نقد فیلم The Menu | بازی موش و گربه آقای سرآشپز

نقد فیلم The Menu | بازی موش و گربه آقای سرآشپز

طنز هوشمندانه با عنصر تعلیق

۳ هفته پیش ۴.۴ ذخیره
3
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x