چرا منتقدان و بینندگان سریال Watchmen اختلاف نظر شدیدی بایکدیگر دارند؟

چرا منتقدان و بینندگان سریال Watchmen اختلاف نظر شدیدی بایکدیگر دارند؟

و باز هم سایه تلخ نژادپرستی احساس می‌شود

۹ آبان ۱۳۹۸ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x