مصاحبه‌ی اختصاصی با سازنده‌ی کنسول بازی امپراطور

مصاحبه‌ی اختصاصی با سازنده‌ی کنسول بازی امپراطور

چه اتفاقی برای اولین کنسول بازی ایرانی افتاد؟ + مصاحبه‌ی تصویری

۵ روز پیش ۴.۱ ذخیره
35
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x