کاهش دوباره قیمت کارت‌‌‌‌‌های گرافیک‌ی به زیر قیمت MSRP

کاهش دوباره قیمت کارت‌‌‌‌‌های گرافیک‌ی به زیر قیمت MSRP

چقدر قیمت کارت‌های گرافیکی کاهش یافته است؟

۲ مرداد ۱۴۰۱ ۴ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x