نقد فیلم All Quiet On The Western Front | دستاورد فنی سال

نقد فیلم All Quiet On The Western Front | دستاورد فنی سال

تصویری تلخ از واقعیت جنگ که می‌گوید مرگ زاینده مرگ است

۱۲ آبان ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
3
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x