چرا در برابر تجربه بازی‌های مستقل مقاومت می‌کنید؟

چرا در برابر تجربه بازی‌های مستقل مقاومت می‌کنید؟

واقعا چرا؟ راستش را بگویید

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۵ ذخیره
13
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x