نقد فیلم Play Dead | سردخانه‌ای با یک راز مخوف

نقد فیلم Play Dead | سردخانه‌ای با یک راز مخوف

بعضی چیزها از مرگ بدترند؛ مثل بازی با آن!

۳ روز پیش ۳.۸ ذخیره
بدون دیدگاه
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x