منظور از اینترنت VDSL چیست؟

منظور از اینترنت VDSL چیست؟

طرح تغییر سرویس اینترنت خانگی از ADSL به VDSL

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۴.۷ ذخیره
16
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x