نقد فیلم فرشتگان معمولی (Ordinary Angels)

نقد فیلم فرشتگان معمولی (Ordinary Angels)

یادآوری قدرتمندی از ظرفیت انسان برای شفقت

۳ هفته پیش ۵ ذخیره
بدون دیدگاه
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x