معرفی ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

معرفی ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

با ساختمان‌های عادی بیلدر بیس کلش آو کلنز بیشتر آشنا شوید

۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۴.۶ ذخیره
بدون دیدگاه

در این قسمت از آموزش کلش او کلنز سراغ ساختمان‌های عادی بیلدر بیس می‌رویم. ساختمان‌های عادی بیلدر بیس کلش او کلنز می‌توانند به شما در پیشروی بازی کمک کنند. این ساختمان‌ها طی دفاع یا حمله کار خاصی انجام نمی‌دهند.


بیشتر بخوانید


بیس سازنده  Builder Base

توضیحات و استراتژی‌های کلی

 • رایط بیلدر بیس (Builder Base) نیز ماننده دهکده اصلی شماست و همچنان مهم‌ترین اصل در این بخش محافظت از بیس سازنده است.
 • اگر رقیبتان با وجود تخریب تمام ساختمان‌های دیگر دهکده نتواند بیس سازنده را از بین ببرد، درنهایت تنها یک ستاره کسب می‌کند.
 • بیس سازنده بیشترین میزان سلامتی را در بین تمام ساختمان‌های بازی دارد.
 • توصیه می‌شود پیش از ارتقاء دادن بیس سازنده، حتما تمامی ساختمان‌های فرعی و در صورت امکان تمام دیوارهایتان را ارتقاء دهید و سپس به لول بعدی بروید. وارد شدن به لول‌های بعدی از میزان لوت شما کم می‌کند و هدف‌های قدرتمندتری را برای حمله به شما پیشنهاد می‌دهد که ممکن است منجر به سختی بیش از اندازه بازی و کند شدن سرعت پیشرفتتان شود.
 • هیچوقت تالار شهرتان را در یک گوشه از دهکده که به وسیله دیوارها احاطه شده قرار ندهید. چرا که همچنان می‌توان آن را به سادگی هدف قرار داد.
 • پیش از ارتقاء تالار شهر نیاز دارید تمام ساختمان‌های موجود در آن لول را بسازید تا بتوانید مجوز ارتقاء آن را کسب کنید.

ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

لول بیس سازنده  میزان سلامتی هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدارxp به دست آمده تعداد ساختمان‌های موجود
1 100 ندارد ندارد 0 0
2 800 3,500 پنج ثانیه 2 10
3 960 30,000 یک ساعت 60 18
4 1,152 200,000 یک روز 293 23
5 1,382 400,000 دو روز 415 31
6 1,658 1,200,000 سه روز 509 34
7 1,990 1,800,000 چهار روز 587 38
8 2,388 2,800,000 پنج روز 657 46

معدن طلا  Gold Mine

توضیحات کلی

 • معدن طلا به صورت پیوسته و از منابع بی‌پایان زیرزمینی برایتان طلا پیدا می‌کند. طلای پیدا شده در مخزن کوچک معدن جمع آوری می‌شود تا زمانی که به دست کاربر جمع آوری شده و در مخزن طلا جمع آوری شود.
 • هنگامی که مخزن معدن طلا پر شود، پروسه پیدا کردن طلا متوقف می‌شود. این مسئله تا زمانی که طلاهای پیدا شده توسط کاربر جمع آوری شود یا دهکده توسط رقیب مورد حمله قرار بگیرد ادامه پیدا می‌کند.
 • سرعت پیدا کردن و حجم طلای قابل ذخیره کردن در معدن طلا به لول آن بستگی دارد.
 • معدن طلا یک فضای سه در سه را اشغال می‌کند.
 • زمانی که یک معدن طلا را ارتقاء می‌دهید، ابتدا طلاهای ذخیره شده در مخزن جمع آوری می‌شوند. تا پایان مدت زمان ارتقاء معدن طلا قابل استفاده نخواهد بود.
 • بهترین استراتژی برای استفاده از معدن طلا قرار دادن آن در خارج از دیوارهاست. با این کار فاصله‌ای میان مکان قرار دادن نیروها و دیوار به وجود می‌آید تا نیروهای تهاجمی نتوانند به راحتی نزدیک دیوارها شوند.
 • در هنگام حمله به موقعیت و فاصله معدن‌های طلا از سایر ساختمان‌های دفاعی رقیب دقت کنید. معمولا یک کماندار می‌تواند از فاصله‌ای مطمئن یک معدن طلا را تخریب کند.

ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

لول هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدار xpبه دست آمده گنجایش میزان تولید/ساعت میزان سلامتی مدت زمان مورد نیاز تا پر شدن لول بیس سازنده مورد نیاز
1 1,000 10m 24 12,000 1,000 300 دوازده ساعت 1
2 5,000 20m 34 14,400 1,200 345 دوازده ساعت 3
3 10,000 40m 48 18,000 1,500 397 دوازده ساعت 3
4 30,000 2h 84 21,600 1,800 457 دوازده ساعت 4
5 60,000 5h 134 25,200 2,100 526 دوازده ساعت 5
6 100,000 8h 169 30,000 2,500 605 دوازده ساعت 6
7 200,000 10h 189 36,000 3,000 696 دوازده ساعت 7
8 300,000 12h 207 42,000 3,500 800 دوازده ساعت 8

جمع‌آوری کننده الکسیر  Elixir Collector

توضیحات کلی

 • جمع‌آوری کننده الکسیر به صورت پیوسته و از منابع بی‌پایان زیرزمینی برایتان الکسیر پیدا می‌کند. الکسیر پیدا شده در مخزن کوچک معدن جمع آوری می‌شود تا زمانی که به دست کاربر جمع آوری شده و در مخزن الکسیر جمع آوری شود.
 • هنگامی که مخزن جمع‌آوری کننده الکسیر پر شود، پروسه پیدا کردن الکسیر متوقف می‌شود. این مسئله تا زمانی که الکسیرهای پیدا شده توسط کاربر جمع آوری شود یا دهکده توسط رقیب مورد حمله قرار بگیرد ادامه پیدا می‌کند.
 • سرعت پیدا کردن و حجم الکسیر قابل ذخیره کردن در جمع‌آوری کننده الکسیر به لول آن بستگی دارد.
 • جمع‌آوری کننده الکسیر یک فضای سه در سه را اشغال می‌کند.
 • زمانی که یک جمع‌آوری کننده الکسیر را ارتقاء می‌دهید، ابتدا الکسیرهای ذخیره شده در مخزن جمع آوری می‌شوند. تا پایان مدت زمان ارتقاء جمع‌آوری کننده الکسیر قابل استفاده نخواهد بود.
 • بهترین استراتژی برای استفاده از جمع‌آوری کننده الکسیر قرار دادن آن در خارج از دیوارهاست. با این کار فاصله‌ای میان مکان قرار دادن نیروها و دیوار به وجود می‌آید تا نیروهای تهاجمی نتوانند به راحتی نزدیک دیوارها شوند.
 • در هنگام حمله به موقعیت و فاصله جمع‌آوری کننده الکسیر از سایر ساختمان‌های دفاعی رقیب دقت کنید. معمولا یک کماندار می‌تواند از فاصله‌ای مطمئن یک معدن طلا را تخریب کند.

ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

لول  هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدار xpبه دست آمده گنجایش میزان تولید/ساعت میزان سلامتی مدت زمان مورد نیاز تا پر شدن لول بیس سازنده مورد نیاز
1 1,000 10m 24 12,000 1,000 300 دوازده ساعت 1
2 5,000 20m 34 14,400 1,200 345 دوازده ساعت 3
3 10,000 40m 48 18,000 1,500 397 دوازده ساعت 3
4 30,000 2h 84 21,600 1,800 457 دوازده ساعت 4
5 60,000 5h 134 25,200 2,100 526 دوازده ساعت 5
6 100,000 8h 169 30,000 2,500 605 دوازده ساعت 6
7 200,000 10h 189 36,000 3,000 696 دوازده ساعت 7
8 300,000 12h 207 42,000 3,500 800 دوازده ساعت 8

مخزن طلا  Gold Storage

توضیحات کلی

 • مخزن طلا به کاربران این اجازه را می‌دهد تا ظرفیت نگه‌داری طلاهایشان را افزایش دهند.
 • حتی در زمان ارتقاء دادن نیز مخزن‌های طلا قابل استفاده هستند.
 • با وجود اینکه این ساختمان مخزن نگهداری طلا است، اما با الکسیر ارتقاء داده می‌شود.
 • برخلاف دهکده اصلی، در بیلدر بیس نیازی به محافظت از مخزن طلاها ندارید.

ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

لول گنجایش میزان سلامتی هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدار xp به دست آمده لول بیس سازنده مورد نیاز
1 70,000 650 20,000 سی دقیقه 42 3
2 150,000 800 80,000 یک ساعت 60 3
3 250,000 960 200,000 سه ساعت 103 4
4 350,000 1,152 300,000 شش ساعت 146 4
5 600,000 1,382 600,000 هشت ساعت 169 5
6 800,000 1,658 1,000,000 ده ساعت 189 6
7 1,200,000 1,990 1,500,000 دوازده ساعت 207 7
8 1,600,000 2,388 2,000,000 یک روز 293 8

مخزن الکسیر  Elixir Storage

توضیحات کل

 • مخزن الکسیر به کاربران این اجازه را می‌دهد تا ظرفیت نگه‌داری الکسیرهایشان را افزایش دهند.
 • حتی در زمان ارتقاء دادن نیز مخزن‌های الکسیر قابل استفاده هستند.
 • با وجود اینکه این ساختمان مخزن نگهداری الکسیر است، اما با طلا ارتقاء داده می‌شود.
 • برخلاف دهکده اصلی، در بیلدر بیس نیازی به محافظت از مخزن الکسیر ندارید.

لول گنجایش میزان سلامتی هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدار xp به دست آمده لول بیس سازنده مورد نیاز
1 70,000 650 20,000 سی دقیقه 42 3
2 150,000 800 80,000 یک ساعت 60 3
3 250,000 960 200,000 سه ساعت 103 4
4 350,000 1,152 300,000 شش ساعت 146 4
5 600,000 1,382 600,000 هشت ساعت 169 5
6 800,000 1,658 1,000,000 ده ساعت 189 6
7 1,200,000 1,990 1,500,000 دوازده ساعت 207 7
8 1,600,000 2,388 2,000,000 یک روز 293 8

کمپ ارتش  Army Camp

توضیحات کلی

 • کمپ ارتش جایی است که نیروهایتان پیش از شروع حمله در آن جمع می‌شوند.
 • برخی از نیروها یک واحد و برخی دیگر بیشتر از یک واحد ظرفیت نیاز دارند. به همین ترتیب مقدار شلوغی ظاهری یک کمپ ارتش ممکن است متفاوت باشد.
 • نیازی به محصور کردن کمپ‌های ارتش با دیوار نیست. شما می‌توانید این ساختمان را در فضای خارج از دیوارهایتان قرار دهید.
 • هر کمپ به مدت زمان یک دقیقه نیاز دارد تا نیروهایش را آماده کند.
 • برای حمله نیاز دارید تا تمام کمپ‌هایتان را پر کنید.
 • با رسیدن به بیس سازنده لول هشت، می‌توانید شش کمپ ارتش داشته باشید.
 • برخلاف دهکده اصلی، نمی‌توانید کمپ‌های داخل بیلدر بیس را ارتقا دهید.

تعداد کمپ ارتش‌ها هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدار xp به دست آمده
1* ندارد ندارد ندارد
2 12,000 پنج دقیقه 17
3 180,000 سه ساعت 103
4 350,000 هشت ساعت 169
5 2,500,000 دو روز 415
6 2,500,000 دو روز 415

سربازخانه  Barracks

توضیحات کلی

 • سربازخانه به شما اجازه می‌دهد نیروهای بازی را به خدمت بگیرید. نیروهای به خدمت گرفته شده در کمپ ارتش نگهداری می‌شوند.
 • برخلاف دهکده اصلی، در بیلدر بیس تنها می‌توانید یک سربازخانه داشته باشید.
 • برای به خدمت گرفتن نیروها در بیلدر بیس هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید.
 • در حین ارتقاء داده شدن، سربازخانه غیر قابل استفاده است.
 • پس از انتخاب نیروهای مورد نظرتان، می‌توانید به جای صبر کردن تا پایان مدت زمان آموزش از ساختمان ساعت (Clock Tower) استفاده کنید و پروسه آموزش را با سرعت بیشتری به اتمام برسانید.
 • سرعت آماده کردن نیروها ربطی به سربازخانه ندارد و به ازای هر کمپ ارتش این مدت زمان یک دقیقه بیشتر می‌شود.

ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

لول هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدارxp به دست آمده میزان سلامتی لول بیس سازنده مورد نیاز نیروز آزاد شده
1 1,000* ندارد ندارد 300 2 بربر
2 4,000 یک دقیقه 7 345 2 کماندار
3 10,000 ده دقیقه 24 397 3 غول بوکسور
4 25,000 سی دقیقه 42 457 3 مینیون
5 100,000 سه ساعت 103 526 4 بمب انداز
6 150,000 شش ساعت 146 605 4 بچه اژدها
7 300,000 هشت ساعت 169 696 5 توپ جنگی گاری‌ای
8 500,000 ده ساعت 189 800 6 ساحره شب
9 1,000,000 دوازده ساعت 207 920 7 کشتی هوایی
10 1,500,000 یک روز 293 1,058 8 پکا

لابراتوری  Star Laboratory

توضیحات کلی

 • لابراتوری ساختمانی است که به شما اجازه می‌دهد نیروهایتان را ارتقاء دهید.
 • در حالیکه یک نیرو را ارتقاء می‌دهید، می‌توانید لابراتوری را هم ارتقاء دهید و پروسه کاری آن متوقف نمی‌شود.
 • اگر نیرویی را برای ارتقاء انتخاب کردید نمی‌توانید این پروسه را کنسل کنید. تنها گزینه موجود اتمام سریع آن با استفاده از جواهر یا آیتم‌های جادویی مربوطه است.
 • برای ارتقاء نیروها در لابراتوری نیازی به سازنده ندارید.
 • با وجود اینکه ظاهر نیروها پس از هر ارتقاء تغییر می‌کند، اما لابراتوری شما ظاهر جدید نیرو را نشان نمی‌دهد.
 • اگر نیرویی را آموزش داده باشید و سپس پروسه ارتقاء آن به اتمام برسد، نیروهای آموزش دیده هم ارتقاء پیدا می‌کنند.

ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

لول  میزان سلامتی هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدار xp به دست آمده لول بیس سازنده مورد نیاز
1 650 1,000* ندارد ندارد 2
2 800 15,000 ده دقیقه 24 2
3 960 50,000 سی دقیقه 42 3
4 1,152 300,000 هشت ساعت 169 4
5 1,382 700,000 دوازده ساعت 207 5
6 1,658 1,000,000 یک روز 293 6
7 1,990 2,000,000 دو روز 415 7
8 2,388 3,000,000 سه روز 509 8

معدن جواهر  Gem Mine

توضیحات کلی

 • معدن جواهر تنها در بیلدر بیس در دسترس است. زمانی که بیس سازنده به لول 3 برسد در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 • همانند سایر ساختمان‌های جمع آوری کننده بازی، معدن جواهر با سرعتی بسیار آرام از معادن نامحدود زیرزمینی جواهر پیدا می‌کند و آن را برای شما ذخیره می‌کند.

ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

لول هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدار XPبه دست آمده گنجایش نرخ تولید روزانه مدت زمان تا پر شدن میزان سلامتی لول بیس سازنده مورد نیاز
1 120,000 یک ساعت 60 10 2.16 چهار روز و پانزده ساعت 300 3
2 180,000 دو ساعت 84 11 2.40 چهار روز و چهارده ساعت 345 3
3 240,000 شش ساعت 146 12 2.64 چهار روز و سیزده ساعت 397 3
4 450,000 هشت ساعت 169 13 2.88 چهار روز و دوازده ساعت 457 4
5 1,000,000 ده ساعت 189 14 3.12 چهار روز و یازده ساعت 526 5
6 1,500,000 دوازده ساعت 207 16 3.36 چهار روز و هجده ساعت 605 6
7 2,500,000 یک روز 293 18 3.84 چهار روز و شانزده ساعت 696 7
8 3,500,000 دو روز 415 20 4.32 چهار روز و پانزده ساعت 800 8

 

ساختمان ساعت  Clock Tower

توضیحات کلی

 • ساختمان ساعت از بیس سازنده لول 4 در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 • هنگامیکه ساختمان ساعت فعال شود، زمان در بیلدر بیس با سرعت بسیار بیشتری می‌گذرد.
 • استفاده از ساختمان ساعت موجب نمی‌شود زمان در دسترس قرار گرفتن لوت برای شما کمتر شود.
 • هر 7 ساعت می‌توانید از ساختمان ساعت استفاده کنید.
 • در حین ارتقاء دادن ساختمان ساعت نمی‌توانید از آن استفاده کنید.
 • بهترین زمان برای استفاده از قابلیت ساختمان ساعت برای بالا بردن سرعت آماده شدن نیروها جهت حمله کردن است.

ساختمان‌های عادی بیلدر بیس Clash of Clans

لول  میزان سلامتی مدت زمان بوست مدت زمانی که طی هر بوست می‌گذرد هزینه ساخت مدت زمان ساخت مقدار xpبه دست آمده لول بیس سازنده مورد نیاز
1 650 سه دقیقه بیست و یک دقیقه 150,000 دو ساعت 84 4
2 800 چهار دقیقه بیست و هشت دقیقه 180,000 سه ساعت 103 4
3 960 پنج دقیقه سی و پنج دقیقه 220,000 چهار ساعت 120 4
4 1,152 شش دقیقه چهل و دو دقیقه 300,000 شش ساعت 146 4
5 1,382 هقت دقیقه چهل و نه دقیقه 700,000 هشت ساعت 169 5
6 1,658 هشت دقیقه پنجاه و شش دقیقه 1,200,000 ده ساعت 189 6
7 1,990 نه دقیقه شصت و سه دقیقه 1,700,000 دوازده ساعت 207 7
8 2,388 ده دقیقه هفتاد دقیقه 2,200,000 یک روز 293 8

کپی شد https://vgto.ir/9d
نظرات
4.6 5 امتیازها
امتیاز مطلب
0 دیدگاه
دیدگاه درون خطی
نمایش تمام نظرات
0
دوست داشتید، نظر دهیدx
()
x