نقد فیلم The Menu | بازی موش و گربه آقای سرآشپز

نقد فیلم The Menu | بازی موش و گربه آقای سرآشپز

طنز هوشمندانه با عنصر تعلیق

۱۵ دی ۱۴۰۱ ۴.۱ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x