سینمای علمی تخیلی :نقد فیلم Brazil – یک کابوس پر از کاغذ

سینمای علمی تخیلی :نقد فیلم Brazil – یک کابوس پر از کاغذ

کار اداری هیچوقت بدین شکل ترسناک نبوده است!

۵ دی ۱۴۰۲ ۴.۲ ذخیره
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x