار ← دارابی ← آبدارچی
۴۶۷. ترس ← اسب ← تاس ← ربع ← ربات ← بستر ← رعنا ← ساعت ← راست ← عباس ← سرعت ← عبرت ← تابع ← عابر ← عبارت ← عربستان
۴۶۸. اخم ← میش ← نیش ← یشم ← شیخ ← میخ ← شانه ← ناشی ← خامه ← منشی ← آینه ← خیمه ← خیام ← شاهین ← نمایش ← ماشین ← همایش ← هخامنشی
۴۶۹. وات ← ران ← تار ← تنور ← وانت ← توان ← روان ← ژانر ← ژتون ← ژنراتور.
جواب مرحله 470 تا 479
۴۷۰. ران ← رضا ← قرن ← آقا ← قضا ← نقض ← قرض ← انار ← قرآن ← انقضا ← انقراض
۴۷۱. لبو ← نقل ← قلم ← قلب ← مبل ← لقب ← قوم ← بوق ← قبول ← منقل ← بوقلمون
۴۷۲. دوا ← خون ← دانه ← دانا ← نخود ← نواده ← ناخدا ← آخوند ← خواهان ← خانواده
۴۷۳. سنگ ← رنگ ← گاو ← ناس ← پسر ← سپر ← راسو ← پارو ← سنگر ← پروا ← پارس ← نوپا ← نرگس ← انگور ← پوران ← پاسور ← گارسون ← سنگاپور.
۴۷۴. جام ← دما ← جنب ← دنج ← آدم ← جنم ← باج ← نماد ← جامد ← نادم ← دامن ← ناجا ← جناب ← مبدا ← آبان ← مبنا ← مجاب ← اندام ← انجام ← بادام ← انجماد ← بادمجان
۴۷۵. دره ← زره ← درز ← دبه ← دیگ ← یزد ← زهر ← زیره ← زرده ← گیره ← گریز ← گرده ← گریه ← گربه ← بزرگ ← برگه ← برده ← بدهی ← گزیده ← برگزیده.
۴۷۶. نیک ← کمد ← منش ← مشک ← یدک ← کمان ← مینا ← مکان ← منشی ← منشا ← مادی ← دکان ← دشمن ← نیما ← کاشی ← یکان ← شاکی ← امید ← مدنی ← کمین ← مشکی ← ماشین ← دشنام ← میدان ← نمایش ← دینام ← آدمکش ← اندیمشک
۴۷۷. وال ← آلو ← وفا ← ولت ← آفت ← فال ← شفا ← آتش ← اتو ← لواش ← تاول ← وفات ← فلوت ← تلاش ← لواف ← شفتالو (بور ← خبر ← بره ← خوب ← خزه ← خزر ← خوره ← روزه ← خبره ← بروز ← برزخ ← روزبه ← بهروز ← خربوزه)
۴۷۸. مار ← دیو ← امور ← مواد ← مرور ← درام ← مراد ← مدیر ← مدار ← دوام ← مادر ← دیوار ← موارد ← مروارید.
۴۷۹. کله ← کاه ← هلو ← خال ← دکه ← اول ← دکل ← خوک ← دله ← کول ← دخل ← هلاک ← کلاه ← کادو ← داخل ← خاله ← کوله ← آلوده ← دلخواه ← کلاهخود.
جواب مرحله 480 تا 489
۴۸۰. ترد ← فنس ← سفت ← دست ← هفت ← نفت ← دفتر ← نرده ← درست ← دسته ← رنده ← سفره ← رسته ← تنفس ← سفته ← تنفر ← سرفه ← نفرت ← فتنه ← فهرست ← ترفند ← فرستنده.
۴۸۱. زهر ← هنر ← ناز ← زین ← زرین ← نیزه ← نیاز ← زیان ← زهرا ← ناهار ← یاران ← ایران ← آرایه ← یارانه ← رایانه ← رازیانه.
۴۸۲. یاد ← آتش ← آتی ← شاد ← داد ← شیدا ← آیات ← اشیا ← شیاد ← آشتی ← شدید ← تشدید ← داداش ← یادداشت.
۴۸۳. پهن ← نان ← ننه ← پند ← دهه ← دهان ← نهان ← دهنه ← پناه ← دهانه ← پنهان ← پناهنده
۴۸۴. بیل ← چدن ← چین ← بدل ← دلبر ← دلیر ← دریل ← چرند ← بلند ← چنبر ← چریدن ← دریبل ← بلدرچین
۴۸۵. وان ← اتو ← وات ← اوت ← توان ← وانت ← توانا ← تاوان ← آوانتاژ
۴۸۶. شوخ ← خوش ← نوش ← پخش ← شیوا ← اخوی ← خویش ← شوخی ← شنوا ← پویا ← ناخوش ← آویشن ← پیشوا ← پیانو ← خویشان ← پیشخوان
۴۸۷. دام ← هما ← هدا ← آیه ← دیه ← منها ← هادی ← ایده ← دایه ← ماده ← آمنه ← مهدی ← آینده ← ناهید ← دامنه ← همدان ← ندیمه ← مدینه ← همانند ← نماینده
۴۸۸. بار ← راه ← هوا ← آهو ← بها ← اره ← وبا ← چوب ← ربا ← بچه ← بهار ← ابرو ← چهار ← چاره ← روباه ← چهارچوب
۴۸۹. خبر ← بور ← آخر ← خوب ← خار ← بخار ← خراب ← آوار ← خاور ← خواب ← اواخر ← اخبار ← رباخوار ← خواربار
جواب مرحله 490 تا 500
۴۹۰. پند ← شاه ← پشه ← شهد ← شانه ← هادی ← شهدا ← شاهد ← پینه ← شهید ← پایه ← پیدا ← پیاده ← پاشنه ← اندیشه ← شهیدان ← پاینده ← پیشنهاد
۴۹۱. بیت ← خیت ← بخت ← آخرت ← بیات ← خیار ← یاری ← اخیر ← تایر ← اختر ← باخت ← تاریخ ← تاخیر ← خیرات ← باتری ← تخریب ← بخاری ← تبخیر ← بختیار ← بختیاری
۴۹۲. پنج ← نبش ← جشن ← جهش ← شنبه ← پنجه ← جنبه ← جنبش ← پنبه ← پنجشنبه
۴۹۳. ساز ← سخت ← تخس ← نوا ← سخن ← ساخت ← سوزن ← تونس ← سونا ← سوخت ← نواز ← خزان ← نخست ← زانو ← خازن ← ستوان ← خواست ← سخاوت ← سوزان ← نوساز ← توازن ← تناسخ ← خاتون ← خوزستان.
۴۹۴. کبد ← نوک ← لنت ← بلد ← بتون ← نکبت ← نوبت ← توکل ← تنبل ← تونل ← نبوت ← کبود ← تنبک ← دوبل ← لکنت ← تولد ← دولت ← کدوتنبل.
۴۹۵. مشت ← شخص ← ختم ← اتم ← تخم ← خشت ← شصت ← خاتم ← مشخص ← شاخص ← صامت ← مختص ← متشخص ← مشخصات.
۴۹۶. کار ← روی ← نور ← اراک ← نیرو ← نیکو ← نوکر ← روان ← کویر ← کیوان ← کانوا ← کارون ← کاروان ← اوکراین.
۴۹۷. پیل ← دام ← مدل ← یلدا ← پیام ← مایل ← مدال ← پلید ← دیلم ← لامپ ← پدال ← دیپلم ← پیامد ← میلاد ← پایمال ← المپیاد.
۴۹۸. پیر ← پری ← وزش ← پرز ← زیپ ← وزیر ← ورزش ← پیرو ← پویش ← پریز ← روزی ← پوزش ← پیروز ← شیپور ← پریوش ← پیشرو ← پرویز ← زیرپوش.
۴۹۹. گیس ← لگن ← لیس ← نسل ← لیگ ← گسل ← یگان ← سالن ← گیلان ← گیلاس ← سیگنال ← انگلیس.
۵۰۰. شور ← رشت ← شتر ← شهر ← کته ← تکه ← سرکش ← ترکش ← کشور ← رشوه ← شهرک ← کوره ← شوکه ← روکش ← سروش ← شکوه ← سرکه ← کسره ← شهوت ← ورشکسته.

حل بازی فندق مرحله ۵۰۱ تا ۶۰۰


۵۰۱. توپ ← پرت ← پاپ ← پوست ← تراس ← رسوا ← راسو ← توپر ← پرتو ← روستا ← پرستو ← پاسور ← اسپرت ← سوپاپ ← پاسپورت
۵۰۲. یار ← تیر ← رنگ ← تنگ ← نیت ← ریگ ← ناگت ← گاری ← تینر ← ارگان ← گیتار ← گریان ← آتاری ← رایگان ← گرانیت ← گارانتی
۵۰۳. شیر ← ریش ← رخش ← شورا ← راوی ← واشر ← یورش ← خروش ← خراش ← شرور ← خارش ← شرخر ← اخروی ← شیرخوار ← خیارشور
۵۰۴. ملس ← ملک ← کلم ← یال ← مکه ← سیاه ← سلام ← سایه ← مالک ← سالم ← کمیل ← ماسک ← کلام ← ماسه ← کامل ← ماله ← کیسه ← الهی ← لایه ← کلیه ← میله ← هیکل ← کلیسا ← سیامک ← اسکله ← لامسه ← سیاهک ← کلسیم ← مساله ← همکلاسی
۵۰۵. شیک ← رای ← پرش ← آرش ← شکار ← پارک ← اکیپ ← شریک ← کیارش ← شاپرک ← پیرایش ← پیراشکی.
۵۰۶. دین ← گوی ← گردو ← گردن ← درون ← نوید ← ندرت ← تنور ← گونی ← توری ← تندرو ← تدوین ← دورنگ ← تدوینگر.
۵۰۷. آلو ← وبا ← چوب ← باک ← چاک ← کچل ← کوچ ← بلوچ ← باکو ← بابک ← کوبا ← کباب ← بابل ← کابل ← چابک ← چلوکباب
۵۰۸. گوش ← شکر ← اشک ← گور ← شوش ← کشش ← کاور ← شوکر ← کاوش ← شورش ← کوشش ← گوارش ← کاوشگر ← کشورگشا
۵۰۹. سرخ ← ترس ← خرس ← نرخ ← آسان ← سرنخ ← خسارت ← خرناس ← استخر ← خراسان ← ساختار ← ستارخان
جواب مرحله 510 تا 519
۵۱۰. تمر ← متر ← منت ← متن ← متکا ← متان ← ماکت ← کتری ← تمنا ← امنیت ← آرمین ← تیمار ← تریاک ← کرمان ← کرامت ← تراکم ← کارتن ← رامین ← تانکر ← تامین ← نمرات ← نیمکت ← ماتیک ← تمرین ← منکرات ← رمانتیک ← تیرکمان.
۵۱۱. راه ← اره ← رها ← سار ← نهر ← آنتن ← رانت ← هرات ← ستاره ← رسانه ← نسترن ← هنرستان
۵۱۲. داس ← ناو ← سود ← دیس ← چای ← سوا ← سند ← دنیا ← سینا ← سودا ← اسید ← سویا ← سواد ← دیوان ← سودان ← ساندویچ.
۵۱۳. سکو ← بست ← بوت ← سوت ← تیک ← بوس ← سیب ← کسب ← سبک ← کتبی ← بوکس ← کیوی ← بیست ← یبوست ← بوتیک ← بیسکویت.
۵۱۴. آرد ← ننگ ← دار ← ارگ ← پدر ← گران ← نگار ← نادر ← ندار ← ردپا ← پرند ← نگران ← پندار ← پرندگان.
۵۱۵. پشم ← پول ← شوم ← ماش ← موش ← وال ← پلو ← لواش ← مولا ← شمال ← مالش ← شامل ← آمپول ← شامپو ← پوشال ← پشمالو.
۵۱۶. شته ← فرش ← تپش ← تیپ ← تهی ← ریه ← فیش ← پته ← ریشه ← شهرت ← رشته ← تیشه ← شیره ← تیره ← ترشی ← شفته ← رشتی ← شریف ← تفرش ← فرشته ← تشریف ← شیفته ← پیشرفت ← پیشرفته.
۵۱۷. جرم ← مهر ← ورم ← وجه ← موج ← جوی ← میوه ← هجری ← جوهر ← هویج ← جیوه ← هجوم ← مجری ← جیره ← مهیج ← جمهور ← مجریه ← جریمه ← جمهوری.
۵۱۸. رام ← مات ← لات ← امت ← ملت ← انتر ← امیر ← میان ← ریال ← رمان ← املت ← رانت ← رتیل ← لیتر ← متین ← ملات ← تامل ← میترا ← تمایل ← تامین ← لاتین ← ترمینال
۵۱۹. بخش ← خاک ← بشر ← خاش ← شاخ ← شرب ← برش ← خشک ← بارش ← خارش ← خشاب ← شراب ← اکبر ← رکاب ← شاخک ← بارکش ← شکراب ← خشکبار.
جواب مرحله 520 تا 529
۵۲۰. کام ← کمپ ← پاک ← مزد ← آدمک ← پشمک ← پزشک ← پماد ← مزدا ← آشپز ← آدمکش ← دامپزشک.
۵۲۱. چای ← چنار ← چادر ← دیار ← دچار ← دنیا ← دریا ← دینار ← دارچین.
۵۲۲. درس ← دسر ← سری ← هدر ← سیر ← رده ← دیس ← رسید ← گریس ← دستی ← تدریس ← دستگیر ← گسترده ← دستگیره.
۵۲۳. خام ← ناو ← آوا ← شخم ← خانم ← مونا ← انشا ← امان ← اخمو ← اخوان ← خوانا ← خاموش ← خوشنام ← خوناشام.
۵۲۴. میت ← نور ← رویا ← یاور ← نارو ← مروت ← مترو ← مینو ← مایو ← منور ← تیمور ← نیمرو ← مانتو ← ریموت ← رونما ← تومان ← روایت ← رومانی ← ویتنام ← ورامین ← متواری ← مانیتور
۵۲۵. روس ← پخت ← سوپ ← سست ← پرتو ← خسرو ← ترسو ← خروس ← سوخت ← رسوخ ← پرستو ← سرسخت ← سرخپوست.
۵۲۶. سنا ← فال ← فنر ← نفر ← رسم ← الف ← سفال ← نارس ← افسر ← فارس ← سرما ← رمال ← فلان ← مسافر ← سلمان ← فرمان.
۵۲۷. تاس ← سوز ← یاس ← تیز ← زشت ← سویا ← سوزش ← ویزا ← شاسی ← زیست ← سازش ← آویز ← ستایش ← تساوی ← سیاوش ← آتشسوزی.
۵۲۸. نام ← مثل ← لجن ← جلا ← منقل ← مجال ← مثلا ← جمال ← ثامن ← مثال ← لقمان ← مثقال
۵۲۹. مرگ ← هما ← ماهر ← مهار ← اهرم ← گرما ← آگهی ← گیاه ← مهیار ← امریه ← همگرا ← گرامی ← گمراه ← ماهیگیر
جواب مرحله 530 تا 539
۵۳۰. ریش ← آرش ← شیر ← شیار ← آریا ← گیشا ← ارشیا ← آرایش ← گرایش ← آرایشگر
۵۳۱. ترش ← پشت ← تپه ← پارت ← تراش ← پاره ← هرات ← اپرا ← ارتش ← پاشا ← تراشه ← اشاره ← اشتها ← آتشپاره
۵۳۲. آبی ← باز ← شیب ← یواش ← زیبا ← آشوب ← یابو ← آبزی ← ایوب ← بازی ← بازو ← گویش ← یوگا ← بازگو ← بازیگوش
۵۳۳. شال ← چمن ← ماچ ← ناشی ← لاشی ← ایمن ← شیما ← چینش ← شیلا ← چالش ← نمایش ← ماشین ← چاشنی
۵۳۴. آهن ← هند ← تند ← نهر ← تینر ← تنها ← نهاد ← آینه ← اردن ← دهات ← ارده ← دارت ← تندر ← تهران ← ناهید ← آینده ← ترانه ← دایره ← تیاره ← نهایت ← هدایت ← دهاتی
۵۳۵. ابر ← ادا ← درب ← باد ← دارا ← ابدا ← آباد ← رادار ← بردار ← دربار ← ادرار ← برادر ← آبدار ← باردار
۵۳۶. کما ← نمک ← کنه ← شمر ← منکر ← آرام ← آمنه ← نرمش ← هاشم ← کاهش ← اشکنه ← ماهان ← شهرام ← ناشکر ← امکان ← شماره ← ناکام ← ماکان ← همکار ← اماکن ← آرامش ← کرشمه ← راهنما ← کامران ← شاهکار ← کاشانه ← کارنامه ← کرمانشاه
۵۳۷. بند ← نمد ← بام ← باند ← زمان ← مبنا ← آداب ← زبان ← آبان ← نماز ← بادام ← اندام ← بدنام ← نامزد ← بادنما
۵۳۸. لبه ← بقا ← لوس ← قله ← ساق ← اهل ← قبه ← هالو ← قلاب ← سابق ← قالب ← قبلا ← سوله ← بلوا ← لباس ← ساوه ← قبله ← ساقه ← ابله ← قلوه ← سوابق ← سابقه ← باسلق ← بالقوه
۵۳۹. چاپ ← مرد ← چرم ← مدار ← مادر ← چمپا ← پماد ← پرچم ← آمپر ← پارچ ← پدرام ← پرچمدار
جواب مرحله 540 ال 549
۵۴۰. ناف ← فنا ← فنی ← فاش ← منفی ← نشان ← فانی ← ماشین ← نشانی ← افشین ← نشیمن
۵۴۱. آبی ← بید ← زین ← یزد ← زینب ← زیان ← ایزد ← ایدز ← یزدان ← بدبین ← بندباز ← بادبزن
۵۴۲. دعا ← عام ← عصا ← عمد ← رعد ← عمر ← مصر ← صدر ← مصرع ← عماد ← معاد ← اعظم ← مصدر ← معاصر ← صدراعظم
۵۴۳. ارز ← راز ← ریزش ← ریکا ← ارزش ← زیرک ← زرشک ← پیکر ← پیاز ← پریا ← شیراز ← زکریا ← کاریز ← پزشکیار
۵۴۴. فدا ← فرد ← دفن ← هدف ← دهم ← فهم ← دانه ← مفرد ← فردا ← رفاه ← مرده ← درمان ← نمدار ← نامرد ← فرهاد ← مهراد ← فراهم ← فرمانده
۵۴۵. مزه ← رمز ← رزم ← هزار ← بازه ← مزار ← مرزه ← بارز ← مربا ← بهرام ← مهراب ← بامزه ← مبارز ← مبارزه
۵۴۶. اتم ← اخم ← تخت ← خیام ← خاتم ← پیام ← پاتختی ← پایتخت
۵۴۷. تبر ← ترب ← ترم ← تاب ← خرم ← ربات ← خمار ← مرتب ← خرما ← تمبر ← مخرب ← اخبار ← مراتب ← بخارا ← مختار ← امارت ← مخابرات
۵۴۸. نقی ← سعی ← علت ← علی ← قتل ← عقل ← عسل ← نعل ← لیست ← تنیس ← لعنت ← تعلق ← تلقین ← تعلیق ← نستعلیق
۵۴۹. شور ← نیش ← بنر ← انبر ← نوار ← روشن ← بانو ← بینوا ← بیرون ← روانی ← بریان ← ویران ← روبان ← شناور ← شروین ← بورانی ← نیشابور
جواب مرحله 550 تا 559
۵۵۰. کال ← کسل ← سیکل ← بالا ← آسیب ← آسیا ← اسکی ← لابی ← کالا ← کاسب ← کلاس ← سیلاب ← آسیاب ← ابلیس ← کاسبی ← کالباس
۵۵۱. ریل ← لیر ← لنگر ← یگان ← گالن ← انگل ← گیلان ← گلنار ← گالری ← نارگیل
۵۵۲. شرف ← شفا ← آفت ← تفت ← تشت ← اشرف ← فشار ← یافت ← اتریش ← شرافت ← تفتیش ← تشریفات
۵۵۳. سیم ← کمر ← کرسی ← مسیر ← مرسی ← اکرم ← مکار ← اسیر ← ریسک ← سیما ← سیرک ← ساری ← کمیسر ← سمیرا ← سرامیک
۵۵۴. تله ← لیف ← هتل ← گلف ← گشت ← گله ← تیله ← فیله ← شگفت ← لیته ← هفتگی ← فتیله ← گلشیفته
۵۵۵. دشت ← دور ← رشد ← شدت ← سود ← شوفر ← فروش ← فرود ← سرود ← دوست ← دروس ← درشت ← فردوس ← دستور ← دستفروش
۵۵۶. ریه ← دیش ← ارشد ← شاهد ← هشدار ← شراره ← شهردار ← اردشیر ← شهریار ← شهرداری
۵۵۷. کاخ ← بلا ← خوی ← ویلا ← وکلا ← خیال ← کیلو ← کولی ← بخیل ← خالی ← خاکی ← لوبیا ← خالکوبی
۵۵۸. نود ← کرد ← کوه ← کدر ← دوره ← درکه ← روده ← نکره ← دورو ← ورود ← دکور ← رکود ← کودن ← کندو ← کنده ← کندر ← وردنه ← کوهنورد
۵۵۹. سند ← کسر ← داس ← کتان ← راکد ← کارد ← راکت ← دکتر ← کارت ← اردک ← آدرس ← کساد ← کاتر ← اسکنر ← تدارک ← دکترا ← کنسرت ← اسکندر ← ترسناک ← کردستان
جواب مرحله 560 تا 569
۵۶۰. لخت ← ملخ ← تلخ ← خلق ← قیمت ← قیام ← قالی ← قاتی ← تقلا ← قاتل ← خلقت ← تخیل ← مختل ← خلاق ← خالق ← اقلیم ← تلاقی ← قیامت ← اقلیت ← خلایق ← لیاقت ← خلاقیت.
۵۶۱. جان ← باج ← بنز ← جزا ← بنا ← جیب ← جین ← نجیب ← آبجی ← جایز ← ناجی ← نازی ← جنین ← جناب ← بنزین ← زنجان.
۵۶۲. یون ← یمن ← سوم ← مسن ← مین ← سوسن ← موسس ← یونس ← مونس ← سمنو ← موسی ← نسیم ← سینوس ← سیسمونی
۵۶۳. سیل ← فیل ← طفل ← نفس ← سال ← لطف ← طیف ← لاف ← طلا ← سطل ← لطیف ← طایف ← سینا ← فسیل ← اطلس ← فینال ← سلطان ← فلسطین.
۵۶۴. ماه ← اسم ← سهم ← آیه ← ماهی ← سهام ← مهسا ← مایه ← سهمیه ← همسایه
۵۶۵. دره ← هوا ← رود ← خدا ← آهو ← نوه ← خون ← راه ← رخنه ← اردو ← خانه ← خرده ← داور ← خنده ← نخود ← آخور ← دارو ← دوران ← اندوه ← هارون ← نواده ← آخوند ← خواهر ← رودخانه.
۵۶۶. ظفر ← ظرف ← روش ← ظروف ← فوری ← ظریف ← رویش ← ظرفشویی
۵۶۷. نیل ← لاک ← نیک ← بال ← بالن ← کلان ← نبات ← آبکی ← نکات ← کتاب ← یکان ← تانک ← یکتا ← بیتا ← بانک ← نیابت ← بالکن ← لبنیات ← کابینت ← تلکابین
۵۶۸. باغ ← غار ← بره ← ورق ← قهر ← بوق ← برق ← غرق ← قهار ← براق ← غروب ← غبار ← آروغ ← غوره ← قاره ← باقر ← بقره ← قواره ← آبغوره ← قورباغه.
۵۶۹. رنج ← کرج ← آجر ← کاج ← کنج ← رایج ← آرنج ← جاری ← ایرج ← نجار ← اجیر ← نارنج ← جریان ← انجیر ← نارنجک ← نارنجی
جواب مرحله 570 تا 579
۵۷۰. وام ← هوس ← قسم ← سام ← قوم ← قهوه ← قاسم ← سماق ← مقوا
۵۷۱. نرم ← رهن ← نهی ← مری ← مور ← هومن ← میوه ← نمره ← میهن ← هورمون.
۵۷۲. دمر ← آدم ← کمد ← دما ← نما ← کرم ← مار ← کند ← انار ← درام ← دامن ← دکان ← کمان ← نماد ← مدرک ← آرنا ← اندک ← آمار ← مدرن ← مدارا ← ناکار ← آرمان ← اکران ← نامدار ← کارمند ← کماندار ← دانمارک.
۵۷۳. دهه ← شاد ← شنا ← هند ← اشهد ← اهدا ← آشنا ← دهنه ← دانش ← دهانه ← شاهانه ← شاهدانه
۵۷۴. پست ← تپل ← پیل ← پاس ← سنت ← ناس ← پیست ← سنتی ← پلیس ← ساتن ← پلان ← ایست ← آستین ← پستان ← پنالتی ← اسپیلت ← پلاتین ← پاستیل ← پتانسیل
۵۷۵. غنا ← غنی ← آوار ← روغن ← اغوا ← ایوان ← ایران ← یاران ← ارغوان ← ارغوانی.
۵۷۶. دنگ ← گود ← دوا ← گنگ ← گرد ← گاو ← گرگ ← نادر ← درنگ ← واگن ← گوگرد ← گرگان ← گوارد ← گردان ← آرگون ← انگور ← گروگان ← دگرگون
۵۷۷. شهر ← شکر ← شکه ← دکه ← کره ← شهرک ← درشکه ← شهرکرد
۵۷۸. منش ← شام ← آهن ← منها ← نامه ← هاشم ← ماشه ← منشا ← ماهانه ← شاهنامه.
۵۷۹. خدا ← ننه ← خان ← نانو ← ناخن ← خنده ← خندان ← خواننده
جواب مرحله 580 تا 589
۵۸۰. آهک ← گنج ← جنگ ← کهن ← کاهش ← گنجه ← آهنگ ← جهان ← گناه ← اجنه ← شکنجه ← گنجشک
۵۸۱. اسب ← سیب ← جیب ← جالب ← آجیل ← بسیج ← سبیل ← سیبل ← سیلاب ← الیاس ← آسیاب ← جالباسی.
۵۸۲. سرم ← راس ← سدر ← سرد ← همسر ← سرمه ← مدرس ← ساده ← ماده ← اداره ← آماده ← مدارس ← اراده ← ادامه ← آدامس ← مدرسه ← سهامدار
۵۸۳. نشر ← نجف ← فرج ← فجر ← جنس ← سفر ← نجس ← شانس ← ناشر ← سفارش ← اسفنج ← فشارسنج
۵۸۴. میش ← یشم ← روز ← موز ← شرم ← میز ← شیوا ← آشور ← مویز ← امور ← رازی ← آرزو ← آموزش ← موازی ← واریز ← میرزا ← آمرزش ← امروز ← مشاور ← رزمایش.
۵۸۵. سوت ← توپ ← پتو ← بست ← سبد ← دست ← بوس ← اتو ← اوت ← پوست ← بودا ← سواد ← بوداپست
۵۸۶. ساز ← بدن ← یاد ← سبز ← دیس ← دین ← اسید ← دنیا ← بازی ← سبزی ← بنیاد ← بدنسازی
۵۸۷. علم ← عمه ← مال ← علی ← عمل ← مایع ← عامل ← عامه ← علیه ← عالم ← علما ← عیال ← علامه ← الهام ← اعمال ← ایلام ← علمیه ← اعلامیه
۵۸۸. مضر ← رضا ← مرض ← ارس ← امضا ← ضامن ← رمضان ← رسانا ← سامان ← آسمان.
۵۸۹. مرگ ← درد ← مدد ← داد ← گام ← گرم ← مردد ← مداد ← امداد ← داماد ← مرداد ← درآمد ← دامدار ← امدادگر
جواب مرحله 590 تا 600
۵۹۰. نان ← دیو ← یزد ← وزن ← زین ← ونیز ← زانو ← نوین ← نوزاد ← دیوان ← یونان ← زندان ← زندانی ← اندونزی
۵۹۱. ناز ← خزه ← هنر ← زهر ← آخر ← خزر ← زره ← وزنه ← نواز ← روزه ← زهرا ← خاور ← روان ← خازن ← روانه ← راهزن ← روزنه ← خزانه ← روزانه ← زورخانه.
۵۹۲. روی ← نوه ← گره ← گیره ← گونه ← نیرو ← گویا ← گیوه ← گروه ← گریه ← گوهر ← نیره ← یگانه ← واگیر ← آهنگر ← گواهی ← گونیا ← گروهان ← ویرانه ← نیروگاه
۵۹۳. ناب ← ملا ← مبل ← لال ← امن ← لمس ← منا ← نسل ← انس ← بلال ← سالن ← سمبل ← مناسب.
۵۹۴. رحم ← حیا ← حکم ← محک ← حرم ← حنا ← کار ← حاکم ← نیما ← کمین ← مینا ← حکیم ← یکان ← حامی ← حرام ← حریم ← کریم ← رحیم ← امین ← ریحان ← رحمان ← حیران ← حکمران ← حکمرانی
۵۹۵. وات ← ساک ← تور ← کور ← ترک ← سار ← سوتی ← تیرک ← ساکت ← تایر ← واکس ← سکوت ← کویت ← تاکسی ← استیک ← ریاست ← تاریک ← روستا ← اسکیت ← تکاور ← کرواسی ← اسکورت
۵۹۶. خیر ← غذا ← اخذ ← آذر ← اخیر ← خیار ← آذری ← اخوی ← اخروی ← غذاخوری.
۵۹۷. مطب ← قطب ← طبق ← بیم ← نطق ← طاق ← طناب ← باقی ← باطن ← نقاب ← نقاط ← منطق ← مناطق ← مبانی ← قطبنما
۵۹۸. بار ← زبر ← بها ← شاه ← زری ← بیشه ← بهار ← زیبا ← زیره ← شهاب ← ریشه ← شیرابه ← شیربها ← شهربازی
۵۹۹. لیز ← جاز ← زال ← اجرا ← آزار ← لیزر ← اجزا ← الجزایر
۶۰۰. تنه ← زین ← تازه ← هیات ← نیاز ← زینت ← نیزه ← انتها ← اهانت ← تازیانه

جواب بازی فندق از اول تا اخر مرحله ۶۰۱ تا ۷۰۰


جواب مرحله ۶۰۱
شوق ← شعر ← قشم ← عمق ← قمر ← عمو ← قشر ← قمه ← رقم ← عرق ← شرع ← هوش ← شمع ← عرشه ← عشوه ← شوهر ← شعور ← مشرق ← شروع ← رشوه ← مشهور ← معوقه ← مشروع ← معشوق ← معشوقه
جواب مرحله ۶۰۲
پسر ← سیب ← سرب ← پیر ← برس ← سپر ← سپری ← سراب ← مربی ← پارس ← پریسا ← سیراب ← اسپری ← بیمار ← پاریس ← پیامبر
جواب مرحله ۶۰۳
کلر ← کلم ← موم ← ملک ← کول ← آلو ← الک ← موکل ← کمال ← مالک ← مولا ← کلام ← مرام ← کامل ← مکمل ← کولر ← مامور ← مارمولک
جواب مرحله 604
اخم ← خاک ← میخ ← خام ← دام ← امید ← آدمک ← مادی ← خیام ← میخک ← کدخدا
جواب مرحله ۶۰۵
خبر ← ماش ← بخش ← رخش ← شخم ← شاخ ← خشم ← خراش ← خراب ← بخار ← خشاب ← امشب ← شمار ← خارش ← آرشام ← آبشار ← آرامبخش
جواب مرحله ۶۰۶
راه ← رضا ← حیا ← احیا ← حاضر ← راضی ← احضار ← رایحه ← آرایه ← احضاریه
جواب مرحله ۶۰۷
داس ← تاس ← ندا ← تند ← ادا ← آسان ← دانا ← استان ← استاد ← اسناد ← داستان ← دادستان
جواب مرحله ۶۰۸
هما ← مرگ ← ذهن ← ذره ← منگ ← نذر ← اهرم ← ماهر ← گمان ← گرما ← مهران ← هنگام ← همرنگ ← گذرنامه
جواب مرحله ۶۰۹
تنگ ← سنگ ← سنا ← سنگر ← سرنگ ← نرگس ← ناگت ← نارس ← انتر ← تگرگ ← گرگان ← گانگستر
جواب مرحله 610
آدم ← دزد ← مزد ← میز ← دزدی ← آزاد ← امید ← مزایا ← آزادی ← ازدیاد ← آدمیزاد
جواب مرحله ۶۱۱
پلو ← لیس ← پول ← لوس ← سوپ ← پلید ← پویا ← سوال ← پیدا ← سپید ← دولا ← پدال ← یلدا ← سیلو ← وسایل ← پولاد ← دلواپس ← دلواپسی
جواب مرحله ۶۱۲
باک ← کیف ← کفر ← فکر ← برف ← کبیر ← کافر ← فرار ← کفری ← کبری ← کافی ← فریب ← اکبر ← رکاب ← فیبر ← برفک ← فریبا ← باریک ← رکابی ← بیکار ← فراری ← فابریک ← فریبکار
جواب مرحله ۶۱۳
تپش ← پشت ← دیش ← شدت ← دشت ← تیپ ← پیشی ← پشتی ← پیشدستی
جواب مرحله ۶۱۴
کنه ← نوک ← بزک ← یون ← زینب ← کوزه ← بنیه ← کینه ← بیوه ← کنیز ← بوزینه ← بزکوهی
جواب مرحله ۶۱۵
جنب ← جشن ← برج ← نیش ← نبش ← شرجی ← بینش ← جنبش ← برنج ← شیربرنج
جواب مرحله ۶۱۶
چاه ← بچه ← بوم ← چوب ← بور ← چرب ← ابرو ← چاره ← همار ← چهار ← هموار ← روباه ← ماهور ← بامهر ← مورچه ← مارچوبه
جواب مرحله ۶۱۷
کشت ← مته ← نشت ← تشک ← مفت ← کفن ← شکم ← کتف ← همت ← فتنه ← نکته ← مفتش ← تشنه ← هفتم ← تمشک ← نفتکش
جواب مرحله ۶۱۸
لنگ ← لگد ← بدل ← گدا ← شنل ← بلند ← لادن ← گشاد ← گلاب ← بانگ ← گنبد ← گلدان ← دنبال ← دلگشا ← بنگلادش
جواب مرحله ۶۱۹
ریگ ← فنر ← سنگ ← گیس ← نفر ← فنگ ← سنگر ← فرنی ← شریف ← فرنگ ← سفیر ← فشنگ ← فرنگی ← سنگفرش
جواب مرحله ۶۲۰
مدل ← نود ← وال ← دما ← نوید ← مینو ← مایو ← امید ← مواد ← مدال ← لیمو ← مولد ← لیوان ← میلاد ← میدان ← وانیل ← ملوان ← منوال ← ملودی ← دینام ← والدین ← لیموناد
جواب مرحله ۶۲۱
نیم ← ورم ← نور ← چین ← نهم ← هیچ ← مهر ← نیمه ← چونه ← نوچه ← منور ← نیمرو ← نیمچه ← موچین
جواب مرحله ۶۲۲
پشه ← آتش ← شته ← تپه ← وان ← هشت ← شوت ← پهن ← تنش ← ناو ← پناه ← پوشه ← توان ← نوپا ← پشتو ← وانت ← پونه ← شهوت ← تشنه ← شنوا ← شانه ← نوشته ← پاشنه ← پانوشت ← پشتوان ← پشتوانه
جواب مرحله ۶۲۳
هدر ← دار ← شهد ← رده ← آرد ← دوش ← اره ← شورا ← شهدا ← واشر ← وارد ← شوره ← دشوار ← شواهد ← هاشور ← شاهرود
جواب مرحله ۶۲۴
وفا ← کفا ← ران ← کنف ← کاور ← نوکر ← کفار ← کنون ← فنون ← اکنون ← کافور ← کانون ← کارون ← نورافکن
جواب مرحله ۶۲۵
رها ← شیر ← ریش ← رام ← مهیا ← شیمی ← یشمی ← امیر ← مهار ← شیره ← شیار ← همایش ← امریه ← شیرماهی
جواب مرحله ۶۲۶
سبک ← کام ← ملس ← بیل ← یال ← کسب ← سالم ← سلام ← کمیل ← ماسک ← کابل ← کلام ← سیامک ← کلسیم ← کمیاب ← کلمبیا
جواب مرحله ۶۲۷
بیت ← میت ← نفت ← تیم ← متن ← بیات ← متین ← بافت ← مفتی ← متان ← بیان ← تامین ← امنیت ← بافتنی
جواب مرحله ۶۲۸
فنس ← سری ← سوا ← سیر ← سویا ← سونا ← راسو ← یوسف ← فارس ← افسر ← آفرین ← فارسی ← فانوس ← سیفون ← سروان ← سیانور ← سناریو ← فناوری
جواب مرحله ۶۲۹
رنگ ← انگ ← جگر ← ترس ← تاج ← گران ← جرات ← راست ← اجرت ← نگار ← تاجر ← تراس ← نجات ← ترنج ← جسارت ← گرجستان
جواب مرحله ۶۳۰
زهر ← ابر ← راز ← ارز ← آچار ← هزار ← بارز ← ارابه ← بازار ← ابزار ← چابهار ← بازارچه
جواب مرحله ۶۳۱
دنج ← وجه ← اوج ← وجد ← جدا ← جاده ← جهاد ← نجوا ← جادو ← جواد ← دهان ← ناجا ← جوان ← جوانه ← وجدان ← جاودانه
جواب مرحله ۶۳۲
تمر ← تیر ← متر ← فاز ← تیز ← مزیت ← تیزر ← تراز ← تمیز ← ترمز ← زیارت ← تیمار ← میترا ← فازمتر
جواب مرحله ۶۳۳
دیه ← پایه ← هادی ← شیاد ← دایه ← ایده ← شهید ← شیدا ← اشیا ← پیاده ← پاداش ← پادشاه
جواب مرحله ۶۳۴
نمد ← شوم ← دهم ← موش ← شنود ← آمنه ← دوام ← دشمن ← مشهد ← دامنه ← دشنام ← همدان ← دمنوش ← هوشمند
جواب مرحله ۶۳۵
مکه ← بیخ ← خوک ← خوب ← بومی ← بیمه ← خیمه ← بخیه ← وخیم ← میخکوب
جواب مرحله ۶۳۶
سخن ← سخت ← تخس ← ساخت ← سوخت ← تونس ← نخست ← ستون ← تاوان ← خوانا ← استوا ← اوستا ← ستوان ← خاتون ← تناسخ ← توانا ← سخاوت ← استخوان
جواب مرحله ۶۳۷
ریا ← پیچ ← چاک ← پیک ← چای ← پاک ← چاپ ← پریا ← پارک ← پارچ ← پاچه ← پاره ← چریک ← ریکا ← کهیر ← پیچک ← پایه ← کرایه ← پارچه ← یکپارچه
جواب مرحله ۶۳۸
دیه ← هوش ← شهید ← یورش ← نرده ← شهین ← رشید ← شیوه ← رنده ← ودیه ← شوید ← نشریه ← نوشهر ← درویش ← شهروند
جواب مرحله ۶۳۹
چهل ← اهل ← فصل ← فال ← چله ← اصل ← صاف ← صفر ← صفا ← رفاه ← صفرا ← فرچه ← چاله ← فاصله ← چهارفصل
جواب مرحله ۶۴۰
اخم ← خرم ← خار ← خامه ← مریخ ← خیره ← خرما ← خمیر ← خمار ← خیریه
جواب مرحله ۶۴۱
سبب ← باک ← کال ← لات ← بابل ← کباب ← کتاب ← کاست ← بابک ← کسالت ← اسکلت ← بسکتبال
جواب مرحله ۶۴۲
ناو ← متن ← اتو ← یتیم ← آیین ← متون ← تومان ← مانتو ← ویتنام ← ویتامین
جواب مرحله ۶۴۳
منع ← عطا ← قطع ← عام ← طعم ← طمع ← قاطع ← عمان ← قانع ← مانع ← مقطع ← طعمه ← قطعه ← طعنه ← نقطه ← منطقه ← مقنعه ← قطعنامه
جواب مرحله ۶۴۴
آبی ← ناب ← یگان ← بینی ← آبان ← نایاب ← بایگانی
جواب مرحله ۶۴۵
لجن ← جین ← لنج ← ناله ← لانه ← ناجی ← لایه ← آینه ← جاهل ← هیجان ← انجیل ← لاهیجان
جواب مرحله ۶۴۶
شیک ← خلا ← خشک ← خال ← سیخ ← شکل ← اشک ← کیش ← خیس ← شاسی ← شاکی ← شاخک ← لاشی ← سیخک ← شلیک ← کاشی ← سلاخی ← خشکسالی
جواب مرحله ۶۴۷
روس ← سرو ← لیف ← فیل ← رسول ← سلفی ← نیلو ← فسیل ← روسی ← نیلوفر
جواب مرحله ۶۴۸
سند ← پند ← ناز ← زاپاس ← ناسزا ← پاندا ← ساناز ← پسانداز
جواب مرحله ۶۴۹
آهن ← پهن ← نگاه ← ناشی ← پگاه ← آگهی ← گیاه ← آهنگ ← پینه ← پایه ← شاهین ← پیشاهنگ
جواب مرحله ۶۵۰
دود ← ریا ← رود ← دیار ← دریا ← نوار ← رویا ← دودی ← اردن ← راوی ← نادر ← درود ← دوران ← دینار ← ویران ← رادیو ← دیوار ← دیدار ← رویداد ← دریانورد
جواب مرحله 651
فنا ← آنی ← آفت ← نیت ← ناف ← یافت ← نظافت ← نظافتچی
جواب مرحله ۶۵۲
کاپ ← بنا ← تاک ← پکن ← پتک ← کتان ← کاسب ← نکبت ← نسبت ← نبات ← بانک ← تنبک ← تانک ← ساکن ← پاکت ← پاتک ← آبستن ← تناسب ← پستانک ← پستبانک
جواب مرحله ۶۵۳
رای ← یاس ← یار ← ترد ← تار ← دیر ← دسر ← درس ← رسید ← اسیر ← آدرس ← ساری ← درست ← تدریس ← سرایت ← دستیار
جواب مرحله ۶۵۴
دیگ ← دمر ← ریگ ← ریل ← لیگ ← لیر ← میل ← مری ← مرد ← مار ← دلیر ← دلار ← درام ← گلیم ← گریم ← گاری ← مراد ← مدیر ← مدار ← مادر ← دلگیر ← دلگرم ← گرامی ← گالری ← ملایر ← میلگرد
جواب مرحله ۶۵۵
آرش ← مور ← شور ← شوخ ← شمر ← وام ← خوش ← مورخ ← موخر ← مشام ← مخمر ← خروش ← خاموش ← خوشمرام
جواب مرحله ۶۵۶
زین ← زری ← ریز ← ران ← زینت ← زیان ← زرین ← نیاز ← نازی ← انتر ← رزین ← رانت ← رازی ← تینر ← نیترات ← ترانزیت
جواب مرحله ۶۵۷
تقی ← قوی ← فوت ← فقر ← وقف ← وقت ← فوق ← ورق ← قیف ← قیر ← فرق ← رفیق ← توقف ← توری ← تورم ← ترقی ← قیمت ← قوری ← قمری ← فوری ← فقیر ← موقت ← موفق ← مقوی ← مترو ← تیمور ← توقیف ← توفیق ← تقویم ← تفریق ← متوقف ← متفرق ← موفقیت
جواب مرحله ۶۵۸
فال ← کاخ ← فلک ← فرخ ← فخر ← لاک ← خفا ← کالا ← فاخر ← اراک ← خلاف ← خارا ← افکار ← خلافکار
جواب مرحله ۶۵۹
جنس ← رنج ← نظر ← نجس ← جنین ← سنین ← نظیر ← نسرین ← نظرسنجی
جواب مرحله ۶۶۰
تاج ← تاب ← جیب ← جزا ← جاز ← بیت ← باج ← سیب ← سزا ← سبز ← ساز ← آسیب ← آبزی ← آبجی ← جایز ← زیست ← زیبا ← بیست ← بیات ← بسیج ← بازی ← سبزیجات
جواب مرحله ۶۶۱
هند ← یمن ← چمن ← چدن ← نهی ← عید ← عهد ← عمد ← عده ← مین ← منچ ← عمید ← عمده ← میهن ← مهدی ← معین ← معنی ← معده ← معدن ← مدنی ← مدعی ← ندیمه ← مدینه ← معدنچی
جواب مرحله 662
هنر ← انگ ← اره ← رهن ← رها ← رنگ ← راه ← گنگ ← گله ← گرگ ← گره ← نهر ← لگن ← انگل ← گناه ← گران ← گاله ← گالن ← نگار ← نهال ← لنگر ← آهنگر ← گلنار ← گرگان ← لنگرگاه
جواب مرحله ۶۶۳
کمر ← کلم ← کسر ← کرم ← غسل ← رسم ← ملک ← مرغ ← سیم ← سیل ← سرم ← کمیل ← کسری ← کریم ← کرسی ← ریسک ← مسیر ← مرسی ← سیکل ← سیرک ← کمیسر ← کلسیم ← سیمرغ
جواب مرحله 664
یقه ← آیه ← ماه ← ریه ← قهر ← قرن ← نمره ← نقره ← نامه ← مایه ← ماهی ← رمان ← قیمه ← قیام ← قهار ← قمار ← قرآن ← قایم ← قاره ← یرقان ← آرمین ← ارمنی ← مهیار ← منقار ← رامین ← قناری ← قرینه ← قرنیه ← اهریمن ← قهرمان
جواب مرحله ۶۶۵
نسل ← طلا ← طاس ← لنت ← سطل ← سال ← اطلس ← تنیس ← تسلط ← لیست ← سینا ← سیال ← سنتی ← سالن ← آستین ← استیل ← لاتین ← سلطنت ← سلطان ← سلطانی
جواب مرحله ۶۶۶
حیا ← تقی ← تحت ← قایق ← حیات ← تحقق ← یاحق ← حقیقت ← حقایق ← تحقیق ← تحقیقات
جواب مرحله ۶۶۷
مزه ← مرز ← بره ← رمز ← رزم ← رجب ← زجر ← جزر ← جرم ← جبر ← مهیج ← مهیب ← مجهز ← مجری ← مجرب ← هیزم ← جیره ← بیمزه ← بزمجه ← جزیره ← جریمه ← جربزه
جواب مرحله ۶۶۸
دیش ← شخم ← شیخ ← شهد ← میش ← میخ ← خیمه ← خدمه ← خدشه ← دخمه ← مشهد ← خمیده ← مهشید ← گمشده
جواب مرحله ۶۶۹
رفع ← طیف ← طرف ← طرد ← فرد ← دفع ← عمر ← عطف ← عطر ← عرف ← مفید ← مفرد ← معطر ← معرف ← مطیع ← رفیع ← ردیف ← فرید ← فرعی ← معرفی
جواب مرحله ۶۷۰
ریش ← گوی ← گول ← گوش ← گور ← گلو ← نیش ← نور ← نشر ← شیر ← شنل ← روشن ← یورش ← لشگر ← گویش ← گونی ← گوشی ← نیرو ← نگرش ← گوریل ← شیلنگ ← شروین ← شنگول
جواب مرحله ۶۷۱
یزد ← دعا ← درز ← زرد ← عزا ← عار ← دراز ← ایزد ← ایدز ← آزار ← آزاد ← آریا ← ادعا ← زاری ← عاری ← عادی ← ایراد ← آزادی ← عزادار ← عزاداری
جواب مرحله ۶۷۲
اوت ← امت ← اتم ← عمو ← عبا ← وبا ← وات ← بام ← طبع ← مطب ← مات ← تواب ← تابع ← عوام ← توابع ← مطبوع ← مطبوعات
جواب مرحله ۶۷۳
خیز ← خیر ← خزر ← کاری ← اخیر ← خیکی ← خیار ← خاکی ← ریکا ← یاری ← زیرک ← کاریز ← خرازی ← زکریا ← خاکریز ← زیرخاکی
جواب مرحله ۶۷۴
کشو ← کشت ← آتش ← نوک ← نوح ← نشت ← ناو ← تنش ← تشک ← شوک ← شوت ← شنا ← حوا ← حنا ← وان ← کاوش ← کاشت ← نشات ← توان ← شنوا ← وحشت ← وانت ← واکنش ← وحشتناک
جواب مرحله ۶۷۵
رخت ← خرس ← خرج ← تخس ← سرخ ← سخت ← آجر ← جرات ← خارج ← تاجر ← سارا ← ساخت ← آخرت ← اختر ← اجرت ← اجرا ← جسارت ← خسارت ← استخر ← اسارت ← اخراج ← ساختار ← استخراج
جواب مرحله ۶۷۶
شهر ← هوش ← هدر ← دوم ← دوش ← دور ← دره ← رشد ← رده ← شوهر ← شوره ← شرور ← دوره ← درهم ← روده ← رشوه ← مورد ← مرور ← مرشد ← مرده ← شمرده ← مشهور
جواب مرحله ۶۷۷
نان ← غنی ← غرش ← غار ← شیار ← نشان ← ناشر ← رانش ← نشانی ← غارنشین
جواب مرحله ۶۷۸
وفا ← وال ← طول ← طفل ← لطف ← لاف ← اول ← آلو ← والا ← لطفا ← الان ← طوفان ← افلاطون
جواب مرحله ۶۷۹
نود ← نفر ← یون ← دیو ← دفن ← فنر ← نوید ← درون ← روند ← فرود ← فرنی ← فردین ← فریدون ← فروردین
جواب مرحله ۶۸۰
سیر ← لیس ← سیل ← لیتر ← رتیل ← آسیا ← رسالت ← تالار ← سریال ← سالار ← ایالت ← الیاس ← ارسال ← آتاری ← لاتاری ← سیارات ← آستارا ← استرالیا
جواب مرحله ۶۸۱
موز ← روز ← کوه ← کور ← کره ← زور ← زره ← قوم ← موزه ← مرکز ← مرزه ← روزه ← کوره ← قرمز ← قوزک ← رزومه
جواب مرحله ۶۸۲
دکه ← دبه ← نمک ← نرم ← بند ← بدن ← کبد ← دکمه ← دنبه ← نبرد ← بهمن ← بنده ← بندر ← برکه ← بدنه ← مرکب ← مدرک ← کربن ← برنده ← کمربند
جواب مرحله ۶۸۳
کار ← بار ← ربا ← زبر ← اکبر ← آبکی ← رکاب ← بیکار ← باریک ← رکابی ← زیرآبی
جواب مرحله ۶۸۴
ملت ← مسن ← نفس ← سنت ← سفت ← لمس ← منفی ← نسیم ← فیلم ← تنفس ← تلفن ← تسلیم ← تفلیس
جواب مرحله ۶۸۵
تخم ← تاس ← خمس ← ختم ← خام ← ماست ← خانم ← خاتم ← آسان ← آسمان ← امانت ← استان ← سامان ← ساختمان
جواب مرحله ۶۸۶
هوا ← هار ← روی ← آهو ← پیر ← پره ← قوری ← یاور ← پویا ← پارو ← قواره ← روپیه ← پاورقی
جواب مرحله ۶۸۷
دام ← آدم ← جام ← مداد ← مجدد ← جامد ← مجید ← جدید ← داماد ← امداد ← اجداد ← جامدادی
جواب مرحله ۶۸۸
لبه ← مبل ← مال ← باغ ← آغل ← ابله ← مبلغ ← ماله ← غلبه ← غلام ← بالن ← بالغ ← انبه ← نغمه ← بهنام ← نابغه
جواب مرحله ۶۸۹
آرم ← مال ← مرگ ← گلف ← گرم ← گام ← ارگ ← مایل ← ریال ← گرما ← فامیل ← فالگیر
جواب مرحله ۶۹۰
گرز ← گاو ← گاز ← شاه ← وزش ← آرزو ← ارزش ← گوهر ← گوشه ← گراز ← زهرا ← ورزش ← گوارش ← گزارش ← شاهرگ ← ورزشگاه
جواب مرحله ۶۹۱
شاد ← نقش ← نقد ← قند ← اندک ← دکان ← دانش ← نقاش ← قناد ← قندان ← قندشکن
جواب مرحله ۶۹۲
رحم ← آرم ← حرم ← حرص ← مصر ← رحیم ← حریم ← حرام ← صحرا ← حصار ← حصیر ← حریص ← رایحه ← محاصره
جواب مرحله ۶۹۳
مات ← عام ← آفت ← تاسف ← ساعت ← معاف ← مسافت ← متاسف ← استعفا
جواب مرحله ۶۹۴
نوه ← هلو ← هتل ← کهن ← لکه ← تله ← ولت ← کله ← نکته ← لکنت ← توکل ← تونل ← کوله ← کوتوله
جواب مرحله ۶۹۵
شفا ← شرم ← شام ← فرش ← فاش ← شیار ← شوفر ← مایو ← امور ← فشار ← شریف ← فروش ← مشاور ← فراموش
جواب مرحله ۶۹۶
راس ← سیم ← سار ← ایمن ← نیما ← امین ← ساری ← سینا ← مسری ← سیما ← سرما ← سینما ← سیمان ← یاسمن ← ریسمان ← سمینار
جواب مرحله ۶۹۷
همت ← مته ← عمه ← عمل ← علم ← علت ← عامل ← تاول ← مولا ← مهلت ← عالم ← املت ← علوم ← علامه ← علامت ← علاوه ← عوامل ← متاهل
جواب مرحله ۶۹۸
جان ← کوک ← کاج ← وجب ← کبک ← جوان ← باکو ← بانو ← جناب ← واجب ← کوبا ← جواب ← کوکب ← جنوب ← بانکوک ← کنجکاو
جواب مرحله ۶۹۹
تپه ← پتک ← تهی ← آهک ← کاه ← زیپ ← هیات ← تازه ← پیاز ← کاهی ← یکتا ← تکیه ← زکات ← تیکه ← پیتزا ← پاکیزه
جواب مرحله ۷۰۰
گسل ← خپل ← سوپ ← سوا ← پول ← پلو ← پاس ← سوال ← الگو ← پاسخ ← پاسخگو

جواب بازی فندق از مرحله ۷۰۱ تا ۸۰۰


جواب مرحله ۷۰۱
زین ← ناز ← جزا ← زینب ← زیان ← زبان ← نیاز ← نازی ← ناجی ← اجزا ← آبجی ← آبان ← نایاب ← انبیا ← جانباز
جواب مرحله ۷۰۲
ماچ ← چرم ← چاه ← همزن ← اهرم ← زمان ← نماز ← چهار ← چنار ← چانه ← چاره ← راهزن ← مهران ← چمران ← چمنزار
جواب مرحله ۷۰۳
زوج ← جهت ← وجه ← گیج ← توجه ← هویج ← جیوه ← گیوه ← گوجه ← تجویز ← تجهیز ← تجزیه
جواب مرحله ۷۰۴
توپ ← تند ← سود ← سوت ← دین ← دست ← پست ← تیوپ ← سپید ← دوست ← یونس ← پوست ← پیوند ← تدوین ← دویست ← پوتین ← پیوست ← پسوند ← تندیس
جواب مرحله ۷۰۵
مضر ← مرض ← متر ← ترم ← رضا ← ضمن ← رحمت ← ضامن ← حاضر ← حضار ← ترحم ← حرمت ← حاتم ← محضر ← راحت ← حضرت ← رمضان ← رحمان ← حضانت ← ضمانت
جواب مرحله ۷۰۶
سرب ← نرخ ← چین ← چسب ← چرخ ← چرب ← بیخ ← برس ← خبر ← سرنخ ← چربی ← خبرچین
جواب مرحله ۷۰۷
ننگ ← ننه ← سنگ ← گونه ← گروه ← نهنگ ← نرگس ← سوره ← سنگر ← سرنگ ← گرسنه ← سرهنگ ← سرنگون
جواب مرحله ۷۰۸
سپر ← آرا ← پسر ← لامپ ← سلام ← سالم ← آمپر ← املا ← آمار ← آرام ← پارس ← امسال ← الماس ← اسلام ← پارسال
جواب مرحله ۷۰۹
نیک ← کیک ← کمک ← مینو ← منور ← رکیک ← نیکو ← نوکر ← کویر ← کمین ← نیمرو ← کنکور ← کروکی
جواب مرحله ۷۱۰
بیم ← تیر ← تره ← ترب ← تبر ← بهار ← تیره ← تایر ← مربی ← مربا ← تمبر ← تباه ← مرتب ← بیمه ← بیمار ← بامیه ← باتری ← تیمار ← اهمیت ← مهتاب ← مهارت ← مراتب ← مهتابی
مرحله ۷۱۱
لال ← قفل ← قفا ← قتل ← فال ← فاق ← آقا ← افق ← قافل ← قاتل ← تقلا ← اتاق ← اقفال ← لااقل ← اتفاق
مرحله ۷۱۲
نوع ← نفع ← وضع ← فیض ← عوض ← عود ← عفو ← عضو ← ضعف ← عوضی ← ضعیف ← ضدعفونی
مرحله ۷۱۳
لقب ← لبو ← بوق ← قلم ← قلب ← عمق ← عقل ← مقوا ← معلق ← قلاب ← قبول ← قالب ← واقع ← عقاب ← عاقل ← مقابل ← معقول ← آلبوم ← عواقب
مرحله ۷۱۴
دوا ← دار ← آرد ← دارو ← هاشم ← ارشد ← اردو ← ارده ← شاهد ← مواد ← ماشه ← ماده ← دشوار ← هموار ← هشدار ← شواهد ← شماره ← شاهرود ← مشاوره
مرحله ۷۱۵
قوت ← وقت ← ذوق ← ذات ← توقع ← تقوا ← واقعه ← آذوقه
مرحله ۷۱۶
محو ← حوا ← میوه ← محیا ← وحشی ← شیوه ← حومه ← حاوی ← همایش ← حواشی ← حاشیه
مرحله ۷۱۷
جلا ← جسم ← مهم ← سهام ← جمله ← جلسه ← جاهل ← جامه ← مماس ← مجله ← مجلس ← مجسم ← مجال ← ماسه ← لامسه ← مهاجم ← مساله ← مجسمه
مرحله ۷۱۸
رام ← امن ← منگ ← ماش ← نما ← نام ← شمار ← یگان ← امیر ← منشی ← نرمش ← مشنگ ← گرانش ← ماشین ← نگارش ← نمایش ← میگرن ← گرمایش ← نمایشگر
مرحله ۷۱۹
ورق ← ریگ ← رنگ ← قیر ← قوی ← قرن ← رونق ← یقین ← قرون ← قیرگونی
جواب مرحله ۷۲۰
سیخ ← سخن ← ترک ← ترس ← خنک ← سینک ← سرخک ← نخست ← کتری ← تیرک ← کنسرت ← تسکین ← تسخیر ← رختکن
جواب مرحله ۷۲۱
اره ← آهک ← راه ← رها ← گره ← کره ← اراک ← آگاه ← کارگاه ← کارآگاه
جواب مرحله ۷۲۲
مزد ← شوم ← زود ← میز ← دیه ← موش ← هیزم ← مشهد ← شهید ← یهود ← مهدی ← شوید ← مویز ← دوشیزه
جواب مرحله ۷۲۳
گدا ← کند ← کدر ← گرد ← کرد ← اردن ← دانا ← گران ← گردن ← اردک ← درنگ ← کندر ← انار ← نادر ← نگار ← اکران ← ارگان ← گردان ← رادار ← کارگر ← کردار ← کرگدن ← کاردان ← کارگردان
جواب مرحله ۷۲۴
انگ ← زنگ ← ساز ← سنا ← آهن ← گناه ← آهنگ ← نگاه ← گزنه ← ناسزا ← ساناز ← آهنگساز
جواب مرحله ۷۲۵
شور ← پدر ← دوش ← رود ← پشه ← شهد ← پوشه ← پرده ← پودر ← پرورش ← پرشور ← درپوش ← پرورده ← پدرشوهر
جواب مرحله ۷۲۶
اوت ← اتو ← تلف ← فوت ← وبا ← بها ← تاب ← فله ← بال ← وات ← فلوت ← بافت ← بلوف ← وفات ← فتوا ← بوته ← توبه ← بوفه ← توله ← البته ← تابلو ← فوتبال
جواب مرحله ۷۲۷
ناو ← نوح ← اسم ← مسح ← حنا ← نحس ← حسن ← سمنو ← موسس ← سونا ← سانس ← سوسن ← حسام ← مونس ← حواس ← حساس ← احسن ← محسن ← ناموس ← سوانح ← محسوس ← نامحسوس
جواب مرحله ۷۲۸
رمز ← مور ← کما ← کمر ← کام ← کرم ← رزم ← مرز ← مار ← راز ← مکار ← اکرم ← کاما ← مزار ← کاور ← آواز ← آوار ← آزار ← کمرو ← امروز ← کاموا ← کارآموز
جواب مرحله ۷۲۹
قله ← خال ← نقل ← خلق ← نخل ← خالق ← خاله ← نهال ← خانه ← لانه ← خلاق ← ناقلا ← اخلاق ← نقاله ← نخاله ← خلاقانه
جواب مرحله ۷۳۰
یمن ← یار ← رای ← نور ← ریا ← مری ← ران ← مین ← رویا ← مینا ← نوار ← رمان ← میان ← روان ← نیرو ← مانور ← آرمین ← ویران ← رامین ← ورامین
جواب مرحله ۷۳۱
سبک ← کسب ← سکو ← تور ← بوس ← سرو ← بست ← مترو ← تورم ← برکت ← مکتب ← سکوت ← رستم ← موکت ← سمور ← رسوب ← مسکو ← مورب ← بورس ← مرتکب ← کبوتر ← مبتکر ← مکتوب ← متروک ← سرکوب ← مترسک
جواب مرحله ۷۳۲
هما ← ماه ← آیه ← ریه ← عار ← مهر ← عمر ← معما ← مایه ← مریم ← ماهی ← مایع ← ماهر ← عمره ← مهرام ← معمار ← معیار ← امریه ← عمامه ← معماری
جواب مرحله ۷۳۳
فرز ← فاز ← پرز ← زهر ← زهرا ← رفاه ← هراز ← هزار ← پاره ← فراز ← زرافه ← هزارپا
جواب مرحله ۷۳۴
ابر ← برگ ← هنر ← ربا ← رهن ← بره ← بنا ← گربه ← برگه ← بانگ ← انبر ← آهنگر ← آبرنگ ← بنگاه ← باهنر ← انبار ← باران ← گرانبها
جواب مرحله ۷۳۵
کوه ← تنه ← نوک ← کنه ← تکه ← تنبک ← بتون ← نبوت ← کوته ← نوبت ← تنوع ← کعبه ← بتونه ← عنکبوت
جواب مرحله ۷۳۶
تیم ← سنت ← متن ← تاج ← جنم ← یاس ← سمج ← ماست ← نجات ← ایست ← تماس ← نسیم ← تنیس ← منجی ← متان ← امنیت ← تامین ← آستین ← جنایت ← نتایج ← مجانی ← نساجی
جواب مرحله ۷۳۷
وام ← آهو ← مایه ← ماهی ← پویا ← میوه ← پایه ← پیام ← ایهام ← هواپیما
جواب مرحله ۷۳۸
عمو ← نمک ← منع ← ممکن ← مومن ← عموم ← کنون ← ممنون ← ممنوع
جواب مرحله ۷۳۹
تقی ← قسم ← مشق ← مشت ← قشم ← شمس ← قسمت ← قیمت ← مقیم ← مشتی ← تیمم ← شمیم ← شمسی ← مشتق ← تقسیم ← مستقیم
جواب مرحله ۷۴۰
آبی ← لگن ← اسب ← گیس ← سیب ← نسل ← بیل ← آسیب ← لباس ← سبیل ← بالن ← سیبل ← سالن ← گالن ← گسیل ← انگل ← سنبل ← گیلان ← گلابی ← سیلاب ← ابلیس ← گیلاس ← انگلیس ← سیگنال
جواب مرحله ۷۴۱
لیز ← خرم ← زخم ← محل ← ریل ← میخ ← ملخ ← خیز ← خزر ← ریز ← زحل ← رحل ← لحیم ← خمیر ← حلیم ← لیزر ← زخمی ← مریخ
جواب مرحله ۷۴۲
کول ← لوس ← کسل ← پلک ← کپل ← کلر ← پوک ← پکن ← پکر ← رسول ← کولر ← پولک ← کوسن ← کنسول ← کنسرو ← پرسنل ← کپسول ← سنکوپ
جواب مرحله ۷۴۳
کتف ← کاخ ← تاک ← رخت ← خار ← خاک ← فکر ← فخر ← فرخ ← کفار ← اختر ← آخرت ← کافر ← کفتر ← فاخر ← تفکر ← کارت ← افترا ← اکتفا ← افکار ← افتخار ← خرافات
جواب مرحله ۷۴۴
سزا ← سفر ← ارس ← سارا ← افسر ← فرار ← فارس ← اسرار ← سرفراز ← سرافراز
جواب مرحله ۷۴۵
مزه ← زرد ← یزد ← نهر ← درز ← هند ← نمد ← مرد ← مدیر ← میهن ← مرده ← نمره ← مدرن ← زرده ← زمین ← نیزه ← رنده ← نرده ← زرین ← زیره ← زنده ← زمرد ← مدینه ← زمینه ← ندیمه ← رزمنده
جواب مرحله ۷۴۶
لنز ← زبل ← زبر ← زاری ← بازی ← رازی ← ریال ← زیبا ← نازل ← برنز ← البرز ← برزیل ← زنبیل ← زیراب ← انزلی ← لبریز ← آبریز ← زیربنا
جواب مرحله ۷۴۷
شاه ← هشت ← آتش ← نشت ← نبش ← شنا ← شانه ← تابش ← شهاب ← انشا ← شتاب ← نبات ← تنها ← بهشت ← شنبه ← تشنه ← آشنا ← اشتها ← انتها ← اهانت ← شباهت ← ناشتا ← اشتباه ← انباشته
جواب مرحله ۷۴۸
سری ← سرا ← سیر ← آیین ← ساری ← بینی ← آسیب ← یاری ← اسیر ← سینی ← سراب ← نارس ← سیراب ← یاسین ← بسیار ← سیرابی
جواب مرحله ۷۴۹
تار ← نرم ← اتم ← وان ← منت ← امت ← امر ← ورم ← نور ← وطن ← انتر ← توان ← وانت ← مروت ← تنور ← مانتو ← نمرات ← تومان ← طومار ← طراوت
جواب مرحله ۷۵۰
هوا ← کور ← آخر ← خوب ← باک ← خوک ← کار ← کوره ← بخار ← خاور ← اکبر ← ابرو ← کاوه ← برکه ← خواب ← خراب ← خبره ← خوره ← کاهو ← روباه ← خواهر ← خوراک ← خرابه ← آبخور ← کهربا ← خاکروبه
جواب مرحله ۷۵۱
گرم ← بیم ← مرگ ← مهر ← مربی ← گربه ← گریم ← رهبر ← بیمه ← گیره ← گریه ← همبرگر
جواب مرحله ۷۵۲
خفا ← خام ← اخم ← گام ← فهم ← خفه ← گاف ← گیاه ← خیام ← خیمه ← آگهی ← گاهی ← مخفی ← خامه ← خفگی ← مخفیگاه
جواب مرحله ۷۵۳
مزد ← دما ← موز ← آدم ← پند ← دام ← وزن ← نواز ← زانو ← دامن ← پماد ← دوام ← پونز ← نماد ← نوپا ← پوند ← آزمون ← نوزاد ← نامزد ← پندآموز
جواب مرحله ۷۵۴
کلم ← خشک ← شاخ ← تلخ ← لخت ← تخم ← شکل ← کشت ← شال ← مشک ← شکم ← خشم ← خشت ← شخم ← کاشت ← کامل ← ملات ← ماکت ← شمال ← تلاش ← تمشک ← متلک ← مختل ← کمال ← شاخک ← مالک ← مشکل ← خشتک ← شکلات ← کلمات ← مشکلات ← تکامل
جواب مرحله ۷۵۵
گور ← گرو ← ارگ ← گاو ← نوکر ← کنار ← واگن ← انگور ← کارون ← وارون ← گورکن ← کانگورو
جواب مرحله ۷۵۶
شدت ← زشت ← شاد ← ابد ← دشت ← باد ← ادب ← آداب ← آباد ← ابدا ← ابتدا ← باشدت ← شاداب ← بازداشت
جواب مرحله ۷۵۷
میت ← نیت ← حتم ← حیا ← نیما ← امین ← متین ← حیات ← امان ← حامی ← احیا ← امانت ← ایمان ← حمایت ← امانتی ← امتحان
جواب مرحله ۷۵۸
دبه ← بدن ← هدا ← کهن ← دکه ← بند ← کبد ← دانه ← بدنه ← دکان ← انبه ← باند ← دنبه ← بنده ← کنده ← بانک ← اندک ← کباده ← آکبند ← بادکنک
جواب مرحله ۷۵۹
باک ← عقب ← قبر ← قهر ← عرب ← قبه ← برق ← عبا ← رعب ← عرق ← ربع ← قهار ← براق ← بقره ← کعبه ← قاره ← عقرب ← رکاب ← عابر ← باقر ← عراق ← عقربه
جواب مرحله ۷۶۰
مات ← آرش ← شرم ← رشت ← ترش ← شتر ← آتش ← مرغ ← شام ← آرم ← غرش ← غار ← تراش ← ارتش ← غارت ← غرامت ← شرارت ← شترمرغ
جواب مرحله ۷۶۱
وفا ← کفش ← کیف ← کیش ← شفا ← شیک ← اشک ← موش ← میش ← کشف ← شیوا ← شکاف ← کاشی ← شیما ← کوفی ← کاشف ← کفاش ← موشک ← کاوش ← مشکی ← شکوفا ← موشکافی
جواب مرحله ۷۶۲
رمق ← نظر ← رقم ← قمر ← ورق ← مقر ← نظم ← قرن ← رام ← وقار ← ناظم ← مقوا ← رونق ← نظام ← قران ← منظر ← قمار ← منور ← ناظر ← قرون ← مناظر ← منظور ← قارون ← منقار
جواب مرحله ۷۶۳
وات ← اتو ← کفر ← سوت ← سفت ← وفات ← راکت ← فتوا ← راسو ← کرفس ← کسوف ← کاست ← سفارت ← کافور ← تکاور ← اورست ← روستا ← کفتار ← توسکا ← اسکورت ← فاکتور ← سرکوفت
جواب مرحله ۷۶۴
رنگ ← نود ← دور ← گود ← آرد ← گرد ← گدا ← رود ← نگار ← اردو ← گردن ← گردو ← دارو ← نادِر ← اردن ← درنگ ← داور ← گوارد ← دوران ← اروند ← دروگر ← گردان ← گدارو ← اردنگ ← داروگر ← دورنگار
جواب مرحله ۷۶۵
موز ← موم ← میز ← یون ← زین ← مومن ← ونیز ← مزین ← مویز ← مینو ← ممیز ← مزمن ← میمون ← منیزیوم
جواب مرحله ۷۶۶
گدا ← نقد ← قند ← قصد ← صدا ← صدق ← نقص ← صادق ← قاصد ← نقاد ← ناقص ← قناد ← صندوق ← نواقص ← گاوصندوق
جواب مرحله ۷۶۷
کهن ← شیر ← کره ← شکر ← ریش ← شهر ← نشر ← نیش ← نیک ← شهرک ← شریک ← کینه ← نکره ← کهیر ← شهین ← نیکی ← ریشه ← نیشکر ← شیرین ← نشریه
جواب مرحله ۷۶۸
الک ← کال ← آلو ← ملک ← مال ← وال ← کیلو ← زالو ← لیمو ← مولا ← لوزی ← زیلو ← وکیل ← کلام ← کمیل ← ویزا ← کولی ← موکل ← ملاک ← ویلا ← ملوک ← ملیکا ← مالزی ← موازی ← لوازم ← موزیک
جواب مرحله ۷۶۹
دیه ← آهن ← ماه ← دین ← نوه ← دیو ← ماده ← مواد ← نامه ← مهدی ← دهان ← دایه ← میدان ← همدان ← دیوان ← نواده ← دامنه ← آینده ← مادون ← هامون ← مدیون ← ادویه ← همایون ← دیوانه
جواب مرحله ۷۷۰
تله ← بیت ← هتل ← لبه ← طبل ← طلب ← عیب ← طبع ← عتبه ← تیله ← تبعه ← طلبه ← هیبت ← علیه ← لیته ← بیعت ← بلیت ← تعطیل ← تعبیه ← طبیعت
جواب مرحله ۷۷۱
قات ← نیل ← قال ← لنت ← نقل ← نقی ← قتل ← ت قلا ← قاتل ← قنات ← لایق ← قالی ← لیاقت ← تلقین ← قلیان ← تنقلات
جواب مرحله ۷۷۲
شنل ← نوک ← دکل ← کود ← کند ← دوش ← کدو ← کلان ← لواش ← لادن ← کودن ← شنود ← کندو ← کادو ← دانش ← آلونک ← الوند ← ادکلن ← واکنش ← لواشک
جواب مرحله ۷۷۳
باغ ← قلب ← بغل ← آغل ← لغت ← بقا ← تاب ← تیغ ← لقب ← بالغ ← غلات ← غالب ← غیبت ← قلاب ← قبیل ← غایب ← قالب ← بیات ← تقبل ← تقلب ← بقالی ← قبایل ← قلابی ← تقلبی ← تبلیغ ← قابلیت
جواب مرحله ۷۷۴
مفت ← تکه ← مکه ← کوه ← آهک ← کته ← مته ← همت ← کاه ← توهم ← موکت ← کافه ← متکا ← همتا ← کومه ← کوتاه ← تفاهم ← کوفته
جواب مرحله ۷۷۵
ناز ← قوز ← ساز ← یاس ← ساق ← قوس ← قوی ← سوزن ← سینا ← زیان ← یونس ← سیاق ← آویز ← قیاس ← ساقی ← سویا ← نوساز ← سوزان ← ناقوس ← قزوین
جواب مرحله ۷۷۶
برش ← برگ ← وبا ← بور ← گشت ← ترب ← تبر ← شور ← بشر ← گوش ← ابر ← بارش ← واشر ← باگت ← شراب ← اشور ← شربت ← گوشت ← بشارت ← باروت ← برگشت ← گوارش ← آشوبگر ← آبگوشت
جواب مرحله ۷۷۷
بره ← زهر ← روز ← زره ← روی ← ریز ← وزیر ← وزنه ← بیوه ← بنیه ← زیور ← نیرو ← زینب ← روزنه ← بهروز ← بیرون ← روزبه ← نبیره ← زنبور ← بوزینه
جواب مرحله ۷۷۸
بید ← بها ← دیش ← دبش ← شیاد ← تباه ← بدهی ← شهید ← شاهد ← ابهت ← آشتی ← شادی ← شیدا ← بیشه ← دیشب ← تیشه ← تشبیه ← دیابت ← شهادت ← هدایت ← دهاتی ← بهداشت
جواب مرحله ۷۷۹
آرش ← نور ← آرا ← آوا ← انار ← ناشر ← شوکر ← اراک ← روکش ← کشور ← روشن ← آوار ← ناشکر ← اکران ← شناور ← کاشان ← انکار ← اشکان ← آشکار ← کانوا ← کاروان ← کارواش
جواب مرحله ۷۸۰
دیش ← دین ← نیش ← دیو ← شنود ← نوید ← شنید ← دینی ← نوین ← شوید ← نوشین ← نوشیدنی
جواب مرحله ۷۸۱
نرخ ← مزه ← خبر ← خرم ← زخم ← خزر ← خمره ← رخنه ← خرمن ← نمره ← بهمن ← هرمز ← برزخ ← مخبر ← رزمه ← نخبه ← مخرب ← منبر ← همزن ← مخزن ← مرزه ← خربزه
جواب مرحله ۷۸۲
اوت ← هوا ← وات ← وبا ← تاب ← اتو ← آهو ← حوا ← حبه ← تباه ← توبه ← بوته ← حباب ← حبوبات
جواب مرحله ۷۸۳
رای ← بام ← ریا ← غنا ← مری ← غنی ← غرب ← بنا ← یار ← ناب ← راغب ← یغما ← غیاب ← غبار ← امیر ← مربا ← مغرب ← رامین ← مبانی ← آرمین ← ارمنی ← بریان ← بیمار ← مرغابی
جواب مرحله ۷۸۴
کاه ← نوک ← کوه ← کینه ← کیان ← یکان ← نیکو ← ایذه ← کیوان ← اینکه ← کنایه ← کیهان ← کوهان ← هذیان
جواب مرحله ۷۸۵
ننگ ← دره ← رها ← نان ← هار ← ننه ← رده ← هدر ← گره ← نرده ← ارده ← رنده ← آهنگ ← گنده ← نگاه ← نهنگ ← گرده ← آهنگر ← گردنه ← درگاه ← نگران ← نگهدار ← راننده ← رنگدانه
جواب مرحله ۷۸۶
کره ← شیر ← شکر ← شرح ← کنه ← ریه ← نهر ← هنر ← نهی ← رهن ← ریشه ← شیره ← نیره ← حشره
جواب مرحله ۷۸۷
ارگ ← لنگ ← لگن ← انگل ← ابان ← بانگ ← بالن ← بالا ← لنگر ← گلاب ← ربنا ← گالن ← بالنگ ← ابرنگ ← باران ← گلنار ← انبار ← گلباران
جواب مرحله ۷۸۸
گیر ← تشک ← ریگ ← تیر ← شتک ← تشکر ← ترکی ← ترشی ← شرکت ← ترشک ← کشتی ← تیرک ← ترکش ← رشتی ← کتری ← گیتی ← شریکی ← کشتی گیر
جواب مرحله ۷۸۹
آهن ← تنه ← یقه ← آینه ← تنها ← عایق ← قانع ← عیان ← نهایت ← قناعت ← عنایت ← عتیقه
جواب مرحله ۷۹۰
ترس ← تار ← راس ← سحر ← راحت ← حسرت ← حرات ← ساحر ← سارا ← تستر ← اسارت ← حراست ← استتار ← استراحت
جواب مرحله ۷۹۱
نمک ← تیم ← منت ← متن ← کتب ← کتبی ← کمین ← مهیب ← مکتب ← متکی ← نکته ← کمیت ← تکیه ← تنبک ← بیمه ← نکبت ← تیکه ← تمکین ← نیمکت ← کمیته ← تنبیه ← کتیبه
جواب مرحله ۷۹۲
وزن ← مار ← ناز ← نرم ← راز ← ارز ← رزم ← مزار ← آرزو ← زمان ← نماز ← امروز ← آزمون ← نوروز
جواب مرحله ۷۹۳
پیک ← پاک ← کاپ ← سوپ ← پکن ← پوک ← اکیپ ← ناکس ← کوسن ← پویا ← نوپا ← ساکن ← کوپن ← پیانو ← سنکوپ ← پیکان ← یکسان ← واکسن ← پانویس ← پاکنویس
جواب مرحله ۷۹۴
ماش ← هما ← نبش ← هوش ← منش ← امشب ← بانو ← هاشم ← ماشه ← انبه ← شانه ← منشا ← شنبه ← باهوش ← شبانه ← مشابه ← انبوه ← بهنام ← بهنوش ← انوشه ← نوشابه
جواب مرحله ۷۹۵
گول ← گله ← طول ← هلو ← لیگ ← گوی ← طلا ← گلو ← گیوه ← گواه ← آگهی ← الهی ← لایه ← الگو ← گیاه ← یوگا ← طویل ← گواهی ← گلایه ← الویه ← هیولا ← طویله
جواب مرحله ۷۹۶
ریگ ← روی ← نوک ← گور ← نیرو ← نیکو ← کروی ← گونی ← کویر ← گورکن ← یکرنگ ← رویگر ← کوررنگی
جواب مرحله ۷۹۷
سیب ← سنت ← اسب ← بست ← یبس ← آسان ← ایست ← تنیس ← آسیب ← آسیا ← نسبت ← بیست ← سنتی ← نبات ← انبیا ← تناسب ← نایاب ← آسیاب ← بستنی ← استان ← سنبات ← ابیات ← آستین ← نیابت ← باستان ← باستانی
جواب برحله ۷۹۸
دره ← سدر ← درس ← سند ← دیر ← دسر ← دیس ← سرد ← سری ← دنس ← سیر ← نسیه ← رسید ← سینی ← سینه ← سهند ← ریسه ← رسیده ← دیرین ← دیرینه
جواب مرحله ۷۹۹
برق ← قبه ← بوق ← قهر ← قبر ← ورق ← بهار ← دوره ← براق ← قادر ← باقر ← قاره ← روده ← برده ← راهب ← قهار ← قباد ← ورقه ← وقار ← بقره ← براده ← ربوده ← قواره ← بهادر ← روباه ← دوباره ← هوابرد ← بدقواره
جواب مرحله ۸۰۰
دمر ← درز ← مزد ← زرد ← مراد ← زنده ← مرده ← زمرد ← دراز ← اهرم ← زرده ← درام ← هزار ← ماهر ← مدار ← زهرا ← مادر ← نامرد ← نامزد ← همزاد ← درمان ← مهران ← نمدار ← راهزن ← آزرده ← ارزنده ← رزمنده ← مادرزن

جواب بازی فندوق از مرحله ۸۰۱ تا ۸۸۳


جواب مرحله ۸۰۱
برس ← بیت ← سرب ← تره ← سکه ← کسب ← کسر ← تهی ← سبک ← سکته ← برکه ← کسری ← سیرک ← سرکه ← رسته ← کیسه ← رتبه ← کبیر ← ریسک ← تکبر ← تیره ← برکت ← کرسی ← کسره ← بسته ← کبریت ← تکبیر ← ترکیه ← تبریک ← ترکیب
جواب مرحله ۸۰۲
آنی ← آبی ← بیخ ← آبان ← بیان ← آیین ← بینی ← خیابان
جواب مرحله ۸۰۳
نشر ← شهد ← رشد ← شهر ← درد ← خشن ← هند ← خرد ← رخش ← دنده ← خدشه ← خنده ← خرده ← درنده ← درخشنده
جواب مرحله ۸۰۴
فکر ← کشف ← کور ← شرف ← کشو ← کفر ← فرش ← فنر ← کنف ← نفر ← کفن ← کفش ← شوفر ← نوکر ← فروش ← شرور ← فروکش ← روشنفکر
جواب بازی فندوق مرحله ۸۰۵
وسط ← گسل ← لوس ← سهل ← سوی ← لیس ← سطل ← گیس ← هوس ← سیل ← سوله ← سیلو ← سلطه ← گسیل ← طویله ← وسیله
جواب بازی فندوق مرحله ۸۰۶
زود ← دور ← دیه ← یزد ← درز ← زیر ← رود ← زور ← زردی ← روزی ← دیزی ← روزه ← زیره ← ریزه ← یهودی ← دیروز
جواب مرحله ۸۰۷
سنا ← نوه ← سوت ← تاس ← ناو ← وان ← وانت ← سونا ← تونس ← ستون ← ساوه ← ساتن ← توان ← توانا ← سوهان ← آتوسا ← انتها ← تاوان ← اهانت ← استوا ← ستوان ← استوانه
جواب مرحله ۸۰۸
داس ← دام ← دما ← نام ← سیم ← ادم ← ساس ← یاس ← مسن ← مین ← یمن ← دامن ← امید ← امین ← سینا ← میان ← نماد ← مینا ← نیما ← دنیا ← نسیم ← اسید ← میدان ← دینام ← سیمان ← یاسمن ← سینما ← ساندیس
جواب مرحله ۸۰۹
جلد ← جلا ← گدا ← دنج ← انگ ← جنگ ← لگد ← لنج ← لجن ← جدل ← گام ← گنج ← جامد ← جلاد ← مجال ← مدال ← دنگل ← جمال ← جنگل ← لادن ← گندم ← گلدان
جواب بازی فندوق مرحله ۸۱۰
بها ← دعا ← عده ← هدا ← باد ← عبا ← عهد ← بعد ← ادعا ← آگاه ← باگت ← آباد ← آداب ← تابع ← عادت ← تعهد ← ابداع ← اتباع ← ابعاد ← ابتدا ← عبادت ← عبادتگاه
جواب مرحله ۸۱۱
اصل ← خاک ← کاخ ← خال ← خاص ← بال ← باک ← کال ← بیل ← الک ← صبا ← خلاص ← خالص ← اصیل ← خیال ← خالی ← بخیل ← لابی ← کابل ← صلیب
جواب مرحله ۸۱۲
گله ← فنگ ← دله ← دیگ ← دفن ← گلف ← لیف ← فیل ← هدف ← فیله ← نفله ← هلند ← هندل ← دلفین
جواب مرحله ۸۱۳
شیب ← پدر ← پشه ← بشر ← پیر ← ریش ← دبه ← بید ← شبیه ← پرده ← دبیر ← بدهی ← شهید ← بیشه ← رشید ← دیشب ← شیرده ← پیشبرد
جواب مرحله ۸۱۴
قیف ← ناف ← نفت ← نیت ← قفا ← قوا ← وقت ← فوق ← قوت ← فوت ← افق ← فاق ← قوی ← فنا ← وقف ← وفا ← افقی ← توقف ← یافت ← واقف ← تقوا ← وفات ← قنوت ← فتوا ← توقیف ← یاقوت ← توفیق ← توافق
جواب مرحله ۸۱۵
شاه ← وبا ← شنوا ← آشوب ← شهاب ← انبوه ← نوشابه ← بابونه
جواب مرحله ۸۱۶
اهل ← مته ← اتم ← آغل ← ملت ← هتل ← امت ← تله ← لغت ← مهلت ← متان ← ملات ← غلات ← غلام ← ناله ← املت ← نامه ← ماله ← متاهل ← لغتنامه
جواب مرحله ۸۱۷
مهر ← ربا ← بیم ← مری ← ابر ← بام ← ماه ← دریا ← مربی ← مایه ← دایه ← مبدا ← مهدی ← ارده ← هادی ← مدیر ← مربا ← ماهی ← درهم ← بامیه ← بیمار ← بیدار ← بامهر ← بهرام ← دایره ← بادیه ← مهدیار ← بهداری
جواب مرحله ۸۱۸
زشت ← آرش ← آتش ← ترش ← رشت ← شتر ← تراز ← ارزش ← تابش ← بارش ← آزار ← شتاب ← ارتش ← تراش ← شربت ← آبشار ← بازار ← ابزار
جواب مرحله ۸۱۹
رنگ ← ارگ ← قند ← قرن ← گرد ← ران ← نقد ← گران ← درنگ ← قناد ← قرآن ← اردن ← قرار ← گردن ← نگار ← نادر ← گردان ← گرانقدر
جواب مرحله ۸۲۰
تیز ← زین ← تاب ← نازی ← بیات ← زیبا ← انبر ← برنز ← تینر ← زینت ← زینب ← تایر ← زبان ← زیان ← باتری ← زیارت ← بریان ← بیزار ← نیزار ← برزنت ← تبریز ← زیربنا
جواب مرحله ۸۲۱
دوغ ← غدر ← گرو ← گود ← دریغ ← ورود ← گردو ← دروغ ← یورو ← دورو ← غدیر ← دروغگو
جواب مرحله ۸۲۲
ننگ ← ننه ← گیج ← نگین ← منجی ← میهن ← مهیج ← گنجه ← جهنم ← نهنگ ← جنین ← نیمه ← منگنه ← گنجینه
جواب مرحله ۸۲۳
سمت ← خدا ← تخم ← مدت ← خام ← اخم ← خمس ← ساخت ← تماس ← ماست ← خدمت ← آدامس ← استاد ← خدمات ← استخدام
جواب مرحله ۸۲۴
ریل ← لیر ← دوش ← لودر ← یورش ← شیوه ← شوهر ← دلیر ← رشوه ← شوید ← دریل ← شوره ← رودل ← درویش ← شیردل ← دلشوره
جواب مرحله ۸۲۵
اوج ← جذب ← ذوب ← دوا ← وجب ← باج ← وجه ← جواب ← جواد ← باجه ← جاده ← واجب ← جذاب ← جهاد ← جادو ← جذبه ← جاذبه ← بودجه
جواب مرحله ۸۲۶
نیک ← چین ← سکو ← کوچ ← یونس ← چریک ← کوسن ← چروک ← سینک ← کنسرو ← چرکنویس
جواب بازی فندوق مرحله ۸۲۷
ابر ← ببر ← ناب ← انبر ← باربر ← برابر ← بربری ← باربری
جواب مرحله ۸۲۸
جنس ← ملس ← سمج ← نسل ← لمس ← جسم ← سنگ ← نجس ← مگس ← میل ← منگل ← گلیم ← مجلس
جواب مرحله ۸۲۹
هفت ← تهی ← تنه ← تنگ ← فتنه ← تنگه ← هفته ← تفنگ ← نهفته ← هفتگی
جواب مرحله ۸۳۰
کمر ← کرج ← رزم ← کنج ← جرم ← رکن ← نمک ← رنج ← جزر ← میز ← نرم ← مرز ← رمز ← کمین ← زیرک ← مرکز ← مجری ← منکر ← کنیز ← کریم ← زمین ← جرزنی ← مرکزی ← زنجیر
جواب مرحله ۸۳۱
سوا ← ساز ← وزن ← سوز ← آسیا ← سویا ← سوزن ← آویز ← ویزا ← آواز ← نواز ← ونیز ← ایوان ← ناسزا ← نوساز ← آویزان
جواب مرحله ۸۳۲
گاز ← گرز ← برگ ← زهرا ← رهبر ← زرگر ← گربه ← بزرگ ← برگه ← هزار ← بهار ← گراز ← رگبار ← گزاره ← برگزار ← بزرگراه
جواب مرحله ۸۳۳
کلم ← کوه ← لکه ← موش ← شکل ← مکه ← غول ← کله ← شغل ← شکوه ← شلوغ ← شوکه ← موشک ← موکل ← کوله ← شلغم ← مشکل ← ملکه ← کلمه ← همشکل ← مشغله ← مشغول
جواب مرحله ۸۳۴
میز ← ناز ← جزا ← زمان ← اجزا ← مجاز ← نماز ← امان ← ناجی ← مجانی ← ایمان ← مجازی ← میزان ← آنزیم ← زایمان ← جانماز
جواب مرحله ۸۳۵
هوس ← کول ← وصل ← صلح ← سکه ← حوله ← لوکس ← کوسه ← وصله ← حوصله
جواب مرحله 836
شرف ← فرش ← شته ← هشت ← تنش ← نفر ← برف ← هنر ← فنر ← بهشت ← تشنه ← رتبه ← بنفش ← نفرت ← شهرت ← رشته ← شفته ← تنفر ← فرشته ← برشته
جواب مرحله ۸۳۷
آجر ← بور ← کاج ← رجب ← جبر ← کار ← برج ← رواج ← باکو ← ابرو ← وراج ← کوبا ← جارو ← اکبر ← رکاب ← جوراب ← وروجک ←
جواب مرحله 838
۸۳۸. میت ← تیم ← تمر ← ترم ← متر ← تیره ← آینه ← ریتم ← هیات ← نمره ← متین ← رمان ← آرمین ← اهمیت ← تامین ← امنیت ← ترانه ← تیمار ← تیاره ← نهایت ← مهارت ← تهران ← اهریمن ← تیرآهن
جواب مرحله ۸۳۹
هرس ← سرو ← سار ← راس ← ساوه ← سیاه ← رسوا ← آشور ← سوره ← واشر ← سایه ← اسیر ← راسو ← راوی ← هراس ← سروش ← شاسی ← ساری ← شیار ← سیاره ← سوریه ← هاشور ← سیاوش ← روسیه ← سشوار ← هوشیار
جواب مرحله ۸۴۰
فال ← سفت ← سال ← تلف ← الف ← فسیل ← ایست ← سفال ← تاسف ← لیست ← الیاف ← ایالت ← تلافی ← استیل ← الیاس ← استیفا ← آسفالت
جواب بازی فندق ورژن “فندق ۴٫۴”
جواب مرحله ۸۴۱
ریه ← دیه ← میخ ← مرد ← مرغ ← دره ← دمر ← غده ← خیمه ← مخدر ← خمیر ← مریخ ← دخمه ← مرده ← خرید ← غدیرخم
جواب مرحله ۸۴۲
نور ← هار ← آهو ← رود ← نهر ← مادر ← روده ← اهرم ← مواد ← اردو ← دانه ← نرده ← ماده ← منور ← دوره ← مدار ← دامنه ← درمان ← هامون ← هموار ← همدان ← مهران ← دوران ← نمودار
جواب مرحله 843
۸۴۳. کرم ← کما ← کام ← کلر ← گام ← ریگ ← ایل ← مرگ ← گمرک ← اکرم ← کامل ← گریم ← گاری ← گرما ← کلام ← مکار ← کمال ← مالک ← ریکا ← کالری
جواب فندق ۸۴۴
ترد ← پخت ← تیر ← رخت ← درخت ← آخرت ← پریا ← دارت ← خیار ← دختر ← تاخیر ← پادری ← تاریخ ← پرداخت
جواب مرحله ۸۴۵
آیه ← بنا ← آبی ← آبان ← خانه ← نخبه ← بنیه ← بخیه ← انبه ← نایاب ← انبیا ← خیابان
جواب مرحله ۸۴۶
زره ← زرد ← آره ← درز ← زهر ← اهدا ← آزاد ← دراز ← زرده ← اداره ← آزاده ← اراده ← آزرده ← آزادراه
جواب مرحله ۸۴۷
ارگ ← گره ← عمر ← تره ← عمه ← مات ← گریه ← آگهی ← گیاه ← مایع ← گیره ← رعیت ← گمراه ← عمارت ← امریه ← تعمیر ← رعایت ← تعمیرگاه
جواب مرحله 850
سیر ← نوک ← کسر ← سری ← عکس ← عروس ← عینک ← کرسی ← سریع ← وسیع ← نیکو ← نوکر ← نیرو ← کویر ← سروین ← عروسی ← عروسک
جواب مرحله 851
سرکوب ← کرفس ← رسوب کفتر ← کبوتر ← بوس ← کوفت ← سفر ← سکوت ← برکت ← برفک ← کسوف ← ترس ← بست ← تبر ← کتف ← بورس ← بوس ← تور
جواب مرحله ۸۵۷
خرس ← سرخ ← خاص ← سخن ← خون ← نارس ← خاور ← خروس ← خواص ← سرنخ ← خسرو ← ناصرسروان ← سوراخ
جواب مرحله 861
نشر، ← ورم ← روز ← مزه ← شور ← همزن ← شوهر ← ورزش ← وزنه ← روشن ← رشوه ← موزه ← روزه ← نرمش ← نوشهر ← روزنه ← مشهور ← شهروز ← منشور ← رومز
کامیون
جواب مرحله 867
تاب ← ولت ← سنت ← اسب ← ستوان ← نبات ← لباس. ← تونس ← تاول ← تونل ← سنبل ← تنبل ← وانت ← تابلو ← سبلان ← استان ← توانا ← بالون ← تاوان ← تا ← باستان ← اتوبان ← بوستان ← استانبول
جواب بازی فندق مرحله 869
نانوا ← ناودان ← نادان
جواب مرحله 870 الی 872
سرم ← سهم ← هرس ← رسم ← مهسا ← سهام ← مسیر ← همسر ← بهار ← سرما ← سمیرا ← سهراب ← سرمایه ← سیاره
جواب مرحله 874
گدا ← شاد ← انگ ← اشنا ← شاهد ← گنده ← گناه ← اهنگ ← اگاه ← شهدا ← گشاد ← شانه ← دانش ← دانشگاه
جواب مرحله 875
پول ← پله ← لپه ← جلو ← جهل ← پلو ← پهلو ← گوجه ← جلگه ← جلوه
جواب مرحله 880
ورم ← نهر ← وزن ← رمان ← نماز ← زانو ← زمان ← ارزو ← مهران ← مانور ← هارون ← همواره ← راهزن ← مهناز ← روزانه ← ازمون ← هنر اموز ← روزنامه
جواب مرحله 881
اره ← زبر ← مهر ← ماه ← عرب ← ربع ← رزمه ← هما ← هزار ← هرمز ← بارز ← بازه ← معبر ← مهار ← مربع ← زهرا ← عابر ← ماهر ← مزرعه ← مبارزه
جواب مرحله 882
ترب ← برگ ← تاب ← ابر ← برف ← تار ← بار ← بافت ← باگت ← ربات ← آفتاب
جواب مرحله 883
فعل ← جعل ← جسم ← جلف ← عسل ← فلج ← جمله ← جمعه ← مجله ← عجله ← مجلس ← جلسه

جمع‌بندی


اگر به دنبال جواب بازی فندق هستید، این مقاله درست مناسب شماست. بازی فندق یک عنوان پازلی برای پلتفرم موبایل است که برای اولین‌بار توسط استودیوی پلاس ناین گیمز درسترس کاربران موبایل قرار گرفت. یک بازی پازل محور با المان‌های حدس کلمه که می‌توانست شما را تا مدت‌ها سرگرم کند و به همین دلیل؛ ما نیز در این مقاله از ویجیاتو به سراغ جواب بازی فندق از مرحله ۱ تا ۸۸۳ رفته‌ایم.

بازی فندق چیست؟

فندق یک بازی ایرانی روی پلتفرم موبایل است که در سبک عناوین پازل - حدس کلمه روایت می‌شود که توسط استودیوی پلاس ناین گیمز منتشر شده.

آیا برای تجربه بازی فندق و جواب بازی بازی فندق نیاز به دسترسی به اینترنت است؟

خیر؛ فندق یک بازی کاملا آفلاین است و شما برای دسترسی به آن و جواب بازی فندق نیازی اینترنت ندارید.

فندق روی چه پلتفرم‌هایی در دسترس است؟

این بازی حدس کلمه، صرفا برای موبایل منتشر شده و خبری از نسخه‌های دیگر این بازی نیست.

دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
مجموع نظرات ثبت شده (1 مورد)
  • Mario
    Mario | ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

    لطفاً توی این سری رو برای سری بازی cube escape هم بزارید

مطالب پیشنهادی