چرا طرفداران قدیمی Resident Evil 3 با بازسازی آن مشکل دارند؟

چرا طرفداران قدیمی Resident Evil 3 با بازسازی آن مشکل دارند؟

با حذفیات بازسازی قسمت سوم بیشتر آشنا شوید

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۵ ذخیره
21
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x