کاهش دوباره قیمت کارت‌‌‌‌‌های گرافیک‌ی به زیر قیمت MSRP

کاهش دوباره قیمت کارت‌‌‌‌‌های گرافیک‌ی به زیر قیمت MSRP

چقدر قیمت کارت‌های گرافیکی کاهش یافته است؟

۳ هفته پیش ۴ ذخیره
4
0
دوست داشتید، نظر دهیدx
()
x