چگونه اسپایدرمن شایسته به دست گرفتن پتک ثور شد؟

چگونه اسپایدرمن شایسته به دست گرفتن پتک ثور شد؟

آیا اسپایدی می‌تواند شایسته این مسئولیت هم باشد؟

۳ تیر ۱۳۹۹ ذخیره
3
0
دوست داشتید، نظر دهیدx