معرفی گور سلاخ خدایان – خدایانی که پاسخ دعاهایت را نمی‌دهند بکش!

معرفی گور سلاخ خدایان – خدایانی که پاسخ دعاهایت را نمی‌دهند بکش!

آن قدر زنده ماندی تا خودت تبدیل به یک ویلن شدی!

۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۴.۲ ذخیره
5
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x