نگاهی به فیلمی که سردار قاسم سلیمانی فیلمبرداری آن را کلید زد: نقد فیلم ۲۳ نفر

نگاهی به فیلمی که سردار قاسم سلیمانی فیلمبرداری آن را کلید زد: نقد فیلم ۲۳ نفر

حکایت دوباره حضور سازمان اوج در بدنه سینمای کشور

۱۳ دی ۱۳۹۸ ذخیره
8
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x